Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska
Fallstudier
måndag, 07 juli 2014 15:50

Jumbo/Comp. Portuguesa de Hipermercados, SA

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

Idag hanterar Auchan gruppen Jumbo stormarknader och Pão de Açúcar stormarknadskedja i Portugal, med totalt 33 butiker (23 under Jumbo varumärket och 10 under Pão de Açúcar varumärket) med en total area på 197.630m², 30 BOX butiker, 23 Jumbo bensinstationer, 23 Saúde & Bem Estar butiker, 1 Apotek, 7 Jumbo optiker och 1 jumbo Naturbutik. Gruppen har runt 9 000 anställda.

{itpsharepoint}

 

Problem

Jumbo i Faro hade mycket höga värden när det gällde deras parametrar för avloppsvattnet från bageriets och konditoriets tillverkningsområde. De hade blivit varnade och måste nu komma under de högsta gränsvärdena som bestämts av den lokala myndigheten – FAGAR så Jumbo behövde en effektiv och pålitlig lösning.

Lösning

I februari 2012 kontaktades vi av Mr Luís Massapina från Jumbo´s underhållsteam i Faro. Efter att ha kontrollerat alla viktiga detaljer så installerade NCH Waste Water 1 BioAmp i bageriets och konditoriets tillverkningsområde; ungefär 100m från fettavskiljaren vilket gör att den biologiska behandlingen kan rengöra alla rören som är på på nästan hundra meter och avslutas i fettavskiljaren.

Resultat

Från mars till maj gjorde FreeFlow™ bakterierna helt rent i alla rör från utloppsplatsen till fettavskiljaren vilket reducerade de höga värdena i avloppsvattnets. I september var värdena redan inom max gänsvärdena som hade bestämts av den lokala myndigheten - FAGAR, vilket visar att BioAmp systemets prestation är effektiv och pålitlig.

måndag, 07 juli 2014 15:54

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

Med över 356 butiker, är nu Pingo Doce den största livsmedelskedjan i Portugal och har en försäljning på över 3,000 miljoner euro. Pingo Doce etablerades 1980 och är en del av Jeŕonimo Martins Gruppen. Pingo Doce i Peniche lagar även 6000 måltider varje dag.

{itpsharepoint}

 

Problem

Pingo Doce i Peniche har en fettavskiljare med en kapacitet på 10 m3 och ett genomsnittligt dagsflöde på 33 m3. Med tanke på dess korta retentionstid så ackumulerar systemet mycket organiskt material vilket leder till höga parametrar i avloppsvattnet.

Lösning

För att kunna kontrollera parametrarna i så installerade man ett BioAmp system. I september installerades 2 BioAmp enheter uppströms i systemet (i industriköket) med timerinställd dosering. I mars 2012 installerades en 3:e BioAmp för bättre kontroll och konsolideringsbehandling.

Resultat

Två månader efter påbörjad behandling så sänkte FreeFlow™ bakterierna (doserade via BioAmp enheterna) parametrarna i avloppsvattnet till en acceptabel nivå. Förutom det så minskade rengörings- och underhållsbehovet av fettavskiljarna. BioAmp systemet bevisades vara en utmärkt behandling när det gällde nivåerna för COD (från 1800 till 1200 mg/L), BOD (från 440 till 110 mg/L) och TSS (från 580 till 330 mg/L), och det höll FOG inom maxvärdena.

måndag, 07 juli 2014 15:56

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Italien

le-porte-franche-case-study-italy

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Italien

Köpcentret Le Porte Franche – Botteghe i Franciacorta öppnade 30.e oktober 1998. Det här komplexet består av 120 butiker, ett komplex med 6 rum och matområden kända som ‘piazza del divertimento’ – torg för kul, med även vissa barer och restauranger. Den totala ytan täcker 47.000m².

{itpsharepoint}

 

Problem

På grund av fettavlagringar så behövde pumpstationen, som samlar upp avloppsvattnet från restaurangerna på andra våningen i köpcentret, tömmas varje månad.

Lösning

NCH Waste Water installerade 1 BioAmp enhet i maj 2011 i dräneringskolonnen i ‘Piadineria’ (sandwich och pizza butik). Anledningen till detta var att man ville minska fettavlagringarna i pumpstationen.

Resultat

Efter 3 månader med BioAmp behandlingen bekräftade underhållschefen att fettet i pumpstationen hade minskat avsevärt och som en effekt av detta så minskade även tömningarna av pumpstationen till var 4.e månad istället.

måndag, 07 juli 2014 15:13

Casino, Kanada

casino-case-study-canada

Casino, Kanada

En stor kasino resort i Ontario, Kanada använde flytande kemikalier i sina kyltorn. Vätskan förvarades i en stor förvaringstank på femte våningen. Fat med kemikalier måste dras till doseringsstationen på femte våningen och föras över i förvaringstanken. Förvaringstanken kunde inte förvaras närmare kyltornets ledningar då den tog upp stor plats. Vätskan pumpades via en lång bypass slinga till kyltornet men ledningen täpptes igen med jämna mellanrum och skapade säkerhetsproblem för de anställda.

