Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Glasstillverkar, Storbritannien

Omdömen
(0 votes)

ice-cream-case-study

Glasstillverkar, Storbritannien

Den här anläggningen i Storbritannien är en av Europas största glasstillverkare. Det här företaget äger och tillverkar många glassvarumärken.  Som för alla företag är det viktigt för den här fabriken att minimera sin miljöpåverkan. De jobbar ständigt för miljöförbättringar och att förebygga föroreningar vilket har gjort det möjligt för dem att minska sitta avfall och behandla sitt avloppsvatten genom att använda ett sate-of-the-art behandlingssystem.

 

Problem

Avloppsvattnet behandlas med Omvänd Osmos (RO) och Ultrafiltrerings (UF) processer, men anläggningens COD nivåer hade väldigt höga pikar i förbehandlingen, upp till 50,000mg/l, vilket skapade problem med UF membranen och man behövde stänga ned driften när membranen skulle rengöras. Det här gjorde att man behövde förvara enorma mängder med förbehandlat avloppsvatten medans produktionen fortsatte; man riskerade produktionsdriftstopp om avloppsvattenanläggningen var ur funktion för länge.

Lösning

Efter ett nära samarbete med kunden beslutades det i mars 2013 att NCH Waste Water skulle installera en BioAmp 5000 CCU. Målet var att minska de genomsnittliga COD nivåerna med minst 10 % och reducera det 35cm tjocka fettlagret (7m i diameter) i förbehandlingstanken med 10 % även här, eller mer. BioAmp 5000 CCU levererar stora mängder med säkra och aktiva bakterier dagligen och har utvecklats för att “äta” organiskt avfall (COD och FOG) i den skala som produceras på större anläggningar som den här.

Resultat

Efter 13 veckors behandling rapporterade kunden att COD och FOG nivåerna hade reducerats till under målvärdena. COD pikarna hade försvunnit (ingen över c.18,000 mg/l) och systemet har också snabbare återhämtningsvärden från läckor av fett i processen. I september 2013 bekräftade kunden att BioAmp 5000 CCU hade haft en stor inverkan under sommarmånaderna då de har extremt mycket att göra med all extra glasstillverkning.

I oktober hade alla FOG problem som påverkat UF membranet försvunnit eller reducerats markant vilket innebär att flödesnivåerna genom membranet bibehölls och behovet av förtidiga driftstopp för rengöring undveks. Och avyttring av FOG avfall utanför anläggningen har också reducerats med 5%.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.