Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Bryggeri, Storbritannien

Omdömen
(0 votes)

brewery-case-study-uk

Bryggeri, Storbritannien

Det här stora, oberoende bryggeriet ligger i Storbritannien. Bryggeriet ligger i centrum av staden och har affärsbyggnader, industrier och bostadsområden som grannar. Bryggeriets verksamhet innefattar bryggning och konditionering av ale och lager. De har utvecklats i över två århundraden för att bli ett av Storbritanniens 10 bästa bryggerier.

De vanligaste problemen som upplevs i bryggerier är volymen och styrkan på avloppsvattnet som ska behandlas och det varierar betydligt över tid, i takt med produktionen. Det här utgör en stor utmaning för alla processtekniker och kemisa behandlingsprogram.

 

Problem

Avloppsvattnet innehöll höga nivåer av COD och SS. Det här är mycket dyrt eftersom avgifter tas ut av de lokala nyttoföretagen. Man kan också få betala böter om värdena överstiger nivåerna som myndigheterna bestämt.

Lösning

Efter ett tätt samarbete med projekt och teknikcheferna på bryggeriet installerade NCH Waste Water fyra BioAmp enheter i juli 2009. Systemet producerar över 30 trillioner levande och aktiva bakterier och “äter” organiskt avfall som förknippas med bryggeriavfall.

Resultat

Prover togs varje vecka av nyttoföretaget från ett 24-timmars prov. COD värdena brukade vanligtvis visa en nedåtgående trend under vintern vilket de även gjorde nu men den här trenden fortsatte även neråt under våren, vilket inte skedde 2008.  Det syntes ännu tydligare på SS värdena. Kostnaderna per vecka för avgifter minskade avsevärt i oktober 2009. Trots höjda avgifter för samhällstjänster rent generellt så betalar de för närvarande mindre per kubikmeter avfall 2010 än 2009. Vid slutet av året blev de totala besparingarna £63,578 efter kostnaderna för BioAmp systemet dragits av.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.