Menu

+46 (8) 613 71 90

SvenskaSvenska

RESURSSTARKT GRÖN

Hjälp till att skydda miljön; ”bli grön” med NCH Chem-Aqua. Vi har kundanpassade program som utvecklats för att uppfylla mål och riktlinjer.

NCH Chem-Aqua är måna om att erbjuda effektiva teknologier för vattenbehandling som är miljövänliga och levererar ett värde utöver produktpris och service.

Då oron över CO2 utsläpp, global uppvärmning och anställdas hälsa ökar så är det många företag som går i bräschen för miljöarbetet. Tyvärr kan vattenbehandlingar bli förbisedda i det här miljöarbetet.

Avlagringar i vatten (kalk, korrosion, biofilm) och vattenläckor är vanliga problem som ökar energi och vattenkostnader.

Ett effektivt vattenbehandlingsprogram från NCH Chem-Aqua maximerar effektiviteten.

Vi använder miljövänliga kemikalier som är mindre farliga att använda för de anställda, biologiskt nedbrytbara efter utsläpp och har lägra användarkrav.

Vårt initiativ med resursstarkt grön beskriver vårt engagemang för att kunna erbjuda vattenbehandlingslösningar som är miljömässigt ansvarsfulla och ekonomiskt genomförbara. Vi arbetar med att hjälpa våra kunder att behålla en hälsosam, hållbar och produktiv miljö och minimera energi och vattenförbrukningen samtidigt som vi skyddar de anställdas hälsa och miljön.

Vi är specialiserade inom:

  • Energi och vattenbesparingar
  • Pålitlig drift
  • Utrustningsskydd
  • Minskning av faror på arbetsplatsen, reduktion av avfall och kemikalieanvändning
  • Minskning av driftkostnader
  • Uppfylla statliga och gröna miljöinitiativ
contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

NCH ​​Europe använder cookies för att kunna mäta och förbättra prestanda på webbplatsen.

I understand