{itpsharepoint}

 

Analyser

I augusti 2006 tog Chem-Aqua över vattenbehandlingsprogrammet och föreslog att man skulle byta ut vätskan mot HandiChem™ Solid System. Den kompakta storleken på HandiChem™ system skulle göra att doseringsstationen kunde placeras precis framför tornledningarna vilket förkortade bypass slingan avsevärt och eliminerade besväret med att transportera faten och man slapp förvaringen av den stora tanken. Ett doseringssystem med ejektor rekommenderades för inhibitor och biologisk dosering istället för kemiska pumpar. Det här gör att man kan dosera ut en större mängd för att tillgodose det stora systemet och även få en balanserad dosering som följer temperaturförändringarna under de fyra årstiderna.

Lösning

HandiChem™ system och ejektor installerades och gav de bevisade resultaten som ett vätskeprogram samtidigt som anläggningen eliminerade flera problem och säkerhetsrisker.  HandiChem™ systemet är enkelt och använda och:

 • Reducerade spillproblem
 • Eliminerade fathantering, förvaring och avyttring
 • Tillhandahåller lådor med solida koncentrat som enkelt flyttas med en handtruck eller vagn

HandiChem™ Solid Water Treatment Systemet bevisade sig vara en innovativ teknologi som löste problemen med utrymme och förvaring på en svåråtkomlig plats. Förbättrade också vattenbehandlingsprogrammets resultat i det stora hela.

handichem

The HandiChem™ Solid Water Treatment System från Chem-Aqua

lördag, 28 juni 2014 20:34

Vaxformgjutare

wax-casting-case-study

Vaxformgjutare

Vår kund är en stor vaxformgjutare som arbetar för strategiska industrier inklusive: flyg, medicin, fordon, försvar och elektronik. När Chem-Aqua startade ett avloppsvattenprogram med företaget var begränsningarna med förvaringsutrymme för kemikalier stora. Det här gav oss en utmaning att sätta samman ett sunt vattenreningsprogram och lyfta fram bekymren förknippade med hälsa och säkerhet.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Flera aspekter förknippade med hälsa och säkerhet kunde förbättras om man bytte till det nya HandiChem™ systemet:

 • Bekymren med hantering och avyttring reducerades då operatören bara hanterade 5kg behållare istället för 25kg eller 200kg fat.
 • Reducerade risken för exponering av kemikalier och spill. Upplösningen och doseringen av produkten sker helt inneslutet i HandiFeed™ systemet.
 • Man fick mer golvutrymme eftersom den solida produkten är mer koncentrerad än de flytande. Produkterna levereras i 4x5kg lådor som kan förvaras på en hylla.

Lösning

Efter ett förslag från Chem-Aqua byggde man ett vattenbehandlingsrum för HandiChem™ systemet, ett mjukmedel och automatiserat doserings/kontrollsystem. Den nya lösningen gav:

 • •Ett mycket bättre vattenbehandlingsprogram.
 • •Vattenbesparingar tack vare mjukmedel, förbättrad kemi och automatiserad kontroll.
 • •Bekymren med hälsa och säkerhet reducerades till ett minimum med användningen av HandiChem™ systemet istället för flytande kemikalier.

Innan installationen gjordes var kyltornet och den flytande behandlingen placerat i ett litet skjul vilket gjorde dem svårtillgängliga, orsakade spill och läckor och skapade en röra på platsen med alla fat som innehöll vätskor.

Efter installationen hade företaget ett vattenbehandlingsrum inklusive mjukmedel, automatiserat doserings/kontroll system och HandiChem™ solid system.

Chem-Aqua HandiChem™ Solid Vattenbehandlingsprogram är en enkel, säker och pålitlig lösning som hjälper kunden att uppnå deras höga kvalitetsstandarder.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

lördag, 28 juni 2014 22:05

Plastillverkare, Storbritannien

case-study-plastic-manufacturer-uk

Plastillverkare, Storbritannien

Vår kund är en ledande plasttillverkare i Storbritannien som specialiserar sig på formsprutning. De är hängivna kvalitetsstyrning, hälsa och säkerhet. När vi introducerade nya HandiChem™ system från Chem-Aqua för ledningsgruppen förstod de omedelbart att vårt system kunde vara till stor hjälp för att förbättra deras vattenbehandling, uppnå målsättningar med säkrare, miljövänligare lösningar.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Även om Chem-Aqua’s flytande vattenbehandlingsprogram gav bra resultat så fans det flera aspekter angående hälsa och säkerhet som skulle förbättras om man bytte till nya HandiChem™ systemet:

 • Bekymren med fathantering och avyttring reducerades då operatören nu enbart behövde hantera en 5kg behållare istället för 25kg eller 200kg fat.
 • Reducerade riskerna med kemisk exponering och spill, produkten är helt inkapslad i 5kg behållaren. Upplösningen av produkten och doseringen sker inuti HandiFeed™ systemet
 • Mer golvutrymme eftersom de solida produkterna är mer koncentrerade än vätskorna. Produkterna levereras i 4x5kg lådor som kan lagras på en hylla.

