Låt solen skina

Ett av resultaten av 2015-års COP21-möte var att verka för ett enat upptag av förnybar energi för att säkerställa en hållbar framtid för planeten. Solenergi är en av de mest pålitliga källorna till energi med ett antal offentliga system och initiativ igång runtom i Europa, med syftet att uppmuntra fler företag att installera paneler. Men panelerna i sig måste hållas rena och funktionsdugliga för att säkerställa dess längre livslängd. Mark Burnett, Vice VD på innovationsplattformen för smörjmedel och bränsleadditiv hos den globala vatten-, energi-, och underhållsleverantören NCH Europe, förklarar hur effektiv solpanelsrengöring är viktig för verkligt förnyelsebar energi.

Som med all energialstrande utrustning, behöver solpaneler noggrant underhåll för att kunna fungera effektivt. De flesta traditionella elenergikällor har däremot, för det mesta, varit mycket enkla. Förutom installation har de inte krävt mycket uppmärksamhet, såvida inte något tekniskt fel har uppstått.

Det är annorlunda med solpaneler. Fotovoltaiska (FV) paneler, typen som för det mesta installeras av företag, fungerar genom ett väldigt enkelt koncept – ju mer solljus de kan absorbera, desto mer energi kan de generera.

Användningen av solpaneler har ett antal fördelar för företag. Många länder i Europa – Storbritannien, Tyskland och Spanien som utmärkande exempel, erbjuder inmatningstariffer som ger återbäring till företag som använder solenergi, genom att betala dem för den överskottsenergi de ger tillbaka till det nationella elnätet.

Källor till föroreningar

Dessvärre är panelföroreningar ett hinder mellan företag och vinst relaterad till solenergi. FV-paneler är förvisso som magneter som drar till sig solljus, men de drar även till sig ett stort antal främmande ämnen såsom smuts, föroreningar och fågelspillning. Då solpaneler måste vara utomhus är detta oundvikligt.

Medan dessa kanske inte direkt verkar vara någonting annat än ytliga skavanker som endast påverkar estetiken på panelerna, ger föroreningar effekt på den elektriska produktionen överlag. Då de fungerar genom att leda solljus, betyder fläckar på panelerna att små områden av ytan inte kan detektera ljus på rätt sätt. På längre sikt reducerar detta kraftigt paneleffektivitet- och kapacitet. Vissa solpaneler stänger till och med av helt om för mycket av ytan är täckt med smuts.

Denna minskning i effektivitet utgör en massa förlorad energi. Under 2009, fann Google att rengöring av solcellspaneler kan dubblera energiproduktionen nästan direkt. Detta kan låta osannolikt, men företaget installerade sina FV-paneler 2007 och rengjorde dem först 15 månader senare, så panelerna var underpresterande innan rengöringen. Efter rengöring åtta månader senare, var förbättringen 36 procent – fortfarande märkbart, men inte lika mycket då panelerna var relativt bra underhållna. Ju oftare rengöringen genomfördes, desto bättre blev den övergripande uteffekten.

Det finns inte mycket som kan göras för att förhindra ansamlingen av föroreningar i första taget. Smuts och damm överförs med hjälp av vinden, medan generella luftföroreningar ansamlas på panelerna som biprodukter från närliggande industriell aktivitet eller trafik. Detta genererar en måttlig mängd panelföroreningar, men fabriker och fordonstillverkare kommer märka att detta står för betydligt mer.

Till exempel, företag som har FV-paneler installerade på en plats som även har ett kyltorn, kommer märka att paneler attraherar en stor mängd föroreningar. Dessa anläggningar ger en separat utmaning genom att små droppar vatten från kyltornets ånga kan komma i kontakt med panelerna, efterlämnar fläckar och ränder från mineralföroreningar. På samma sätt, är det inte ovanligt för fordonstillverkare att finna oljefläckar som gradvis uppträder på deras solpaneler.

Det är av samma anledning som regnvatten också utgör ett problem för solpaneler. Förutom att signalera om bristen på solljus att absorbera, är regn olycksbådande för FV-paneler då det efterlämnar märken på panelen i sig. I motsats till vad många företag initialt kan tro, kommer regnvatten faktiskt göra panelerna smutsigare och inte renare. Detta är resultatet av den salt- och mineralsammansättning som finns i regndroppar, liksom i luftburna partiklar som samlas upp i nederbörden och sätter sig på ytor när regnet avdunstar. Detta är varför vindrutor på bilar samlar smuts där torkarbladen inte kan nå. Därför kommer panelerna att förlora effektivitet om detta överlåts till moder natur.

