Bli inte bränd – prioritera smörjning

Vid en eller annan punkt har vi alla tittat på TV och sett en ‘överlevare’ som hade larver till frukost och frenetiskt gnugga två kvistar tillsammans för att göra en eld. Vilket jag är säker på att du är överens om att det är en praktisk sak att veta hur man gör om du någonsin själv skulle bli skeppsbruten på en öde ö. Men om en uppbyggnad av värmealstrande friktion sker i dina industrimotorer är inte din vän. Mark Burnett, VP av smörjmedel och bränsletillsatser innovationsplattformen på NCH Europe, förklarar här hur rätt smörjning kan stoppa dig att bli bränd.

Den förväntade livslängden på alla slags motorer kan bli minskas avsevärt genom slitage orsakad av brist på smörjning. Det finns ett antal av oundvikliga problem, såsom värme som orsakas av friktion, som kan skada växellådan och kullagren i din motor och orsaka kostsamma driftstopp och reparationer.

Startslinjen

På NCH Europe vet vi att 70 procent av mekaniskt slitage sker vid uppstart. Torrstarter är ansvariga för slitage såsom kallstartsfusion, gropfrätning och föroreningar från metallpartiklar, som orsakar skumbildning, oxidation och uppbyggnad av sura sammansättningar och slam.

Ansamling av partiklar kommer att leda till problemen som friktion orsakar och allt detta kombinerat bidrar till att göra din motor långsammare, minska effektiviteten i din produktionslinje, påverkar exakthet och kommer till slut leda till ett dyrt haveri.

Inte för att detta faktum är någonting nytt. Enligt en undersökning från machinelubrication.com, har 81 procent av yrkesverksamma inom smörjmedel sett effekterna av brist på smörjning på maskinerna på deras anläggning.

Detta innebär dock inte att vilket gammalt smörjmedel som helst fungerar. Det är viktigt att hitta en olja eller fett, eller en kombination av det båda, som faktiskt kan förhindra de specifika problem som kommer att uppstå på din anläggning.

Känn dig inte bränd

Växlar och kullager som är i drift i områden med höga omgivande temperaturer, såsom ett stålverk, behöver ett smörjmedel som inte kommer att svikta i första taget när det hettar till.

Värme kan påskynda nedbrytningen av olja, få oljefilm att svikta och påskynda situationer där nötning och slitage uppstår, vilket förkortar livslängden för tätningar, orsakar separation av smörjfetter och främjar tillväxten av mikrobiella föroreningar.

Om du vet att ditt maskineri kommer att bli hett, så kan du bespara dig många problem genom att använda oljor och fetter som innehåller passande additiv som säkerställer att de kan fungera under dessa situationer. Till exempel, så har NCHs K Nate-smörjfett en smältpunkt på över 290 grader och vår Top Blend-olja har antioxiderande egenskaper- och korrosionshämmare i blandningen som minskar värmepåverkan.

Undvik bortsköljning

Oavsett om det är ett resultat av fukt- eller kontakt med fukt som används i processen, kan utsattheten för vatten bli dödsstöten för ditt valda smörjfett. Ett av de största problemen är emulgeringen av oljan eller fettet, vilket kan reducera effektiviteten i smörjmedlet betydligt.

Vattnets strid med smörjmedel kan också leda till att oxidation ökar tiofaldigt, vilket resulterar i att oljan fortare blir gammal, speciellt där katalytiska metaller såsom koppar, bly och tenn finns. Vissa typer av syntetiska oljor reagerar också med vatten, vilket orsakar förstörelse av basmaterialet och bildandet av syror.

Litiumbaserade smörjfettsprodukter av standardtyp, registrerar runt 10 procent i vattenavsköljningstest och är benägna att emulgera. För att komma till rätta med detta problem, har vi utvecklat smörjfettet K Nate med en kalciumsulfonatbas, så den är naturligt vattenavvisande med ett värde av 0,5 procent i vattenavsköljningstester.

Stannar kvar

Ett annat vanligt problem som anläggningschefer- eller tekniker ofta möts av när det kommer till smörjning, är orsakad av själva oljan eller fettet. Att vara under tryck av rörliga delar resulterar ofta i att smörjmedel trycks ut och flyttas från där det behövs.

Om det inte övervakas och smörjningen inte ersätts, kan det orsaka haveri på kullager och växlar. Att få lugn och ro från detta är dock inte omöjligt. Vid valet av smörjmedel, kolla efter något som innehåller klibbmedel och additiv som säkerställer att det stannar på plats – och var inte rädd att fråga efter en demonstration för att se att det fungerar.

NCHs K Nate-smörjfett exempelvis, innehåller vidhäftande polymerer vilket möjliggör att den fäster till metallytor och sammanhängande polymerer, vilket möjliggör att den fäster mot sig själv. Vår Top Blend-olja innehåller liknande additiv, vilket betyder att det sprider sig över rörliga delar för fullständig och jämn smörjning och någon av alla våra säljare kan enkelt visa dessa egenskaper.

Längre uthållighet

Poängen är att smörjning är mer än bara växelolja, det handlar om att ta hand om ditt maskineri så att det fungerar på bästa sätt för en längre period. Genom att ta sig lite tid att undersöka om smörjmedlen som du använder innehåller additiv som säkerställ att de fungerar under alla omständigheter, kan du spara tid, pengar och huvudvärk längre fram.

Att använda en olja såsom NCHs Top Blend, som innehåller vidhäftande polymerer, skumdämpande- och anti-friktionstillsatser, emulgeringsmedel, stöt ledande reducerare och läckagehämmare, kommer att öka livslängden på dina maskiner med mindre arbete för dig. I själva verket har vi gjort en undersökning och har visat att de tillsatser som vi använder i vår Top Blend gör att den räcker fyra gånger längre än konkurrenternas och fortsätter att fungera för upp till 8 000 timmar.

Så om ditt smörjmedel inte tål värmen, få ut den från köket och börja använd något som inte bränner dig.