Lösning

HandiChem™ systemet ersätter den tidigare vätskebehandlingen. Det nya solida systemet ger samma bevisat goda resultat som det tidigare högpresterande vätskeprogrammet, samtidigt som det ger företaget möjlighet att uppnå sina målsättningar:

 • Reducerade manuell hantering, säkrare och pålitligare dosering
 • Bekymren med spill och stänk eliminerades är praktiskt taget
 • Fatförvaring och avyttring av kemikalier behövs inte längre
 • Reducerade kraven på paketering och deponiavfall

HandiChem™ har förbättrat hälsa & säkerhet och minskat bekymren med förvaringen av kemikalierna åt dem.

Chem-Aqua HandiChem™ solida vattenbehandlingsprogram är ett enkelt, säkert och pålitligt system som hjälper våra kunder att uppnå standarder för kvalitetsstyrning.

handichem

HandiChem™ Solida vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

måndag, 07 juli 2014 15:17

Formsprutning, Irland

injection-molding-case-study-ireland

Formsprutning, Irland

En formsprutningsanläggning  på Irland med 15 maskiner anlitade två företag som tog hand om deras avloppsvatten på anläggningen.  Chem-Aqua behandlade kyltornet medans konkurrenterna behandlade processslingan. Kunden bestämde sig för att anlita bara en leverantör för vattenbehandlingarna.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Den största utmaningen med vattenbehandlingen på den här anläggningen var det begränsade utrymmet. Trots att det är en ganska liten anläggning så krävdes det hela tiden 3-4 olika kemikalier. En pålitlig och effektiv drift av kyltornet är avgörande för att anläggningens drift ska fungera som den ska. Kemikalierna för vattenbehandlingen tog upp mycket värdefull golvyta i svåråtkomliga områden.

Även om Chem-Aqua´s flytande vattenbehandlingsprogram för kyltornet gav bra resultat så var förvaringen av kemikalierna, hanteringen och avyttringen ett bekymmer. HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem rekommenderades av Chem-Aqua för att lösa de här problemen.

Med Chem-Aqua’s HandiChem™ vattenbehandlingssystem levereras kemikalierna antingen som HandiPak® solida koncentrat i 5kilos plastflaskor som är återvinningsbara eller som HandiPak® Solid Sticks (STX), istället för vätskor på fat. HandiPak® Solid koncentrat i plastflaskor löses vid behov upp i en plastbehållare med hjälp av en HandiFeed™ Mixing board. Produkten pumpas ut i systemet som ska behandlas på samma sätt som de flytande kemikalierna. The HandiPak® Solid Sticks (STX), som är inplastade i en vattenlöslig film kan matas ut via en Aquapass bypass matare.

Lösning

HandiChem™ systemet ersätter det flytande vattenbehandlingsprogrammet för kyltornet, det har nu installerats jämte tornet vilket gör att det är enklare att komma åt och kontrollera tornet.

Konkurrenternas flytande behandling för processlingan ersattes med HandiPak® STX som matas ut via en Aquapass enhet. Förutom den kemiska doseringen tillåter Aquapass online rengöring, tack vare ett integrerat filtreringskitt som dramatiskt reducerar problemen som man tidigare stötte på vid formmaskinerna.

Det nya HandiChem™ systemet från Chem-Aqua svarade bäst på kundens behov:

 • Minskade kraftigt faran med kemikalierna och förbättrade säkerheten på arbetsplatsen
 • Löste problemet med tillgängligheten för flytande kemikalier och pump re-priming på besvärliga platser
 • Gav en bättre lösning på processsidan (systemskydd och online rengöring) vilket reducerar driftstopp som annars skulle krävts för rengöring
 • Eliminerade avyttringskostnaderna med upp till €30/fat för tomma vätskefat

HandiChem™ systemet är ett enkelt, säkert och effektivt alternativ till flytande kemikalier för vattenbehandling.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-AquaChem-Aqua

torsdag, 08 Maj 2014 00:00

Vodafone, Irland

NCH Waste Water - Bioamp Waste Water Treatment

For more information contact: customer.services@nch.com

telecommunications-vodafone-case-study

Vodafone, Irland

Vodafone Group Plc. Är världens ledande mobila telekommunikationsföretag med betydande verksamhet i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och USA. Företaget har över 315 miljoner kunder och handlar på den brittiska och amerikanska aktiemarknaden för ett värde på över £63 biljoner i juni 2009.

