Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Butteljeringsanläggning för läsk, USA

Omdömen
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Butteljeringsanläggning för läsk, USA

En stor buteljeringsanläggning för läsk i mellanvästern i USA uppmanades att ta ett kvalitetsinitiativ för deras 300,000 kvadratmeter stora anläggning för livsmedelsproduktion. Kvalitetsinitiativet innebar att man skulle utvärdera en rad mätningar för att reducera anläggnings miljöpåverkan. Som en storförbrukare av vatten och energi var kyl och pannsystemet målet med undersökningen.

 

Analyser

Anläggningens 1,600 ton kylsystem med ammoniak innehåller 3 avdunstningskondensorer och åtta kompressorer. Ett 550-HP pannsystem ger 85 psi processånga. Driften av det här systemet måste vara pålitlig och effektiv för anläggningens produktion ska fungera. Även om Chem-Aqua flytande vattenbehandlingsprogram gav bra resultat så var man bekymrade över förvaringen, hanteringen och avyttringen av kemikalierna. HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem introducerades för att lösa de här problemen. Kemikalierna i Chem-Aqua’s HandiChem™ vattenbehandlingssystem levereras antingen i block eller i 1-liters plastflaskor som är återvinningsbara istället för i fat med flytande kemikalier. HandiPak® Solid koncentrat löses vid behov upp i små plastbehållare med hjälp av HandiFeed™ Mixing Board. Lösnigen doseras ut i systemet precis som de flytande kemikalierna.

Lösning

HandiChem™ systemet installerades där det tidigare flytande vattenbehandlingsprogrammet var placerat. Det nya solida systemet bevisades ge samma goda resultat som det tidigare högpresterande flytande vattenbehandlingsprogrammet samtidigt som det gav företaget möjlighet att uppnå sina kvalitetsinitiativ tack vare HandiChem™ Systemet:

  • Reducerade bekymren med spill och stänk
  • Reducerade bränsle och växthuseffekterna associerade med produktleveranser
  • Eliminerade hanteringen av fat, lagring och avyttring
  • Reducerade kraven på paketering och deponiavfall

Chem-Aqua HandiChem™ Solid vattenbehandlingsprogram bevisades vara en innovativ teknologi som gav en miljömässigt ansvarsfull vattenbehandling och hjälpte företaget att uppnå kvalitetsinitiativen.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.