Bakterier på universitet – men inte som du känner till

NCH Europe’s FreeFlow-bakteriesystem rengör avloppsvatten

Renlighet är inte något som normalt förknippas med universitetslivet. Om du någonsin satt din fot i ett studenthus, vet du att kurser och cider har högre prioritet än städning. För universitet däremot, är det alltjämt krav på att ansvarsfullt hantera avloppsvattnet som de producerar. De växande universitetsområdena gör hantering av utsläpp till en stor uppgift. Bernard Daymon, ordförande och VD för den globala vatten-, energi-, och underhållsleverantören NCH Europe, utforskar detta närmare.

Det är av många anledningar det är viktigt att effektivt rensa upp avloppsvatten i universitet. Dagens universitetsområden är lika stora som små städer, med studentbostäder, hörsalar, bibliotek, barer och matbutiker tillgängliga, varav många producerar stora mängder avloppsvatten. Allt detta avloppsvatten utgör sina egna utmaningar, speciellt där fetter, oljor och smörjfetter (FOG) framställs. Dessa kan fastna och börja bryta ner och skapa dåliga lukter, till obehag för studenter, personal och besökare.

Förutom de dåliga lukterna, har avloppsvatten även direkt ekonomisk inverkan. I tider där universitet möts av ökande nedskärningar, är böter för olaglig avloppshantering det sista man vill få, enligt Water Industry Act 1991. Företag betalar en årlig avgift för att erhålla ett tillstånd för att kunna genomföra utsläpp, men det är strikta begränsningar på mängden som kan släppas ut. Ytterligare avgifter genereras där det är högre föroreningsnivåer i utsläppet, som anläggningar är måna om att undvika.

Utmaningarna som universitetsområden möts av gör detta lättare sagt än gjort. Universitet har ofta toppar i aktivitet, såsom vid öppna dagar där tusentals kan komma att delta, eller under förstaårselevsveckan, där tusentals studenter går ned till områdets barer och livsmedelsbutikerna varje kväll under en veckas tid. Detta innebär att det är svårt att hålla avloppshanteringen effektiv vid högtrafik under starkt tryck. Det är därför viktigt att hanteringssystem för avloppsvatten kan fungera flexibelt och snabbt.

Bakterier är vanligtvis något som kommer i åtanke när man tänker på att rensa upp avfall. Nya aktiva bakterielösningar, såsom NCH Europes FreeFlow och BioAmp-system, kan avlägsna föroreningar i avloppsvatten. Dessa bakterier är aktiva från stunden de når systemet, vilket innebär att de är effektiva direkt och perfekta för tider med högt behov.

NCH Europe erbjuder olika typer av bakteriesystem, vilka är idealiska för olika behov. FreeFlow 50 är en doseringsmekanism för FreeFlow-vätskan, vilken är en biologisk lösning innehållandes tio stammar av livsmedelssäkra bacillus-bakterier som effektivt rensar upp organiskt avfall. Den automatiska doseringsfunktionen gör detta inte bara mer kostnadseffektivt; det undviker mänskligt fel, minskar risken med en felaktig dosering och följaktligen undviks böter. FreeFlow 100 är en premiumlösning, vilken är mycket starkare. Det innehåller flytande näring och biologiska lösningar, vilket förstärker tillväxten och prestationen av bakterierna för en mer effektiv behandling, speciellt vid inträngning av FOG och biologiskt avfall.

Om det är en sak studentkök och universitets avloppssystem har gemensamt, är att de båda är grogrund för bakterier. NCH Europes bakterier kommer snarare vara till hjälp än skada. Det är mycket viktigt att universitet har effektiva system på plats för att hantera avloppsvatten, speciellt vid högtrafikstider, i syfte att undvika kostsamma böter och skador på sitt rykte på grund av obehagliga dofter. Vem trodde att bakterier kunde vara till så stor hjälp?