Vodafone Irland har över 2.2 miljoner kunder med ungefär 45 % av marknaden. De har 1650 anställda och i deras anläggningar i Dublin och Dundalk ger de kunderna service 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Precis som alla Vodafone anläggningar har Vodafone Irland en stark miljöstrategi för att reducera deras miljöpåverkan.

{itpsharepoint}

 

Problem

Vodafone Irland led ständigt av kostnader för avloppsvattnet som ständigt hamnade utanför de godkända värdena som bestämts av de lokala myndigheterna. Det här resulterade i mycket kostsamma avgifter för avloppsvattenbehandlingar.

Lösning

NCH Waste Water rekommenderade de att använda en fett interceptor som behandlades av en BioAmp enhet. Det patenterade BioAmp systemet är ett utmärkt alternativ för avloppsunderhåll och producerar tillräckligt med bakterier för att ha betydande inverkan på vilket avloppssystem som helst.

Resultat

Avgifterna för avloppsvattnet har minskat med över 50 % sedan december 2008 när det jämfördes med samma tid föregående år och ner med 50 %  2009. Alla avläsningar för avloppsvattenlicens har också varit inom parametrarna sedan installationen och Vodafone Irland såg en avkastning på investeringen på bara 7.5 månad. Kundens biträdande fastighetsansvarig rekommenderade att man skulle använda BioAmp på alla installationer med fett interceptor.

lördag, 28 juni 2014 22:10

Universitet i Storbritannien

case-study-university-uk

Universitet i Storbritannien

Ett betydande förvaltningsbolag av anläggningar i Storbritannien introducerades till det nya HandiChem™ Solida vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua. Deras portfolio inkluderar en 2 år gammal byggnad, plats för en prestigefylld forskningsenhet vid ett universitet i Storbritannien. HandiChem™ systemet ger dem en möjlighet att undersöka möjligheterna att på ett banbrytande sätt använda ett förbättrat vattenreningsprogram i den här byggnaden, som ses som deras flaggskepp, för att göra den säkrare, pålitligare och hållbarare.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Den här byggnadens kylsystem består av två huvud kylsystem på 1550kW and 3450 kW. De tar hand om kylbehoven för både forskningsutrustning och HVAC på anläggningen.

Byggnaden hade traditionell flytande vattenbehandling. Förvaring och avyttring av fat, kemisk hantering, föroreningar från spill, pumpar som inte fungerade på grund av läckor och förlorad smörjning etc. ledde till att man oroade sig för hållbarheten. Med en detaljerad analys av vattenföreskrifter och alternativ på plats så identifierade Chem-Aqua möjligheten att spara energi och vatten på anläggningen genom att föreslå ”state-of the art” kemi. HandiChem™ Solida vattenbehandlingsprogram introducerades för att ta hand om problemen som nämns ovan.

Chem-Aqua’s HandiChem™ Vattenbehandlingssystem, leverera kemikalierna som fast koncentrat. Produkterna är helt inkapslade i 5kilos återvinningsbara plastbehållare istället för flytande i fat. HandiPak® fasta koncentrat i plastflaskor löses upp vid behov i små plastbehållare med hjälp av HandiFeed™ Mixing Board. Lösningen pumpas vid behov ut i systemet som ska behandlas, precis som med de flytande kemikalierna.

Lösning

HandiChem™ Systemet ersatte det tidigare, flytande behandlingsprogrammet för kyltornet och har nu installerats på en panel och doserar ut i båda systemen. Installationen är mycket kompaktare, snyggare och prydligare och har resulterat i ökad säkerhet för arbetarna i maskinrummet.

Det nya HandiChem™ systemet från Chem-Aqua svarade bäst på kundens behov:

 • Reducerade kraftigt bekymren med spill
 • Renare och billigare kemisk arbetsstation och förvaringsutrymme
 • Minskad hantering, inga mer tilläggs primning på pumpar, säkrare och pålitligare dosering
 • Förbättrad vatten- och energieffektivitet genom ökning av cykler för koncentratet från 2,3 till 3
 • Generellt en ansvarsfullare kemisk användning

Chem-Aqua HandiChem™ Solida vattenbehandlingsprogram bevisades vara en innovativ teknologi som gav en mycket bättre kemisk hanteringssäkerhet och kostnadsbesparingar i ett kompakt utförande.

handichem

HandiChem™ Solida vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

lördag, 28 juni 2014 19:52

Glasstillverkar, Storbritannien

ice-cream-case-study

Glasstillverkar, Storbritannien

Den här anläggningen i Storbritannien är en av Europas största glasstillverkare. Det här företaget äger och tillverkar många glassvarumärken.  Som för alla företag är det viktigt för den här fabriken att minimera sin miljöpåverkan. De jobbar ständigt för miljöförbättringar och att förebygga föroreningar vilket har gjort det möjligt för dem att minska sitta avfall och behandla sitt avloppsvatten genom att använda ett sate-of-the-art behandlingssystem.

