Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Formsprutning, Irland

Omdömen
(0 votes)

injection-molding-case-study-ireland

Formsprutning, Irland

En formsprutningsanläggning  på Irland med 15 maskiner anlitade två företag som tog hand om deras avloppsvatten på anläggningen.  Chem-Aqua behandlade kyltornet medans konkurrenterna behandlade processslingan. Kunden bestämde sig för att anlita bara en leverantör för vattenbehandlingarna.

 

Analyser

Den största utmaningen med vattenbehandlingen på den här anläggningen var det begränsade utrymmet. Trots att det är en ganska liten anläggning så krävdes det hela tiden 3-4 olika kemikalier. En pålitlig och effektiv drift av kyltornet är avgörande för att anläggningens drift ska fungera som den ska. Kemikalierna för vattenbehandlingen tog upp mycket värdefull golvyta i svåråtkomliga områden.

Även om Chem-Aqua´s flytande vattenbehandlingsprogram för kyltornet gav bra resultat så var förvaringen av kemikalierna, hanteringen och avyttringen ett bekymmer. HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem rekommenderades av Chem-Aqua för att lösa de här problemen.

Med Chem-Aqua’s HandiChem™ vattenbehandlingssystem levereras kemikalierna antingen som HandiPak® solida koncentrat i 5kilos plastflaskor som är återvinningsbara eller som HandiPak® Solid Sticks (STX), istället för vätskor på fat. HandiPak® Solid koncentrat i plastflaskor löses vid behov upp i en plastbehållare med hjälp av en HandiFeed™ Mixing board. Produkten pumpas ut i systemet som ska behandlas på samma sätt som de flytande kemikalierna. The HandiPak® Solid Sticks (STX), som är inplastade i en vattenlöslig film kan matas ut via en Aquapass bypass matare.

Lösning

HandiChem™ systemet ersätter det flytande vattenbehandlingsprogrammet för kyltornet, det har nu installerats jämte tornet vilket gör att det är enklare att komma åt och kontrollera tornet.

Konkurrenternas flytande behandling för processlingan ersattes med HandiPak® STX som matas ut via en Aquapass enhet. Förutom den kemiska doseringen tillåter Aquapass online rengöring, tack vare ett integrerat filtreringskitt som dramatiskt reducerar problemen som man tidigare stötte på vid formmaskinerna.

Det nya HandiChem™ systemet från Chem-Aqua svarade bäst på kundens behov:

  • Minskade kraftigt faran med kemikalierna och förbättrade säkerheten på arbetsplatsen
  • Löste problemet med tillgängligheten för flytande kemikalier och pump re-priming på besvärliga platser
  • Gav en bättre lösning på processsidan (systemskydd och online rengöring) vilket reducerar driftstopp som annars skulle krävts för rengöring
  • Eliminerade avyttringskostnaderna med upp till €30/fat för tomma vätskefat

HandiChem™ systemet är ett enkelt, säkert och effektivt alternativ till flytande kemikalier för vattenbehandling.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-AquaChem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.