Specialiserad upplärningsflexibilitet

Att finna anställda som kan lära sig om verksamheten

Människor har en instinktiv och naturlig rädsla för det okända. När vi inte kan förstå eller inte vet hur vi ska reagera kan det framkalla stark känsla av ångest och oro. Det var denna rädsla som drev våra förfäder till att upptäcka eld, vilket möjliggjorde avvärjning av det okända som gömde sig i mörkret. Medan detta uppvisar konceptet av upplärningsflexibilitet, är kanske inte eldtändning det rätta för din verksamhet – och definitivt inte för kontoret. Cat Whitford, Vice VD på Human Resources och Corporate Affairs hos NCH Europe, utforskar idén av specialiserad upplärningsflexibilitet.

Alla företag som är verksamma i en miljö med högt tempo, medför ett genererat behov för dess personal att kunna anpassa sig snabbt och effektivt, upprätthålla takten i ett skiftande arbetslandskap. Benägenheten och mentaliteten är inte bara till fördel för företag, utan är även en stark faktor i den professionella framgången hos individer.

Dessa kvaliteter formar basen i upplärningsflexibilitet, ett koncept som uppvisar förmågan hos en individ att hantera förändring och ta till sig ny kunskap eller färdigheter. Emellertid är detta en sådan bred generell term att det kan vara svår att mäta vad gäller branschrelevans. När allt kommer omkring må den primitiva människan ha haft kapaciteten att tända en eld, men det är knappast troligt att de kunde vidarebefordra vikten av personalledning!

Detta är där specialiserad upplärningsflexibilitet blir viktig, då det möjliggör för företag att välja rätt medarbetare varje gång. Enkelt beskrivet, kan detta avgöras genom att titta på intressen och personligheten hos individen, istället för bara ett utbud av färdigheter eller bakgrund. Detta kan inte bara hjälpa i valet av en kandidat som är den bäst lämpade för verksamhetskulturen i ett företag, men även belysa var dennes passioner och möjligheter finns, likväl som det erbjuder insikt i hur de tar sig an uppgifter.

Exempelvis, om ett underhållsföretag i industribranschen utannonserar lediga tjänster för deras säljteam, är bedömning av kandidaters erfarenhet i att verka i en säljmiljö, inte nog långtgående för identifierande förmågan att tackla rollen. Medan säljerfarenhet är gynnsam, kanske det inte går långt nog om personen inte är kapabel att ta sig an en förståelse av produkten eller branschen.

Å andra sidan, om företaget skulle intervjua en kandidat och säkerställa att denne har ett praktiskt tillvägagångssätt till gör-det-själv, eller har spenderat fritiden arbetandes på den egna bilen eller motorcykel, skull denne förmodligen vara mer kapabel vad gäller förståelse och demonstration av komplexa tekniska produkter.

På NCH Europe är vi stolta över att röra om i marknaden med våra innovativa lösningar på industriella problem, samt våra välutbildade och kunniga säljteam. Då många av våra teknologier är unika, kan detta endast uppnås genom att finna människor som är mottagliga för vår tekniska information och ha upplärningsflexibilitet i att utveckla ny kunskap. Genom att se kandidater och anställda som människor, istället för att se dem som nummer eller ackumulerade färdighetsuppsättningar, kan vi exakt avgöra hur deras förmågor och talanger är i linje med vår bransch.

Den mentala flexibiliteten hos våra förfäder gjorde det möjligt för dem att inte bara skapa en lösning i att möta deras rädslor, men att sätta grunderna för framtida utveckling och framgång. Flexibilitet i upplärning kanske inte betyder att alla har potentialen att upptäcka elden, men det betyder att företag kan upptäcka vägvisarna som de behöver för att använda det.