{itpsharepoint}

 

Problem

Avloppsvattnet behandlas med Omvänd Osmos (RO) och Ultrafiltrerings (UF) processer, men anläggningens COD nivåer hade väldigt höga pikar i förbehandlingen, upp till 50,000mg/l, vilket skapade problem med UF membranen och man behövde stänga ned driften när membranen skulle rengöras. Det här gjorde att man behövde förvara enorma mängder med förbehandlat avloppsvatten medans produktionen fortsatte; man riskerade produktionsdriftstopp om avloppsvattenanläggningen var ur funktion för länge.

Lösning

Efter ett nära samarbete med kunden beslutades det i mars 2013 att NCH Waste Water skulle installera en BioAmp 5000 CCU. Målet var att minska de genomsnittliga COD nivåerna med minst 10 % och reducera det 35cm tjocka fettlagret (7m i diameter) i förbehandlingstanken med 10 % även här, eller mer. BioAmp 5000 CCU levererar stora mängder med säkra och aktiva bakterier dagligen och har utvecklats för att “äta” organiskt avfall (COD och FOG) i den skala som produceras på större anläggningar som den här.

Resultat

Efter 13 veckors behandling rapporterade kunden att COD och FOG nivåerna hade reducerats till under målvärdena. COD pikarna hade försvunnit (ingen över c.18,000 mg/l) och systemet har också snabbare återhämtningsvärden från läckor av fett i processen. I september 2013 bekräftade kunden att BioAmp 5000 CCU hade haft en stor inverkan under sommarmånaderna då de har extremt mycket att göra med all extra glasstillverkning.

I oktober hade alla FOG problem som påverkat UF membranet försvunnit eller reducerats markant vilket innebär att flödesnivåerna genom membranet bibehölls och behovet av förtidiga driftstopp för rengöring undveks. Och avyttring av FOG avfall utanför anläggningen har också reducerats med 5%.

lördag, 28 juni 2014 21:36

Mejeri, Italien

case-study-dairy

Mejeri, Italien

Kunden har byggt ett nytt mejeri för att kunna producera den kända osten från provinserna Parma, Modena och Reggio Emilia. En ny uppdaterad ånggenerator I en tank har installarats. Pannan används bara några få timmar per dag, tidigt på morgonen.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Kunden har en liten verksamhet med ett kritisk men ganska litet behov av ånga. Processteknikerna måste driva pannan också. Eftersom kunden hanterar livsmedelsprocesser så kunde de se fördelarna med ett solid program när det gäller; säkerhet, enkelheten med hanteringen och ingen direktkontakt med kemikalier.

Kunden skulle även få nytta av HandiChem™ solid system då det eliminerar risken för potentiella läckor av flytande kemikalier i områden där livsmedel bearbetas

Lösning

Chem-Aqua sammanställde en kundanpassad lösning där man använde HandiChem™ solid vattenbehandlingsprogram. Solida produkter som inkluderade en syreeliminerare och en behandling, båda godkända för användning inom livsmedelsindustrin.  Som en del av lösningen och för att minska kostnaderna för behandlingen har man föreslagit att man ska tillsätta delar av ångan i ackumulatortanken för att öka vattentemperaturen till 60°C - 85°C.

Chem-Aqua’s HandiChem™ system gav:

 • Ingen kontakt med kemikalier för operatören
 • Pannrummet ser alltid rent och snyggt ut
 • Automatisk dosering vid behov med hjälp av HandiFeed™ timern
 • Kostnadsbesparingar på produkter och ökat skydd tack vare den ökade vattentemperaturen

handichem

The HandiChem™ Solid Water Treatment System från Chem-Aqua

lördag, 28 juni 2014 21:45

Livsmedelsproducent, Storbritannien

case-study-food-manufacture

Livsmedelsproducent, Storbritannien

Vår kund är en stor och väletablerad producent av bearbetat kött, ligger i ett centralt stadsområde i England.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Kyltornet och faten med kemikalierna till pannan förvarades i ett gemensamt utrymme för den tekniska avdelningen. I området rör sig mycket personal och även gaffeltruckar behövde användas inom området.

Kyltornets doseringssystem för kemikalier och förvaringsutrustningen blockerade delvis vägen för gaffeltruckarna vilket innebar en risk för skador på faten och kemikaliespill.

Som en del av företagets miljöinitiativ hade man precis installerat en 6m3 tank i det här området vilket verkligen gjorde anspråk på utrymmet.

