Avfettningsmedel NCH Europe

För att förhindra maskinhaveri som orsakas av föroreningar eller dolda fel är det viktigt att se till att inkludera avfettningsmedel i ditt underhållsprogram. Det är värt att investera i högkvalitativa avfettningsmedel för att kunna minska reparationstider och energiförbrukning. Avfettningsmedel kan vara den enkla skillnaden mellan en fungerade och en trasig maskin.

AVFETTNINGSMEDEL: LÖSNINGSMEDELSBASERADE OCH VATTENBASERADE AVFETTNINGSMEDEL

Vårt sortiment av Vattenbaserade industriella avfettningsmedel består av säkra och effektiva avfettningsmedel som tränger igenom och avlägsnar fett och smuts med minimal ansträngning. Denna typ av avfettningsmedel är perfekt för att avlägsna jord och smuts från de flesta ytor, de är miljömässigt säkra och kan spädas ut med vatten för kostnadsmedveten rengöring. Vi erbjuder avfettningsmedel och oljeavskiljare, låglöddrande avfettningsmedel, vattenlösliga industriella lösningsmedel och avfettningsmedel för glasytor.

Behöver du ett kraftfullt avfettningsmedel? Vårt sortiment av Lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel avlägsnar svårhanterligt fett och smuts från maskindelar och utrustning. Vi har ett brett sortiment av lösningar, från starka lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel till klorerade avfettningsmedel och aromatiska lösningsmedelsfria avfettningsmedel. Vad du än behöver kommer NCH Maintenance ha en lösning redo för dig.