De lokala myndigheterna blir allt striktare i sin tillämpning av lagar när det gäller FOG (fats, oils and grease), BOD (biological oxygen demand) och TSS (total suspended solids) som släpps ut av företag i de kommunala avloppssystemen.

Våra behandlingslösningar för avloppsvatten och våra industriexperter tar sig an problemen genom att hitta lösningar som är skräddarsydda för era behov.

Våra FreeFlow™ bakterier ”äter” FOG och organiskt material som orsakar stopp, översvämningar och dålig lukt. FreeFlow™ tillsätts direkt i era avlopp med våra BioAmp doseringssystem.

NCH Waste Water är ledande när det gäller ny produktutveckling och ger er rätt lösningar för just era behov när det gäller avloppsunderhåll.