Ett förebyggande skydd är den bästa lösningen i kampen mot rosten

Att vara efterklok är både en välsignelse och förbannelse. Medan det alltid är värdefullt att veta vad som kunde ha gjorts annorlunda när något blir fel, hjälper denna kunskap sällan till att lösa den nuvarande besvärliga situationen. Detta är speciellt relevant i underhållsindustrin, där mycket av en ingenjörs tid spenderas i att bekämpa rost och korrosionsproblem som skulle kunna undvikits med några förebyggande åtgärder. Peter Crossen, Vice VD för vatten-, energi-, och underhållsleverantören NCH Europes Innovationsplattform - Maintenance och Partsmaster, går här igenom varför.

Många företag verkar tro att rost är en oundviklig konsekvens av produktion. Oavsett om det är flamrost på tillverkande infrastruktur eller korroderande rör i anläggningar som framställer kemikalier, finns det ofta en accepterande attityd vid uppkomsten av rost. Det är inte förrän rost på allvar har börjat förhindra produktionen som åtgärder vidtas.

Detta reaktiva förhållningssätt är riskabelt, då det ofta blir försent för utrustningen och infrastrukturen och ersättning av denna blir nödvändig. Som ett resultat av detta, är den globala kostnaden för rostbekämpning och reparationer hos industrier en skrämmande total av 2,2 biljoner US $, enligt George F Hayes vid World Corrosion Organisation. Ändå kan en stor procentandel av detta sparas genom förebyggande av korrosion och effektivt skydd av tillgångar.

Alltid där

Det är förståeligt att mycket av rosten i fabriker går obemärkt förbi tills det är försent. Grundliga inspektioner kan vara svåra att fullfölja regelbundet och även de mest erfarna teknikerna kan missa problemområden. Såvida det inte är ett fall av flamrostning, är det även för interna tekniker möjligt att missa rostbildning överhuvudtaget och bli blinda för den när den smyger på.

Vi människor kan bli för bekanta med vår omgivning, vilket leder till ett intressant psykologiskt begrepp som är känt som ”smygande normalitet”. Denna term beskriver den omedvetna acceptansen av en förändring, så länge som den fortgår gradvist nog.

Så när rost och korrosion sakta börjar smyga sig utmed rören på en kemisk tillverkningsanläggning, eller bildar korrosionsavlagringar på konstruktionskedjor, är det ofta förbisett tills det att rören täpps igen eller kedjelänkarna vittrar sönder.

Detta är varför NCH utför på-platsundersökningar för att identifiera potentiella faror och rostbildningar som under utvecklandet gått obemärkt förbi. Undersökningen ger oss möjligheten att erbjuda en skräddarsydd lösning baserat på individuella behov.

Medan vi i all enkelhet skulle kunnat erbjuda en rostborttagning slösning och gå iväg, är det mer som kan göras för att erbjuda ett hållbart skydd från korrosion. Borttagandet av rost från utrustning och ytor kan lösa det omedelbara problemet, men det kan bli ett kostsamt intervall som inte ger en lösning på längre sikt. Tekniker skulle vara låsta i en retroaktiv kamp mot rost.

Istället råder vi underhållstekniker att investera i ett integrerat tillvägagångssätt för utrustningsbehandling som förhindrar att korrosion smyger sig på ytorna. Genom att säkerställa att rost aldrig får möjlighet att bildas, har kampen vunnits.

För att uppnå detta, har NCH utvecklat ett omfattande behandlingsprogram som i tre delar attackerar rost. Genom att använda produkter som tar hand om förbehandling, inkapsling eller rostborttagning samt ytbehandling, kan tekniker hålla anläggningen korrosionsfri på lång sikt.

Trestegslösning

Att använda de rätta produkterna korrekt och hålla sig till en strikt rutin gör rostbehandling till en enkel och okomplicerad process. När löst sittande ytrost har tagits bort, kan ett industriellt avfettningsmedel säkerställa att inga föroreningar finns kvar som gör att framtida behandling blir förgäves. Detta förbehandlande steg är onekligen det mest viktiga.

Förvirrande nog, består rostborttagningslösningarna av det andra steget. Även om löst sittande rost har försvunnit, kommer verkan av den underliggande korrosionen fortfarande vara närvarande och skulle kunna innebära en risk för infrastrukturens integritet. Genom att använda en effektiv rostbehandlingsprodukt kan denna korrosion undvikas.

För att förhindra att rosten kommer tillbaka, är det däremot viktigt att ytan är behandlad med en produkt som kan förhindra fuktgenomträngning som orsakar korrosion på underlaget. I annat fall kommer underhållstekniker bli låsta i samma kamp gång efter gång. Genom att stryka på antingen ett temporärt eller permanent skyddande lager, kan även den mest mottagliga ytan undvika korrosion.

Att hålla jämn takt med trestegsprogrammet kan vara krävande. Detta är varför det är en fördel att hitta förebyggande produkter som inte bara kan motstå tuffa förhållanden utan även kan hålla så länge som möjligt.

För detta ändamål har vi utvecklat Salvage 2+ för att räcka längre och förenkla processen för permanenta strukturer. Tack vare dess kraftfulla sammansättning av hartsbaserad epoxy blandad med mikro aluminium- och glasflingor, kombinerar produkten stegen med inkapsling och skydd. Det kan appliceras direkt på rostiga ytor för att kapsla in och stoppa rosten direkt.

Salvage 2+ har även utsatts för omfattande ritsat saltspraytest där 3000 timmar uppnåddes innan korrosion tar vid. Detta är sex gånger längre tid som vissa epoxyförstärkta produkter som redan finns på marknaden, uppvisar produktens hållbarhet i tuffa förhållanden, vilka påskyndar rostbildningen.

Att vara efterklok kan vara både en välsignelse och förbannelse, men om du tar stegen till att genomdriva en strikt rostförebyggande rutin, kommer tillbakablickandet bara vara en positiv erfarenhet.