Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

VATTENRENINGSVERK

Att misslyckas med att uppfylla utsläppsvärdena kan orsaka kostsamma problem. Med lösningar från NCH Waste Water kommer de här problemen vara ett minne blott.

Huvuduppgiften för ett vattenreningsverk är att förhindra föroreningar. De omvandlar lösliga ämnen till fasta och separerar de fasta ämnen från vattnet. De måste hantera extrema överbelastningar från många olika typer av föroreningar vilket leder till att utsläppen inte uppfyller önskade standarder.

Er anläggning kanske inte fungerar med full kapacitet eller förväntas klara av mer än den är utvecklad för. Det här kan resultera i problem med slam, energi, kemiska och arbetskraft.

Vattenreningsverk förväntas prestera vid svåra förhållanden. Systemen kämpar för att hålla takten med dagens strikta miljökrav och industrins behov.

Målen för ett vattenreningsverk är att producera rent vatten som uppfyller gränsvärdena för BOD, SS, P, N och FOG, etc. till lägsta möjliga kostnad.

NCH Waste Water erbjuder ett sortiment som tar itu med alla problem som uppstår på ett vattenreningsverk. Låt NCH Waste Water matcha rätt lösning för ert behov; prata med någon av våra välutbildade säljare idag.

contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

Vi värdesätter din integritet

NCH Europe använder sig av cookies för att analysera besöken och förbättra marknadsföringen. Du kan läsa mer om detta och hur du inaktiverar cookies i vår integritetspolicy. Cookies hjälper oss leverera innehåll anpassat efter besökarens intressen och förenklar en mängd olika funktioner. Cookies hjälper oss även att förbättra webbsidorna och deras säkerhet.