Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Aerosoler

Acro K

Open-Gear Grease

 • Cleaner non-staining base stays in place, provides protection against rust and corrosion while forming a protective barrier cushioning impact in-between meshing gears.

Chemguard

Protective Coating

 • Clear plastic protective coating wherever a waterproof protective surface is needed. High dielectric strength is ideal for use on exposed electrical terminal and conductors.

Doral

Penetrating Gel Lubricant

 • Ultra-versatile heavy-duty clear gel penetrates and lubricates. Lubricates with PTFE for extreme pressure protection.

Flush N Clean

Flush N Clean

Avancerad Teknologi Spolningolja

Rengör motorer, växlar hydrauliska system samt kompressorer

 • Löser upp avlagringar och neutraliserar syror
 • Utökar livslängden på utrustningen och oljan
 • Minskar på driftstopp och energiförbrukning
 • Fungerar medan utrustningen är i drift
 • Lämplig för mineral-, och syntetiska oljor
 • Förstör inte tätningar, packningar eller ringar

Hy Zinc Extra

Cold Galvanising Coating

 • Highly concentrated zinc metal finish becomes an integrated part of metal to prevent rust & corrosion.

Hydromax

Unique Premium Hydraulic Oil Improver

 • Formula enhances performance, reduces leakage, and extends service life of new and used construction equipment hydraulic oils by up to 2,000 hours.

Insta Copper

Copper-Based Anti-Seize Compound

 • Prevents thread seizure caused by excessive heat, torque and rusting. Gives thread lubrication up to 1200°C.

Download SDS
K LAST SUPER

K LAST SUPER

Torrt smörjmedel i sprejform

Smörjmedel som är hållbart under höga temperatur- och tryckförhållanden

 • Motstår temperaturer på upp till 28 000 kg/cm2 och temperaturer upp till 400ºC
 • Mycket motståndskraftig mot vatten, fett och oljor, frätmedel och de flesta syror; ger en långvarig film
 • Efterlämnar en torr smörjande film som hjälper till att minska på mekaniskt slitage
 • Behändig sprejburksförpackning
 • Minskar på slitage, korrosion, hopskärning och sintring av delar, förlänger utrustningens livslängd
 • Utan klorerade lösningsmedel
 • Innehåller molybdendisulfid
K NATE AEROSOL

K NATE AEROSOL

Universalt kalciumsulfonatbaserat fett

Penetrerar djupt in i svåråtkomliga områden

 • Penetrerar och blir därefter tjockare, vilket ger fullständig smörjning även på svåråtkomliga ställen.
 • Hög prestanda även under extremt tryck
 • Ger effektiv smörjning vid konstanta temperaturer från -28ºC till +160ºC
 • Har god motståndskraft mot oxidation och korrosion
 • Utmärkt motstånd vid sköljning med vatten

K Release

Penetrant & Release Agent with Moly

 • The best penetrant and release agent on the market! Works immediately to penetrate rust, grease, sludge and corrosion.  Penetrates deeply to free even countersunk bolts. Leaves a long- lasting moly film to prevent rust and seizure of parts.

K Release FG

Food Grade Penetrant & Release Agent

 • A powerful food grade penetrant for food equipment.

K RELEASE NF

K RELEASE NF

Brandsäkert penetrerande släppmedel i sprejburk

Frigör muttrar och bultar inom sekunder

 • Säker att använda, brandsäker
 • Kan användas i valfri position, oavsett vinkel
 • Kraftfull och snabb penetration
 • Förstärkt med Moly för förbättrad smörjning
 • Penetrerar även mikroporer och hårfina sprickor
 • Använder brandsäkert drivmedel och brandsäkra vätskepenetrerande medel

Lexite NF

Non-Flammable Cleaner & Degreaser

 • Quickly dissolves and flushes away grease, oils and soils without disassembly. Can be used on electrical and electronic equipment.

