Menu

+46 (8) 613 71 90

SvenskaSvenska

Torrent 500

Torrent 500 placerar NCH Parts Cleaning i framkant inom industrin med smådelstvättar.

torrent-500Med optimerad teknik gerTorrent 500 rätt kombination av tryck, temperatur och kemikalier vilket ökar rengöringseffekten samtidigt som den minskar kostnader och miljöpåverkan.

Torrent 500 är en helt integrerad och sluten enhet som skyddar de anställda från direkt kontakt med rengöringslösningen. Traditionella smådelstvättar är kända för att usätta användaren för skadliga kolväten, farliga ångor och brandfara. Torrent 500 använder vattenbaserade lösningar vilket ger en säkrare arbetsmiljö och eliminerar den finansiella och miljömässiga belastningen att avyttra lösningsmedel. Torrent 500 skär ner på avfallsavgifterna med upp till 8ggr.

Med en rengöringstid på 1 minut för 90 % av delarna ärTorrent 500 pålitliga och enkel att använda. Man har optimal sikt tack vare det förstorade fönstret och det välkonstruerade locket är hållbart och slitstarkt.

contact-our-sales-rep

INTRESSERAD AV VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Reducera driftstopp, öka effektiviteten och minska kostnader. Se ytterligare information om våra lösningar och tjänster för dig hos NCH Europa.

NCH ​​Europe använder cookies för att kunna mäta och förbättra prestanda på webbplatsen.

I understand