Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Mejeri, Italien

Omdömen
(0 votes)

case-study-dairy

Mejeri, Italien

Kunden har byggt ett nytt mejeri för att kunna producera den kända osten från provinserna Parma, Modena och Reggio Emilia. En ny uppdaterad ånggenerator I en tank har installarats. Pannan används bara några få timmar per dag, tidigt på morgonen.

 

Analyser

Kunden har en liten verksamhet med ett kritisk men ganska litet behov av ånga. Processteknikerna måste driva pannan också. Eftersom kunden hanterar livsmedelsprocesser så kunde de se fördelarna med ett solid program när det gäller; säkerhet, enkelheten med hanteringen och ingen direktkontakt med kemikalier.

Kunden skulle även få nytta av HandiChem™ solid system då det eliminerar risken för potentiella läckor av flytande kemikalier i områden där livsmedel bearbetas

Lösning

Chem-Aqua sammanställde en kundanpassad lösning där man använde HandiChem™ solid vattenbehandlingsprogram. Solida produkter som inkluderade en syreeliminerare och en behandling, båda godkända för användning inom livsmedelsindustrin.  Som en del av lösningen och för att minska kostnaderna för behandlingen har man föreslagit att man ska tillsätta delar av ångan i ackumulatortanken för att öka vattentemperaturen till 60°C - 85°C.

Chem-Aqua’s HandiChem™ system gav:

  • Ingen kontakt med kemikalier för operatören
  • Pannrummet ser alltid rent och snyggt ut
  • Automatisk dosering vid behov med hjälp av HandiFeed™ timern
  • Kostnadsbesparingar på produkter och ökat skydd tack vare den ökade vattentemperaturen

handichem

The HandiChem™ Solid Water Treatment System från Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.