Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

AVLOPPSVATTEN

De lokala myndigheterna blir allt striktare i sin tillämpning av lagar när det gäller FOG (fats, oils and grease), BOD (biological oxygen demand) och TSS (total suspended solids) som släpps ut av företag i de kommunala avloppssystemen.

Våra behandlingslösningar för avloppsvatten och våra industriexperter tar sig an problemen genom att hitta lösningar som är skräddarsydda för era behov.

Våra FreeFlow™ bakterier ”äter” FOG och organiskt material som orsakar stopp, översvämningar och dålig lukt. FreeFlow™ tillsätts direkt i era avlopp med våra BioAmp doseringssystem.

NCH Waste Water är ledande när det gäller ny produktutveckling och ger er rätt lösningar för just era behov när det gäller avloppsunderhåll.

FreeFlow

FreeFlow™ bakterierna “äter” fett, olja och organiskt material som orsakar, stopp, översvämningar och dålig lukt.

Till skillnad från andra sporbaserade bakterieprodukter så är FreeFlow™ bakterierna redo att börja arbeta så fort de hamnar i avloppssystemet vilket förbättrar effektiviteten och varje behandling.

Mer om FreeFlow »

 

 

UNDERHÅLLSPROGRAM FÖR AVLOPP

Trögflytande avlopp och översvämningar är vanligt för många företag vilket resulterar att köket stängs av och kostsamma rengöringar måste genomföras.

NCH Waste Water täcker dina avloppsbehov. Våra experter finns tillhands för att ge dig skräddarsydda lösningar för dina behov.

Mer om Avloppsunderhåll »

 

 

BioAmpSystem

BioAmp tillsätter 30 trillioner levande, vegetativa Pseudomonas och Bacillus bakterieceller var 24.e timme i ert avlopp, fettavskiljare och avloppssystem.

Den här on-site mikrobiologiska fermenteringen och doseringssystemet tillsätter lika mycket som 5st 200liters fat med flytande bakterieproduker i ert avlopp eller avloppssystem of five 200 Litre drums of readily available liquid bacterial products into your drain or waste water systems.

Mer om BioAmp systemet »

 

 

ANVÄNDNING

Avloppssystem, reningsverk, fettavskiljare och pumpstationer; våra tekniska experter hjälper er att hitta rätt lösning för varje uppgift/problem.

Reducerar avlagringar av fett och olja och gör att stopp i avlopp hör till det förflutna. NCH Waste Water har lösningarna ni behöver för att hålla ert system flytande.

Mer om användning »

 

 
contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

Vi värdesätter din integritet

NCH Europe använder sig av cookies för att analysera besöken och förbättra marknadsföringen. Du kan läsa mer om detta och hur du inaktiverar cookies i vår integritetspolicy. Cookies hjälper oss leverera innehåll anpassat efter besökarens intressen och förenklar en mängd olika funktioner. Cookies hjälper oss även att förbättra webbsidorna och deras säkerhet.