Hur den växande efterfrågan på pellets orsakar påfrestning på utrustning

Den globala marknaden för pellets blomstrar, tack vare en växande efterfrågan på pellets till biobränsle för uppvärmning av bostäder samt eldstäder och pannor för industriellt bruk. Men utrustning och maskiner som används för den höga belastning och det höga tryck som tillverkning av pellets medför, leder till minskad livslängd som beror på otillfredsställande produkter inom industriella smörjmedel

Den globala marknaden för träpellettillverkning uppskattades 2015 till 28 milj. ton, den största andelen delas mellan värme och industriell användning. Detta enligt marknadsundersökningsföretaget Hawkins Wright, och deras rapport visar även att EU står för 77 % av den globala efterfrågan på pellets. Samma rapport visar också att i träpelletsektorn inom industrin så står Storbritannien för 46 % av efterfrågan, tätt följt av Sverige, Danmark och Belgien.

Det är inte förvånande med tanke på trycket mot förnybara biobränslen och biomassa som erbjuder koldioxideffektiva metoder för energiproduktion. I populära biobränslen ingår snabbväxande grödor som odlas specifikt för bränsle, bland annat skottskog, pil och poppel, liksom biprodukter från jordbruket t.ex. halm och råmaterial i form av fröskal, träavfall och djuravfall typ flytgödsel och kycklingströ.

Ett högt pris

Även om denna utveckling mot hållbar energi är välkommen, så är det pris som pelletsproduktion får betala för utrustning och maskiner mindre uppmuntrade för fabrikstekniker, anläggningschefer och företagsledare. Krossade, huggna och flytande organiska material komprimeras under tryck vid höga temperaturer, under mycket hög belastning.

När detta sker upprepade gånger kan pelletsproduktionsutrustningen snabbt börja slitas ut och till och med gå sönder om den inte underhålls på rätt sätt. Dålig smörjning är en av de främsta orsakerna till driftstopp vid användning där smörjfett inte kan stå emot det höga trycket och de höga temperaturerna. Detta förvärras av kontaminering från trädamm och smuts som blandas med fett och bildar ett starkt slipmedel som orsakar slitage, korrosion och att delar slutar fungera.

Lugn under tryck

NCH Europe har servat EU och speciellt den nordiska pelletmarknaden i över ett decennium och har utvecklat K Nate HV, ett nytt smörjmedel för användning vid hög belastning vid exempelvis pelletsproduktion, byggnation samt i gruv- och stålindustrin. Oljan med hög viskositetsbas ger en stark film av smörjmedel som skyddar material mot slipslitage, samtidigt som det hålls på plats under extremt driftstryck och höga temperaturer.

Användningen av förtjockningsmedel med kalciumsulfonat ger produkten utmärkt korrosionshärdighet för omfattande skydd i krävande miljöer. K Nate HV använder en blandning av kraftfulla ingredienser för extremt tryck som reagerar på värme vid hög belastning och är effektiv för användning upp till 220 grader.

För att ta itu med kontaminering har K Nate HV särskilda polymerer som lägger en film runt den kontaminerade partikeln. Detta hindrar att ytor slits och slipas ner, och i slutändan förlänger det utrustningens livslängd och ökar därmed avkastningen.

Allt detta betyder att medan normala smörjmedel håller i omkring 500 timmar mellan byten, så har våra tester med K Nate HV visat på en hållbarhet som är många gånger högre, vilket innebär en prestanda som är ledande i branschen. Längre intervaller minskar även driftstopp vilket innebär att teknikerna inte behöver lägga så mycket tid på att ta bort och ersätta smörjmedel.

Ett nytt synsätt

Efterhand som den globala marknaden för pellets och alternativ energi blir möjlig som ersättning, kommer efterfrågan på industriell utrustning bara att öka. Vid beräkning av drifts- och underhållskostnader, måste anläggningschefer noggrant välja egenskaperna i det smörjmedel de väljer.