LUBRA K AHT AEROSOL

LUBRA K AHT AEROSOL

Högtemperaturs kedje- och kabelsmörjmedel

Effektiv smörjning under extrema förhållanden

 • Syntetisk silikonfri bas
 • Antislitage-additiv ger kontinuerlig smörjning av kritiska slitage- och belastningsområden för att minska friktion
 • Ger utmärkt korrosionsbeständighet och förlänger livslängden
 • Fungerar över ett större temperaturområde (-20°C till +280°C)
 • Penetrerar till kärnan av kabeln och kedjebultarna

Lubra K AHT FG

Food Grade, High Temperature Synthetic Chain & Cable Lubricant

 • Effective chain & cable lubrication for the extreme conditions found in the food grade industry. NSF H1 certified.

Lubra K CC

Chain & Cable Lubricant with Moly

 • Lubrication penetrates to the core to provide continual protection to critical stress areas, protects against rust and corrosion, clings to chains and cables to eliminate sling off and forms a durable outer barrier between the chain or cable and the elements.

Lubra K LS

Food Grade General Purpose Lubricant

 • Thin, clear lubricant film that will not sling off or break down even in water, steam or under heavy loads.

Lubra K TX Super

Dry Film Lubricant & Release Agent

 • Dry film lubricant & release agent with PTFE Excellent lubricant and release agent for a variety of uses where a smooth, quick drying, slick surface is needed. Wide operating temperature range (from -240°C to +250°C).

Nat Sil Extra Aerosol

Multi-Purpose Silicone Mold & Surface Release Agent

 • Multi-Purpose Silicone Mold & Surface Release Agent Polysiloxane mold release agent that waterproofs, rustproofs, insulates and preserves a variety of materials.

NC 123 Extra Aerosol

Moisture Removing Anti-Corrosion Compound

 • Displaces water with a continuous film, seals against future water problems. Can be used on electrical equipment.

Nikke Lock Oil

PTFE Lock Lubricant

 • A clean pocket sized penetrating, convenient synthetic oil that continues to work in extreme cold temperatures. Works up to -42°C.

No Stop

PTFE Dry Lubricant & Release Agent Aerosol

 • Lubricates without staining or attracting dust and lint.

NSL 01 Aerosol

Heavy Duty Solvent Degreaser

 • Penetrates and dissolves tough grease and soils from hard to reach parts.

Omnicool

Multi-Purpose, Extreme Pressure Cutting Fluid

 • All in one formula combines cooling action with lubrication to provide superior performance on even the most difficult operations and hardest metals.

Premalube Xtreme FG Aerosol

Food Grade, Aluminium Complex NLGI #2 Aerosol Grease

 • Food Grade, Aluminium Complex NLGI #2 Aerosol Grease  NSF H1, Excellent white assembly grease for food processing  equipment with all of the same great properties as our bulk.

Prob Solv

Heavy Duty Gear & Bearing Oil Improver

 • Performance booster for use in gearboxes.

Sila K Super

Multi-Purpose Silicone Release Agent

 • Space age release agent that waterproofs, insulates and preserves a variety of materials. NSF H1 approved for food use.

Stay Put

Stainless Steel Coating

 • Shiny metallic surface that withstands extreme temperatures and environments.

Un Lock Aerosol

High Temperature, Anti-Seize Lubricating Compound

 • Works long after other anti-seize and lubricating compounds have  worn away and hardened. Works in temperatures up to 1200°C.

Download SDS

Unlock 2000 Aerosol (Un Lok 2000)

Food Grade, High Performance Anti-Seize Compound

 • Non-staining white formula provides superior protection against  seizing, galling, rust, and corrosion for nuts, screws, fittings, and  other metal parts. Works in temperatures up to 1260°C. NSF H1  certified.

 • Available in aerosol and bulk formats

Download SDS

Verti Cling

Powerful Foaming Degreaser

 • Effective for the removal of heavy soils like grease, grime, tar, asphalt and adhesive residue.

Waylube Super Aerosol

Slideway Lubricant

 • Clings to ways for long term lubrication, reducing wear and extending equipment life.

Zoff

Cleaner For All Non-Porous Surfaces

 • For powerful and fast grafitti removal.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.