Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Universitet i Storbritannien

Omdömen
(0 votes)

case-study-university-uk

Universitet i Storbritannien

Ett betydande förvaltningsbolag av anläggningar i Storbritannien introducerades till det nya HandiChem™ Solida vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua. Deras portfolio inkluderar en 2 år gammal byggnad, plats för en prestigefylld forskningsenhet vid ett universitet i Storbritannien. HandiChem™ systemet ger dem en möjlighet att undersöka möjligheterna att på ett banbrytande sätt använda ett förbättrat vattenreningsprogram i den här byggnaden, som ses som deras flaggskepp, för att göra den säkrare, pålitligare och hållbarare.

 

Analyser

Den här byggnadens kylsystem består av två huvud kylsystem på 1550kW and 3450 kW. De tar hand om kylbehoven för både forskningsutrustning och HVAC på anläggningen.

Byggnaden hade traditionell flytande vattenbehandling. Förvaring och avyttring av fat, kemisk hantering, föroreningar från spill, pumpar som inte fungerade på grund av läckor och förlorad smörjning etc. ledde till att man oroade sig för hållbarheten. Med en detaljerad analys av vattenföreskrifter och alternativ på plats så identifierade Chem-Aqua möjligheten att spara energi och vatten på anläggningen genom att föreslå ”state-of the art” kemi. HandiChem™ Solida vattenbehandlingsprogram introducerades för att ta hand om problemen som nämns ovan.

Chem-Aqua’s HandiChem™ Vattenbehandlingssystem, leverera kemikalierna som fast koncentrat. Produkterna är helt inkapslade i 5kilos återvinningsbara plastbehållare istället för flytande i fat. HandiPak® fasta koncentrat i plastflaskor löses upp vid behov i små plastbehållare med hjälp av HandiFeed™ Mixing Board. Lösningen pumpas vid behov ut i systemet som ska behandlas, precis som med de flytande kemikalierna.

Lösning

HandiChem™ Systemet ersatte det tidigare, flytande behandlingsprogrammet för kyltornet och har nu installerats på en panel och doserar ut i båda systemen. Installationen är mycket kompaktare, snyggare och prydligare och har resulterat i ökad säkerhet för arbetarna i maskinrummet.

Det nya HandiChem™ systemet från Chem-Aqua svarade bäst på kundens behov:

  • Reducerade kraftigt bekymren med spill
  • Renare och billigare kemisk arbetsstation och förvaringsutrymme
  • Minskad hantering, inga mer tilläggs primning på pumpar, säkrare och pålitligare dosering
  • Förbättrad vatten- och energieffektivitet genom ökning av cykler för koncentratet från 2,3 till 3
  • Generellt en ansvarsfullare kemisk användning

Chem-Aqua HandiChem™ Solida vattenbehandlingsprogram bevisades vara en innovativ teknologi som gav en mycket bättre kemisk hanteringssäkerhet och kostnadsbesparingar i ett kompakt utförande.

handichem

HandiChem™ Solida vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.