NCH Corporation och dess dotterbolag (samlat i denna text under “NCH”, “vi” eller “vår”) är fast beslutna att förhindra alla former av slaveri och människohandel inom verksamheten och distributionskedjorna. Vi förbättrar ständigt våra tillvägagångssätt när det gäller att förhindra och motarbeta dessa oetiska och olagliga aktiviteter.

Strukturen på NCH

Vi är en ledande global tillverkare samt leverantör av produkter och tjänster inom kemikalie- och vattenreningsindustrin. Vi förser kunder inom flera olika sektorer, t.ex. hotell, detaljhandel och restaurang, med produkter och tjänster. Vårt moderbolag NCH Corporation har huvudkontor i USA och är beläget i Dallas, Texas. Vi har mer än 8 500 anställda, med kontor och fabriksanläggningar på sex olika kontinenter. Vi är verksamma i mer än 50 länder och har ett omfattande och mångsidigt produktsortiment.

Vår verksamhet

Vår verksamhet är uppdelad i sex områden:

 1. Water Treatment – Vi är specialister på att skräddarsy vattenbehandlingsprogram för att skära ner på energi-, vatten- och underhållskostnader samtidigt som vi ser till att de viktigaste systemen fungerar på ett säkert och pålitligt sätt. Vi erbjuder kyl- och pannanläggningar, spillvattensystem samt vattenbehandlingar mot legionella. Våra moderna produkter tillverkas noga efter ISO 9001-standarder.
 2. Lubricants & Fuel Additives – Våra experter ser till att våra kunder får de senaste innovativa lösningarna. Vi erbjuder överlägset skydd för utrustning i tuffa miljöer med tunga belastningar och minskar på våra kunders kostnader för ersättning, arbetskraft och spilltid.
 3. Maintenance – Våra kemister tänjer ständigt på gränserna och utforskar ny teknologi för att ge våra kunder de senaste innovationerna enligt deras behov. Vi är stolta över att våra produkter är miljömässigt ansvarsfulla och av högsta kvalitet.
 4. Wastewater – Våra experter och metoder tar sig an problem kring avloppsvattenrening med skräddarsydda lösningar anpassade efter kunders behov. Vår FreeFlow™-bakterie löser upp de fetter, oljor och organiska material som orsakar stopp, översvämning och obehaglig lukt. FreeFlow™-bakterierna skickas direkt ut i avloppen genom vårt BioAmp-system. NCH Wastewater är ledande i utvecklingen av nya produkter och erbjuder den ultimata lösningen för underhåll av avlopp.
 5. Parts Cleaning – Vi erbjuder de bästa lösningarna inom industri, tillverkning och fordon. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och kan hjälpa till med att minska avfallsgenerering. Våra lösningar är alltid i enlighet med miljölagstiftningen och resulterar i hög produktivitet och enastående rengöring. Vi förstår att en lösning inte tillgodoser alla behov. Därför samarbetar våra experter med företagen för att hitta den bästa skräddarsydda lösningen.
 6. Partsmaster – Partsmaster tar itu med underhålls- och reparationsproblem med hjälp av vårt sortiment av svetslösningar, fästdon, slipmedel, skärverktyg, bindemedel och tätningsmedel. Vi erbjuder teknisk support kring alla våra lösningar och ger våra kunder det som behövs för att lösa vilket reparationsproblem som helst.

Våra policyer gällande slaveri och människohandel

Vi är fast beslutna att se till att det inte pågår någon form av modernt slaveri eller människohandel inom våra distributionskedjor eller i någon del av vår globala verksamhet. Vår policy mot slaveri och människohandel (tillgänglig här) återspeglar vårt engagemang när det gäller att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer, samt att införa och genomdriva effektiva metoder och åtgärder för att säkerställa att modernt slaveri inte pågår någonstans inom NCH eller i någon av distributionskedjorna.

Besiktningsprocesser för slaveri och människohandel

Som en del av vårt löpande engagemang när det gäller att identifiera och minska riskerna, måste alla våra leverantörer detaljerat redogöra för åtgärder de har vidtagit för att säkerställa att det inte pågår modernt slaveri och människohandel inom verksamheten eller distributionskedjor. Dessutom måste alla affärsavtal innehålla en paragraf som kräver att all relevant lagstiftning kring slaveri och människohandel följs.

Vi har för närvarande metoder som:

 • Identifierar och bedömer eventuella risker inom våra distributionskedjor;
 • Minskar risken för att slaveri och människohandel ska ske inom våra distributionskedjor;
 • Övervakar eventuella riskzoner inom våra distributionskedjor; och
 • Skyddar personer som slår larm om misstankar.

Vi har ett team som ser till att detta följs och som består av en blandning av:

 • Juridiska avdelningen
 • Avdelningen för revision och efterlevnad
 • HR-avdelningen
 • Upphandlingsavdelningen
 • Försäljningschefer

Utbildning

För att säkerställa att våra anställda har en hög nivå av förståelse för riskerna med modernt slaveri och människohandel inom verksamheten och distributionskedjor, erbjuder vi utbildning. Vi kräver att våra affärspartners också erbjuder utbildning till sina anställda och leverantörer.

Vår effektivitet när det gäller att motarbeta slaveri och människohandel

Vi granskar regelbundet effektiviteten av vidtagna åtgärder mot slaveri och människohandel inom våra distributionskedjor. NCH förbehåller sig även rätten att utföra granskningar av distributionskedjornas efterlevnad i form av årligt frågeformulär och/eller intervjuer med företagsledningen.

Denna redogörelse gjordes i enlighet med avsnitt 54(1) av ”Modern Slavery Act 2015”.

FÖR OCH PÅ UPPDRAG AV NCH CORPORATION

5 mars 2019