Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

FETTAVSKILJARE

Fettavskiljare från NCH Europe

Letar du efter en underhållslösning med fettavskiljare för din verksamhet? Höga halter av fetter och oljor kan belasta avfallsanläggningar och leda till utsläpp i naturen, stopp, ansamlingar och dålig lukt.

När ett stort fettlager har bildats måste avskiljaren rengöras. Om fettet hamnar i avloppsystemet kan ett antal problem uppstå. Många typer av fett och vax kan stelna vid låga temperaturer och täppa till ledningen, vilket tvingar personalen att rensa rörledningen efter att det börjat bli stopp. Det är därför viktigt att ha en underhållslösning med fettavskiljare på plats.

FETTAVSKILJARE FÖR EFFEKTIV AVLOPPSVATTENRENING

Fettavskiljare är gjorda för att separera och fånga avfallsfett och fasta partiklar innan de når avloppsvattnet. De används för att minska mängden fett och olja som kommer in i huvudledningen för avloppsvatten.

Alla fettavskiljare består av en stor tank. Vatten från avloppet strömmar in i tanken och lägger sig. De fasta partiklarna sjunker ner och fettet som väger mindre flyter upp mot ytan och lämnar rent vatten i mitten. Vattnet strömmar sedan genom en annan tank och släpps ut i avloppssystemet genom en mindre ledning. Många har klaffar eller skärmar som fångar upp skräp och andra större bitar medan de strömmar in i tanken.

För att förhindra stopp och hålla fettavskiljarna i bästa skick är det viktigt att använda den bästa lösningen?

contact-our-sales-rep

Want to learn more about our grease traps and grease trap maintenance solutions?

Reduce downtime, increase efficiency and cut costs. Find out more information about grease traps and the other industrial maintenance solutions and services available bespoke to you from NCH Europe.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.