Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

FreeFlow

FreeFlow™ reducerar utpumpningar, högtryckstvättning och hydrojetting med upp till 50 %.

Produkt med unika lösningsmedel och fria enzymer, FreeFlow™ ”äter” och avlägsnar FOG, reducerar BOD, COD, TSS och ammoniak och hjälper till att eliminera dålig lukt.

Med traditionella behandlingar så spolas de flesta bakterier igenom förbehandlingssystemet innan de hinner bli aktiva. FreeFlow™ bakterierna är levande och börjar “äta” och multipliceras så fort de hamnar i avloppsvattnet eller avloppssystemet.

 

FreeFlow

1000 gånger fler bakterier än närmaste konkurrenten

30-500 trillioner levande, aktiva FreeFlow™ bakterier doseras dagligen ut i avloppssystemet med hjälp av våra BioAmp system.

FreeFlow™ bakterierna blir aktiva i BioAmp´s tillväxtkammare vilket gör att bakterierna är levande när de hamnar i ert avloppsvatten eller avloppssystem. De här levande bakterierna börjar arbeta direkt för att eliminera stop och dålig lukt.

FreeFlow™ reducerar mängden FOG som passerar genom staden eller kommunens vattenreningsverk vilket resulterar i en minskning av BOD, COD, TSS, ammoniak, avgifter och böter för avloppsvatten.

FreeFlow™ är NSF L2 godkänd för användning som bakterie/enzymbehandling i avloppssystem och avloppsbrunnar i och runt områden där livsmedel bearbetas.

 

FREEFLOW™ HC

Bryter ner organiskt avfall med petroleumkolväten

Fungerar även under varierande miljöförhållanden.

FreeFlow™ HC innehåller en blandning av mikroorganismer som bryter ner organiskt avfall med petroleumkolväte och icke-petroleum.

Gaskromatografanalyser bekräftar att de här petroleumnedbrytande stammarna metaboliserar kolväteprodukter så som bensin, olja, diesel och BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen).

Bakteriekulturen i FreeFlow™ HC är också bra vid behandling av jord som är förgiftad med kolväte. Jordbehandlingarna kan sprayas eller blandas ner i förorenad jord.

 

BIOLOGISKA AVLOPPSMEDEL

Ger en beläggning på avloppsledningarnas yta för maximal retention, digestion och rengöringsaktivitet

Avancerat, biologiskt koncentrat för underhåll av fettavskiljare, avloppsledningar, septiktankar och avloppsbehandlingssystem.

Det här biologiska avloppsmedlet reducerar manuell rengöring, hydro-jetting och mängden avfall i fettavskiljare samtidigt som det förlänger utpumpningsintervallerna.

  • "Äter" FOG och organiskt avfall för att hålla systemen rena och förhindra översvämningar.
  • Innehåller både aeroba och anaeroba bakterier. Innehåller inte fria enzymer.
  • Reducerar behovet av produkter som lösningsmedel, syror och frätande propplösare.

Bacillusstammarna i vårt biologiska avloppsmedel "äter" och reducerar organiska ämnen istället för att bara föra dem längre ner i kommunens avloppssystem. Bacillusstammarna är naturligt förekommande jordbakterier som inte har blivit genetiskt ändrade, konstruerade eller modifierade.

Våra biologiska avloppsmedel har en mer koncentrerad Formula för att hålla sporerna suspenderade i den flytande produkten och kan användas för lateralt underhåll av ledningar tillsammans med BioAmp. Det eliminerar dålig lukt och hjälper till att minska kommunala avgifter.

contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

Vi värdesätter din integritet

NCH Europe använder sig av cookies för att analysera besöken och förbättra marknadsföringen. Du kan läsa mer om detta och hur du inaktiverar cookies i vår integritetspolicy. Cookies hjälper oss leverera innehåll anpassat efter besökarens intressen och förenklar en mängd olika funktioner. Cookies hjälper oss även att förbättra webbsidorna och deras säkerhet.