Lösning

Efter det att Chem-Aqua gjort en platsundersökning så installerades HandiFeed™ solid system vilket gjorde att förvaringsbehovet av de flytande kemikalierna försvann

Kyltornets förvaringstankar för kemikalier ersattes av väggmonterad förvaring och doseringsstationen placerades precis innan tornet vilket har frilagt golvyta och de har fått det extra förvaringsutrymmet som de behövde, samtidigt som man inte längre behöver oroa sig för spill eller olyckor på grund av gaffeltruckarna

25 kilos fat med flytande kemikalier har tagits bort och HandiPak® solid kassetter förvaras på hyllorna i teknikernas förvaringsutrymme:

 • Ingen mer risk för spill tack vare att man avlägsnade förvaringstankarna med de flytande kemikalierna
 • Man behöver inte hantera saker manuellt (ibland behöver man flytta på tankar för att tillåta åtkomst)
 • Maximerade det totala förvaringsutrymmet
 • Lade till ytterligare en miljövänlig produkt i sin växande portfolio

handichem

HandiChem™ Solid Vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

lördag, 28 juni 2014 21:53

Anläggning som bearbetar kött, Storbritannien

case-study-meat-processing-plant-uk

Anläggning som bearbetar kött, Storbritannien

Vår kund är en av de ledande tillverkarna av färska livsmedel inklusive: fläsk, korv och bacon. Med flera anläggningar i England och Wales levererar de välkända varumärken med färska livsmedel till stormarknader i hela Storbritannien.

För ett par år sedan lanserade vår kund ett miljötänkande program. Ett särskilt team för det här programmet utvecklades. Deras målsättning inkluderade: implementering av ISO 14001 miljöstandarder på alla platser och tydliga mål för minskning av processvatten och CO2 utsläpp per ton produkt.

{itpsharepoint}

 

Analyser

När vi presenterade Chem-Aqua’s nya HandiChem™ system insåg underhållsteamet vilken potential det kunde vara för att hjälpa till att uppfylla deras krav och målsättningar som de satt upp i sitt miljöprogram:

 • ReReducerad vikt jämfört med vätskor och med det mindre växthuseffekter i samband med produktleveranser
 • Minskade förpackningskrav och deponiavfall
 • 100 % förbrukning av kemikalier vid användningstillfället och därmed ingen ursköljning av faten

Ytterligare, mer grundliga analyser gjordes på anläggningen och flera andra betydande fördelar påpekades. Kylsystemet inkluderar 5 avdunstningskondensorer.  De här behandlades med flytande kemikalier som man var tvungen att bära upp två trappor vilket naturligtvis ledde till problem vid hanteringen och risk för spill och skador uppstod. Pannorna i pannrummet behandlades med en flytande allt-i-ett produkt. Tanken med kemikalierna var placerad på en bund där det krävdes två personer för att lyfta 220 kilos vikt. Det här ledde till problem med hanteringen och rent tekniskt gav det ingen flexibilitet vid kontrolleringen av kemikalierna i pannan.

Lösning

Chem-Aqua’s HandiChem™ system installerades där det flytande vattenbehandlingsprogrammet var tidigare. Det nya solida systemet hjälpte företaget att uppfylla sina miljöinitiativ och gav dessutom andra positiva effekter:

 • Minskade den manuella hanteringen, säkrare och pålitligare dosering
 • Stänk och spillproblemen eliminerades i stort sett
 • Sparade utrymme

Med Chem-Aqua’s HandiChem™ system reducerades hanteringen av fat och bekymren med avyttringen, operatören behöver bara hantera 5kilos behållare istället för tunga fat med vätska. Man reducerade dessutom riskerna med spill och kemisk exponering då upplösningen och matningen av produkten sker helt inneslutet i HandiFeed™ systemet.

Chem-Aqua HandiChem™ solid vattenbehandlingsprogram är en enkel, säker och pålitlig vattenbehandlingslösning som hjälpte kunden att uppnå höga kvalitetsstandarder vid hantering.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

måndag, 07 juli 2014 15:09

Butteljeringsanläggning för läsk, USA

soft-drink-case-study-usa

Butteljeringsanläggning för läsk, USA

En stor buteljeringsanläggning för läsk i mellanvästern i USA uppmanades att ta ett kvalitetsinitiativ för deras 300,000 kvadratmeter stora anläggning för livsmedelsproduktion. Kvalitetsinitiativet innebar att man skulle utvärdera en rad mätningar för att reducera anläggnings miljöpåverkan. Som en storförbrukare av vatten och energi var kyl och pannsystemet målet med undersökningen.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Anläggningens 1,600 ton kylsystem med ammoniak innehåller 3 avdunstningskondensorer och åtta kompressorer. Ett 550-HP pannsystem ger 85 psi processånga. Driften av det här systemet måste vara pålitlig och effektiv för anläggningens produktion ska fungera. Även om Chem-Aqua flytande vattenbehandlingsprogram gav bra resultat så var man bekymrade över förvaringen, hanteringen och avyttringen av kemikalierna. HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem introducerades för att lösa de här problemen. Kemikalierna i Chem-Aqua’s HandiChem™ vattenbehandlingssystem levereras antingen i block eller i 1-liters plastflaskor som är återvinningsbara istället för i fat med flytande kemikalier. HandiPak® Solid koncentrat löses vid behov upp i små plastbehållare med hjälp av HandiFeed™ Mixing Board. Lösnigen doseras ut i systemet precis som de flytande kemikalierna.

