Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Anläggning som bearbetar kött, Storbritannien

Omdömen
(0 votes)

case-study-meat-processing-plant-uk

Anläggning som bearbetar kött, Storbritannien

Vår kund är en av de ledande tillverkarna av färska livsmedel inklusive: fläsk, korv och bacon. Med flera anläggningar i England och Wales levererar de välkända varumärken med färska livsmedel till stormarknader i hela Storbritannien.

För ett par år sedan lanserade vår kund ett miljötänkande program. Ett särskilt team för det här programmet utvecklades. Deras målsättning inkluderade: implementering av ISO 14001 miljöstandarder på alla platser och tydliga mål för minskning av processvatten och CO2 utsläpp per ton produkt.

 

Analyser

När vi presenterade Chem-Aqua’s nya HandiChem™ system insåg underhållsteamet vilken potential det kunde vara för att hjälpa till att uppfylla deras krav och målsättningar som de satt upp i sitt miljöprogram:

  • ReReducerad vikt jämfört med vätskor och med det mindre växthuseffekter i samband med produktleveranser
  • Minskade förpackningskrav och deponiavfall
  • 100 % förbrukning av kemikalier vid användningstillfället och därmed ingen ursköljning av faten

Ytterligare, mer grundliga analyser gjordes på anläggningen och flera andra betydande fördelar påpekades. Kylsystemet inkluderar 5 avdunstningskondensorer.  De här behandlades med flytande kemikalier som man var tvungen att bära upp två trappor vilket naturligtvis ledde till problem vid hanteringen och risk för spill och skador uppstod. Pannorna i pannrummet behandlades med en flytande allt-i-ett produkt. Tanken med kemikalierna var placerad på en bund där det krävdes två personer för att lyfta 220 kilos vikt. Det här ledde till problem med hanteringen och rent tekniskt gav det ingen flexibilitet vid kontrolleringen av kemikalierna i pannan.

Lösning

Chem-Aqua’s HandiChem™ system installerades där det flytande vattenbehandlingsprogrammet var tidigare. Det nya solida systemet hjälpte företaget att uppfylla sina miljöinitiativ och gav dessutom andra positiva effekter:

  • Minskade den manuella hanteringen, säkrare och pålitligare dosering
  • Stänk och spillproblemen eliminerades i stort sett
  • Sparade utrymme

Med Chem-Aqua’s HandiChem™ system reducerades hanteringen av fat och bekymren med avyttringen, operatören behöver bara hantera 5kilos behållare istället för tunga fat med vätska. Man reducerade dessutom riskerna med spill och kemisk exponering då upplösningen och matningen av produkten sker helt inneslutet i HandiFeed™ systemet.

Chem-Aqua HandiChem™ solid vattenbehandlingsprogram är en enkel, säker och pålitlig vattenbehandlingslösning som hjälpte kunden att uppnå höga kvalitetsstandarder vid hantering.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.