Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

BioAmp 5000 CCU

Revolutionerande, biologiskt behandlingssystem för avloppsvatten och avloppssystem.

Vårt miljövänliga, unika och patenterade system löser många olika problem med ert avloppssystem och avloppsvatten.

En perfekt kombination av avancerad teknik och mikrobiologi, BioAmp 5000 CCU är en klimatkontrollerad, mikrobiologisk fermenteringsenhet för användning inomhus/utomhus. Installeras på plats och levererar 500 trillioner aktiva, naturligt förekommande, säkra bakterier var 24.e timme direkt i behandlingssystemet för avloppsvatten.

BioAmp 5000 CCU’s uppvärmda tillväxtkammare matas med aktiva FreeFlow™ bakterier; innehåller en speciell näringslösning och har ett unikt luftningssystem som underhåller det upplösta syret vid maximal tillväxtnivå.

Bakterierna börjar omedelbart bearbeta avloppsvattnet och reducerar avlagringar med FOG och eliminerar dålig lukt. De påskyndar och förstärker den naturliga nedbrytningen av organiskt avfall, inklusive lösligt BOD, SS och ammoniak; omvandlar kraftigt förorenat avloppsvatten till en nivå som är godkänd av miljöverk och reningsverken.

BioAmp 5000 CCU

 

BioAmp 5000 CCU har utvecklats för användning inom industrier och reningsverk för att behandla avloppsvatten och avloppssystem i förhållanden där den omgivande temperaturen varierar från under 15 till över 30°C.

Systemet är National Sanitation Foundation (NSF) godkänt för användning i och runt områden där livsmedel bearbetas. Systemet levereras och underhålls sedan varje månad. Kunden betalar en månadsavgift men ingen kapitalinvestering behöver göras av företaget.

contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

Vi värdesätter din integritet

NCH Europe använder sig av cookies för att analysera besöken och förbättra marknadsföringen. Du kan läsa mer om detta och hur du inaktiverar cookies i vår integritetspolicy. Cookies hjälper oss leverera innehåll anpassat efter besökarens intressen och förenklar en mängd olika funktioner. Cookies hjälper oss även att förbättra webbsidorna och deras säkerhet.