Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Drůbežářský závod Klatovy a.s Bearbetning av fjäderfä

Omdömen
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

Från 2001 till 2006 uppgraderades Drůbežářský závod Klatovy a.s produktionsanläggningen avsevärt och gjorde det här 40år gamla företaget till en av de modernaste livsmedelsfabrikerna i Tjeckien. Emellertid så har kraven inom den här industrin ökat vilket har resulterat i att deras avloppsvatten har ökat.

 

Problem

Den mekaniska anläggningen som används för behandling av avloppsvatten började lida av höga parametrar, vilket resulterade i en otillräcklig avloppsvattenbehandling. Kunden hade höga nivåer av COD, BOD och kväve som utan tillräckligt bra behandling  skulle leda till kostsamma böter.

Lösning

NCH Waste Water rekommenderade att de skulle installera 4 patenterade BioAmp enheter för att reducera de höga parametrarna som företaget led av. De första 4 ökade till 7 för att säkra en effektiv reduktion av COD, BOD och kväve som anläggningens höga produktion gav.

Resultat

8 månaders drift förbättrade avloppsvattnets kvalitet och reducerade COD och BOD koncentrationen trots att mängden bearbetade fjäderfä ökade med 40 %. Värdena stabiliserades inom standardgränserna som angivits av myndigheterna. Dessutom minskade koncentrationen av kväve med 77 %.

Idag har fabriken stabila COD,BOD och kväve värden med hjälp av BioAmp teknologin. Det enda alternativt för att uppnå det här hade varit att bygga ett helt nytt reningsverk till en kostnad av 70 miljoner CZK.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.