Lösning

HandiChem™ systemet installerades där det tidigare flytande vattenbehandlingsprogrammet var placerat. Det nya solida systemet bevisades ge samma goda resultat som det tidigare högpresterande flytande vattenbehandlingsprogrammet samtidigt som det gav företaget möjlighet att uppnå sina kvalitetsinitiativ tack vare HandiChem™ Systemet:

 • Reducerade bekymren med spill och stänk
 • Reducerade bränsle och växthuseffekterna associerade med produktleveranser
 • Eliminerade hanteringen av fat, lagring och avyttring
 • Reducerade kraven på paketering och deponiavfall

Chem-Aqua HandiChem™ Solid vattenbehandlingsprogram bevisades vara en innovativ teknologi som gav en miljömässigt ansvarsfull vattenbehandling och hjälpte företaget att uppnå kvalitetsinitiativen.

handichem

HandiChem™ Solid vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

måndag, 07 juli 2014 15:33

Consorzio Grossisti Industria, Italy

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Italy

Ägs av kommunen i Turin, Italien. Consorzio Grossisti är ett slakteri. Anläggningen slaktar nötkreatur i olika åldrar och är i drift 5 dagar per vecka. Anläggningen producerar över 50 ton per dag (200 djur per dag, 44000 per år).

Avloppsvatten som kommer från rengöring av rum och utrustning förs genom en sorts raster som förbehandling (storleken är mindre än 6mm) innan det flödar ut i det kommunala avloppssystemet genom ett rör som är 300 meter långt. Dräneringskapaciteten per dag är ca: 200m³. Den årliga dräneringsvolymen är ca: 50.000m³

{itpsharepoint}

 

Problem

Ackumuleringen av fett i rören och inspektionshålen gjorde att man var tvungen att avlägsna ackumuleringarna dagligen. Det här gjordes manuellt av deras egen personal. Varannan månad behövde man också genomföra högtryckstvättning (canal jetting) vilket gjordes av ett specialistföretag för att förhindra obstruktion.

Lösning

Efter att ha studerat problemen tillsammans med kunden så föreslog NCH Waste Water att man skulle installera en BioAmp och efter tre månader ytterligare en BioAmp för att eliminera ackumuleringarna av fett. De 2 BioAmp enheterna installerades under mark nära slaktområdet där rengörings- och avloppsvattnet förs samman. Det här gör att FreeFlow™ kan släppas ut nära förbehandlingsrastrena.

Resultat

Den första BioAmp enheten installerades i februari 2012, efter 3 månader noterade kunden en minskning av fett i avskiljarna. En andra BioAmp installerades i juni 2012. I september 2012 hade fettet i rören och avskiljarna reducerats markant. Kunden behöver nu inte längre göra några högtryckstvättningar (canal jetting) eller avlägsna något fett från de 2 inspektionshålen.

måndag, 07 juli 2014 15:40

Bryggeri, Storbritannien

brewery-case-study-uk

Bryggeri, Storbritannien

Det här stora, oberoende bryggeriet ligger i Storbritannien. Bryggeriet ligger i centrum av staden och har affärsbyggnader, industrier och bostadsområden som grannar. Bryggeriets verksamhet innefattar bryggning och konditionering av ale och lager. De har utvecklats i över två århundraden för att bli ett av Storbritanniens 10 bästa bryggerier.

De vanligaste problemen som upplevs i bryggerier är volymen och styrkan på avloppsvattnet som ska behandlas och det varierar betydligt över tid, i takt med produktionen. Det här utgör en stor utmaning för alla processtekniker och kemisa behandlingsprogram.

{itpsharepoint}

 

Problem

Avloppsvattnet innehöll höga nivåer av COD och SS. Det här är mycket dyrt eftersom avgifter tas ut av de lokala nyttoföretagen. Man kan också få betala böter om värdena överstiger nivåerna som myndigheterna bestämt.

Lösning

Efter ett tätt samarbete med projekt och teknikcheferna på bryggeriet installerade NCH Waste Water fyra BioAmp enheter i juli 2009. Systemet producerar över 30 trillioner levande och aktiva bakterier och “äter” organiskt avfall som förknippas med bryggeriavfall.

Resultat

Prover togs varje vecka av nyttoföretaget från ett 24-timmars prov. COD värdena brukade vanligtvis visa en nedåtgående trend under vintern vilket de även gjorde nu men den här trenden fortsatte även neråt under våren, vilket inte skedde 2008.  Det syntes ännu tydligare på SS värdena. Kostnaderna per vecka för avgifter minskade avsevärt i oktober 2009. Trots höjda avgifter för samhällstjänster rent generellt så betalar de för närvarande mindre per kubikmeter avfall 2010 än 2009. Vid slutet av året blev de totala besparingarna £63,578 efter kostnaderna för BioAmp systemet dragits av.

måndag, 07 juli 2014 15:43

Producent av färsk pasta, Italien

pasta-producer-case-study-italy

Producent av färsk pasta, Italien

Den här producenten är ledande i Europa inom marknaden för färsk pasta. De har nått hit genom ständig utveckling, överlägsen kvalitet och genom att befästa styrkan på sitt varumärke som i årtionden har lyckats vinna miljontals kunders förtroende.

