Menu

+46 (8) 613 71 90

SvenskaSvenska

BioAmp 300

Avancerat, biologiskt behandlingssystem för avloppssystem och avloppsvatten.

1000 gånger mer kraftfullt till en tiondels kostnad jämfört med de torra pulver eller flytande bakterievätskeblandningarna som finns i handeln.

Vårt miljövänliga, patenterade, system löser många olika typer av problem i avloppssystem och avloppsvatten. Följer EU-direktiv och lokala bestämmelser. BioAmp 300 kan reducera kostnaderna avsevärt.

BioAmp 300

 

BioAmp 300 doserar FreeFlow™ direkt i avloppssystemet. FreeFlow™ börjar omedelbart bearbeta avloppsvattnet, reducerar FOG och eliminerar dålig lukt. FreeFlow™ snabbar på och förstärker den naturliga nedbrytningen av organiskt avfall, inklusive BOD, SS och ammoniak, omvandlar starkt förorenat avloppsvatten till en nivå som accepteras av miljöverk och vattenreningsverk.

Idealisk för institutionell användning för att behandla avloppssystem, fettavskiljare, pumpstationer och avloppsvatten där den omgivande temperaturen förblir mellan 15 och 30°C.

BioAmp 300 är National Sanitation Foundation (NSF) godkänt för användning i områden där livsmedel bearbetas. Systemet levereras och underhålls för en viss kostnad per månad så ingen kapitalinvestering krävs.

contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

NCH ​​Europe använder cookies för att kunna mäta och förbättra prestanda på webbplatsen.

I understand