Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Filtrera Produkter

Additiv

Arctic Diesel Mate

Förbättrar dieselbränsle

Behandling för dieselbränsle som kan användas året om. Framtagen för att förbättra prestanda hos dieselbränsle och biodiesel.

Förbättrar motorns prestanda, förlänger utrustningens livslängd och minskar utsläpp.

 
 • Förbättrar cetantalet med upp till 7,5 % — Förbättrar tändvilligheten, förkortar starttiden och minskar slitage orsakat av förbränning genom att höja cetantalet med 7,5 % i genomsnitt
 • Minskar utsläpp — Hjälper användaren att följa miljölagar genom att ge en renare förbränning och minska avgaser. Minskar utsläpp med upp till 20 %
 • Minskar friktion och slitage — Innehåller tillsatser som skyddar pumpar och insprutningssystem från mekaniskt och kemiskt slitage orsakat av dieselbränsle med låg svavelhalt
 • Separerar bort vatten — Innehåller emulsionsbrytare som separerar ut vatten från bränslet. Vattnet kan sedan avlägsnas från botten på tanken
 • Rengör pumpar och injektorer — Kraftfull tillsats hjälper till att rengöra pumpar, injektorer och ledningar. Löser upp och avlägsnar föroreningar samt förhindrar bildning av slam, lack och koks. Uppfyller renhetskraven för injektorer enligt tester från Cummins L-10. Förhindrar att avlagringar täpper igen injektorer i Common Rail-system
 • Förhindrar gelning och förtjockning av bränslet vid kalla temperaturer (speciellt biodiesel) — Sänker bränslets flytpunkt
 • Minskar oxidering vid lagring — Antioxidanter förlänger stabiliteten av biodiesel och dieselbränsle vid förvaring
 • Förhindrar rost och korrosion — Innehåller rost- och korrosionshämmare som skyddar bränsletankar, -ledningar och komponenter i bränslesystem
 • Innehåller metalldesaktivatorer — hämmar katalytisk inverkan av tunga metaller, speciellt koppar. Förhindrar bildning av föroreningar.
 • Förbättrar förbrukningen — Rengöringstillsatser håller systemen rena och ger en smidig drift. Cetantalshöjare förbättrar antändningen och ökar effektiviteten på biodiesel och dieselbränsle med 5 %.

Diesel Mate All Seasons

Förbättrar dieselbränsle

Behandling för dieselbränsle som kan användas året om. Framtagen för att förbättra prestanda hos dieselbränsle och biodiesel.

Förbättrar motorns prestanda, förlänger utrustningens livslängd och minskar utsläpp.

 
 • Förbättrar cetantalet med upp till 7,5 % — Förbättrar tändvilligheten, förkortar starttiden och minskar slitage orsakat av förbränning genom att höja cetantalet med 7,5 % i genomsnitt
 • Minskar utsläpp — Hjälper användaren att följa miljölagar genom att ge en renare förbränning och minska avgaser. Minskar utsläpp med upp till 20 %
 • Minskar friktion och slitage — Innehåller tillsatser som skyddar pumpar och insprutningssystem från mekaniskt och kemiskt slitage orsakat av dieselbränsle med låg svavelhalt
 • Separerar bort vatten — Innehåller emulsionsbrytare som separerar ut vatten från bränslet. Vattnet kan sedan avlägsnas från botten på tanken
 • Rengör pumpar och injektorer — Kraftfull tillsats hjälper till att rengöra pumpar, injektorer och ledningar. Löser upp och avlägsnar föroreningar samt förhindrar bildning av slam, lack och koks. Uppfyller renhetskraven för injektorer enligt tester från Cummins L-10. Förhindrar att avlagringar täpper igen injektorer i Common Rail-system
 • Förhindrar gelning och förtjockning av bränslet vid kalla temperaturer (speciellt biodiesel) — Sänker bränslets flytpunkt
 • Minskar oxidering vid lagring — Antioxidanter förlänger stabiliteten av biodiesel och dieselbränsle vid förvaring
 • Förhindrar rost och korrosion — Innehåller rost- och korrosionshämmare som skyddar bränsletankar, -ledningar och komponenter i bränslesystem
 • Innehåller metalldesaktivatorer — hämmar katalytisk inverkan av tunga metaller, speciellt koppar. Förhindrar bildning av föroreningar.
 • Förbättrar förbrukningen — Rengöringstillsatser håller systemen rena och ger en smidig drift. Cetantalshöjare förbättrar antändningen och ökar effektiviteten på biodiesel och dieselbränsle med 5 %.
Flush N Clean

Flush N Clean

Avancerad Teknologi Spolningolja

Rengör motorer, växlar hydrauliska system samt kompressorer

 • Löser upp avlagringar och neutraliserar syror
 • Utökar livslängden på utrustningen och oljan
 • Minskar på driftstopp och energiförbrukning
 • Fungerar medan utrustningen är i drift
 • Lämplig för mineral-, och syntetiska oljor
 • Förstör inte tätningar, packningar eller ringar

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.