Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Consorzio Grossisti Industria, Italy

Omdömen
(1 Vote)

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Italy

Ägs av kommunen i Turin, Italien. Consorzio Grossisti är ett slakteri. Anläggningen slaktar nötkreatur i olika åldrar och är i drift 5 dagar per vecka. Anläggningen producerar över 50 ton per dag (200 djur per dag, 44000 per år).

Avloppsvatten som kommer från rengöring av rum och utrustning förs genom en sorts raster som förbehandling (storleken är mindre än 6mm) innan det flödar ut i det kommunala avloppssystemet genom ett rör som är 300 meter långt. Dräneringskapaciteten per dag är ca: 200m³. Den årliga dräneringsvolymen är ca: 50.000m³

 

Problem

Ackumuleringen av fett i rören och inspektionshålen gjorde att man var tvungen att avlägsna ackumuleringarna dagligen. Det här gjordes manuellt av deras egen personal. Varannan månad behövde man också genomföra högtryckstvättning (canal jetting) vilket gjordes av ett specialistföretag för att förhindra obstruktion.

Lösning

Efter att ha studerat problemen tillsammans med kunden så föreslog NCH Waste Water att man skulle installera en BioAmp och efter tre månader ytterligare en BioAmp för att eliminera ackumuleringarna av fett. De 2 BioAmp enheterna installerades under mark nära slaktområdet där rengörings- och avloppsvattnet förs samman. Det här gör att FreeFlow™ kan släppas ut nära förbehandlingsrastrena.

Resultat

Den första BioAmp enheten installerades i februari 2012, efter 3 månader noterade kunden en minskning av fett i avskiljarna. En andra BioAmp installerades i juni 2012. I september 2012 hade fettet i rören och avskiljarna reducerats markant. Kunden behöver nu inte längre göra några högtryckstvättningar (canal jetting) eller avlägsna något fett från de 2 inspektionshålen.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.