Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Producent av färsk pasta, Italien

Omdömen
(0 votes)

pasta-producer-case-study-italy

Producent av färsk pasta, Italien

Den här producenten är ledande i Europa inom marknaden för färsk pasta. De har nått hit genom ständig utveckling, överlägsen kvalitet och genom att befästa styrkan på sitt varumärke som i årtionden har lyckats vinna miljontals kunders förtroende.

De tillhandahåller tradition och innovation för att erbjuda många specialiteter inklusive; gnocchi, ravioli, tagliatelle, färska såser, lasagne och cannelloni

 

Problem

Avloppsvattnet från avsköljningarna av utrustning blockerade ständigt rören på grund av organiska material och orsakade ackumuleringar av oljor och fett i pumpstationen och de 2 fettavskiljarna. För att kunna hålla COD, BOD och SS nivåerna under de fastställda gränsvärdena var man tvungen att anlita externa företag för att dränera fettavskiljarna och pumpstationerna till en hög kostnad varje vecka.

Lösning

Efter ett besök och noggranna analyser av avloppssystemet så rekommenderade NCH Waste Water att man skulle installera en 1 BioAmp vid den första fettavskiljaren för att reducera avlagringarna med olja och fett och få ner BOD, COD och SS värdena till de fastställda gränsvärdena.

Resultat

Efter 3 månaders användning av BioAmp så behöver man nu bara dränera pumpstationen och de 2 fettavskiljarna var tredje vecka vilket gör att de sparar €12 500 per år. Stoppen och den dåliga lukten har nu eliminerats och COD, BOD och SS nivåerna är nu under gränsvärdena vilket avlägsnar risken för böter och avgifter. Traditionella biologiska produkter används inte heller längre vilket sparar in t€3 000 per år.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.