richard bastableRichard Bastable globálne vedie inovačnú platformu Parts Cleaning a je tiež riaditeľom dívízie Pure Solve pre NCH Europe. Do vedenia platformy bol zapojený v Decembri 2014 a pre NCH Europe pracuje takmer 25 rokov, počas ktorých pôsobil v rôznych oddeleniach, a to v operačnom, obchodnom a biznis manažmente. Jeho cieľom je, aby NCH Europe bola najlepšia v poskytovaní vybavenia a služieb.vo svojom odvetví.