Vi är stolta över att funnits i över 100 år.

NCH har gått från att ha en enstaka butik i Texas till att vara en ledande aktör på den internationella marknaden när det kommer till underhållsprodukter och -tjänster för industrin. Vi är stolta över detta och över de produkter som vi erbjuder våra kunder.

National Disinfectant’s ursprungliga produktsortiment var ganska smalt; det inkluderade stenkolstjära desinfektionsmedel, ett insektsmedel och flytande handtvål för institutionell användning. Företaget var litet och effektivt; ordrarna som kom in på morgonen skulle levereras på eftermiddagen samma dag.

P. Levy Sr. förstod värdet i att tillhandahålla både kvalitetsprodukter och bra service till sina kunder. Han och hans anställda utvecklade goda relationer med sina kunder och lärde sig säljprinciperna som till slut gjorde företag till en världsomspännande framgång.

NCH var ursprungligen känt som företaget National Disinfectant när det grundades 1919 i Dallas, Texas av Milton P. Levy Sr. Företaget leds ännu idag av familjen Levy.

Efter 30år fick andra generationen, grundarens söner Milton, Lester och Irvin, mer ansvar. I början av deras ledning expanderade de NCH’s försäljning över hela Texasregionen.

Bröderna hade en vision om hur NCH skulle bli – en ledande specialist inom underhållsmarknaden. Vinster återinvesterades i produktionsutrustning, utökad administrativ support, forskning och utveckling. Över ett antal år började NCH producera nästan alla sina egna produkter.

1955, upplevde NCH enorma framgångar och fortsatte att expandera. Med snabbare, pålitligare järnvägstjänster och lastbilstransporter blev det enklare för dem att leverera och serva kunderna över ett större geografiskt område. Möjligheten hade en avgörande påverkan på företagets affärsuteckling.

NCH fortsätter att söka nya möjligheter och tillhandahålla lösningar till sina kunder i Nord och Latinamerika, Europa, Australien och Asien. Globalt sett är de nu mer än 8,500 anställda och tekniska säljare inom NCH.

Trots att världen har genomgått dramatiska förändringar sedan 1919 så har NCH’s grundvision aldrig ändrats – att förutse och reagera på kundernas behov.

Inom ett par år hade NCH öppnat kontor i New York och Los Angeles. För att hålla takten med den ökade efterfrågan byggde NCH fyra nya tillverkningsanläggningar i USA. På 1960-talet började man sin internationella expansion i Mexico och idag driver man verksamhet i mer än 50 länder runt om i världen.