Rengör dina paneler

Processen med att rengöra solpaneler är mycket krångligare än att bara upplåta det till moder natur. Ett antal faktorer bör tas i beaktning, från rätt timing till rengöringsprodukt, för att avlägsna smuts på rätt sätt från paneler och säkerställa optimal prestanda.

En av de gyllene reglerna gällande rengöring av solpaneler, är att välja den rätta tidpunkten att ta sig an uppgiften. Med hettan från solljuset i sig, vore det definitivt inte rekommenderat att försöka rengöra något som är i fokusområdet för det ljuset. Därför är det bäst att rengöra panelerna antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen när solljuset är minimalt och installationerna är svalare. Den tidiga morgonen ger fördelen med dagg, vilket kan hjälpa att lösa upp smuts så att mindre rengöringsmedel krävs för att avlägsna den.

Det viktigaste steget i rengöring och underhåll av solpaneler, är att se till att du använder den bästa rengöringsprodukten. Många standardrengörare för paneler är alkoholbaserade, vilket brukar lämna solblockerande fläckar vid avtorkning, då alkohol är olösligt.

Det finns resonemang bakom varför alkoholbaserade rengöringsmedel är populära. Alkoholinnehållet hjälper till att minska frystemperaturen i produkten som helhet, vilket gör det passande för vintermånaderna och kallare klimat. Emellertid är denna egenskap inte nödvändig under den resterande delen av året.

För att uppnå en effektiv rengöring som inte efterlämnar rester, bör underhållstekniker använda alternativ som är fria från alkohol och ger samma rengöringsförmåga oavsett årstid. Eftersom vattenbaserade produkter är utsatta för frysning, är det bästa alternativet en additivbaserad produkt

Rengöringslösningar med additiv kan leverera samma rengöringskvalitet varje gång, oavsett förhållanden och utan att efterlämna fläckar. Utöver själva rengöringen, kan dessa produkter även ge miljöfördelar i sig själva.

Exempelvis har NCH Europe utvecklat två versioner av sin additive rengöringsprodukt Screen Clean – en i tablettform, den andra i pulverform. Detta betyder att det är mindre miljöpåverkan i första hand då de inte kräver stora leveranser av vatten eller användningen av plastflaskor. Detta gör Screen Clean till ett grönare alternativ till de flesta rengöringsmedel för solpaneler, som distribueras i flytande form.

När man tar miljöpåverkan av en rengöringslösning i beaktning, är det också viktigt att uppmärksamma formuleringen av produkten. Medan vissa additiv har PH-neutral lösning som är säker för både miljö och människor, kan vissa använda sig av Flyktiga Organiska Ämnen (VOC). Dessa kolbaserade lösningar torkar snabbt i rumstemperatur, men de är skadliga för miljön på grund av deras giftiga sammansättning

När rengöringsmedel med additiv används, är det dock viktigt att välja en produkt som överensstämmer med typen av vatten som kommer att användas för att späda ut det. Screen Clean utformades för att ge optimala resultat, oavsett om det blandas med hårt eller mjukt vatten och det är inte alla rengöringsmedel som ger denna nivå av flexibilitet.

Hålla rent

När rengöring väl har utförts med additivbaserad produkt, kommer panelen vara fläckfri och det kan gå månader innan en ny rengöring krävs. Medan det är förnuftigt att rengöra paneler regelbundet för att säkerställa maximal ledningsförmåga, kan detta snabbt bli en dyr vana. Det ökar också risken för repor på panelytan som kan uppstå från nötande skrubbning.

Att rengöra solpaneler en gång var fjärde eller sjätte månad gör det möjligt för företag att få ut det mesta av solen utan ett tapp i effektivitet eller att spendera för mycket på rengöringslösningar. För att Europa ska kunna nå målen, som sammanfattades på COP21, för förnyelsebar energi är det viktigt att installationerna är rätt underhållna så att miljön och företagen verkligen kan se fördelarna med solenergi.

Förslag från innehållet:

Underhållssammanfattning för solpanel
1. Var noga med att bara rengöra under tidig morgon eller sent på kvällen då panelerna är som svalas under dessa tider. Den tidiga morgonens dagg kan även göra rengöringen lättare.
2. Välj din produkt med omsorg. Alkoholbaserade produkter är endast effektiva i kall väderlek och kan efterlämna fläckar. Titta efter rengöringsmedel med additiv.
3. Rengör inte dina paneler för ofta. Regelbunden rengöring kan vara en kostsam procedur och kan leda till repor på ytan.