De tillhandahåller tradition och innovation för att erbjuda många specialiteter inklusive; gnocchi, ravioli, tagliatelle, färska såser, lasagne och cannelloni

{itpsharepoint}

 

Problem

Avloppsvattnet från avsköljningarna av utrustning blockerade ständigt rören på grund av organiska material och orsakade ackumuleringar av oljor och fett i pumpstationen och de 2 fettavskiljarna. För att kunna hålla COD, BOD och SS nivåerna under de fastställda gränsvärdena var man tvungen att anlita externa företag för att dränera fettavskiljarna och pumpstationerna till en hög kostnad varje vecka.

Lösning

Efter ett besök och noggranna analyser av avloppssystemet så rekommenderade NCH Waste Water att man skulle installera en 1 BioAmp vid den första fettavskiljaren för att reducera avlagringarna med olja och fett och få ner BOD, COD och SS värdena till de fastställda gränsvärdena.

Resultat

Efter 3 månaders användning av BioAmp så behöver man nu bara dränera pumpstationen och de 2 fettavskiljarna var tredje vecka vilket gör att de sparar €12 500 per år. Stoppen och den dåliga lukten har nu eliminerats och COD, BOD och SS nivåerna är nu under gränsvärdena vilket avlägsnar risken för böter och avgifter. Traditionella biologiska produkter används inte heller längre vilket sparar in t€3 000 per år.

måndag, 07 juli 2014 15:46

Drůbežářský závod Klatovy a.s Bearbetning av fjäderfä

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

Från 2001 till 2006 uppgraderades Drůbežářský závod Klatovy a.s produktionsanläggningen avsevärt och gjorde det här 40år gamla företaget till en av de modernaste livsmedelsfabrikerna i Tjeckien. Emellertid så har kraven inom den här industrin ökat vilket har resulterat i att deras avloppsvatten har ökat.

{itpsharepoint}

 

Problem

Den mekaniska anläggningen som används för behandling av avloppsvatten började lida av höga parametrar, vilket resulterade i en otillräcklig avloppsvattenbehandling. Kunden hade höga nivåer av COD, BOD och kväve som utan tillräckligt bra behandling  skulle leda till kostsamma böter.

Lösning

NCH Waste Water rekommenderade att de skulle installera 4 patenterade BioAmp enheter för att reducera de höga parametrarna som företaget led av. De första 4 ökade till 7 för att säkra en effektiv reduktion av COD, BOD och kväve som anläggningens höga produktion gav.

Resultat

8 månaders drift förbättrade avloppsvattnets kvalitet och reducerade COD och BOD koncentrationen trots att mängden bearbetade fjäderfä ökade med 40 %. Värdena stabiliserades inom standardgränserna som angivits av myndigheterna. Dessutom minskade koncentrationen av kväve med 77 %.

Idag har fabriken stabila COD,BOD och kväve värden med hjälp av BioAmp teknologin. Det enda alternativt för att uppnå det här hade varit att bygga ett helt nytt reningsverk till en kostnad av 70 miljoner CZK.

onsdag, 21 januari 2015 11:29

Construction Industry, UK

For more information contact: customer.services@nch.com

Rust Corrosion Case study

lösningen för byggindustrin

Etablerades för över 60 år sedan och är nu en att av de mest erkända namnen inom bygg- och anläggningsindustrin med en omsättning på över £650m, företaget är en del av den brittiska infrastrukturen och en ökande del av den internationella marknaden.

Företaget har många dyra lyftanordningar som används till att lyfta allt från byggmaterial till portabla hytter och även arbetsplatshissar. De här lyftanordningarnas växlar utsätts för extrema väderförhållanden vilket även innebär rost och korrosion.

{itpsharepoint}

 

Problem

Efter användning måste alla växlar inspekteras för att säkerställa den strukturella stabiliteten av metallen innan de återanvänds. Följden av att en växel havererar kan bli katastrofal.

Inspektionerna gjordes manuellt och man använde en vajerborste och visuell kontroll för inspektion av kedjor, schacklar och trissor. De här inspektionerna var tidskrävande och ineffektiva då många delar skrotades i förtid på grund av att man inte kunde inspektera dem ordentligt.

Lösning

Nedsänkning av växlarna i X-Rust 7 under 24 timmar möjliggör en mycket mer noggrann inspektion .

X-Rust 7 avlägsnar rost från alla sprickor och avslöjar tydligt eventuella strukturella fel.

Resultat

Förbättrade inspektionsmöjligheterna

Reducerade kostnader för slöseri med kedjor och utrustning

Tidsbesparande – ingen manuell skrubbning krävs för att avlägsna rost.

Image & användarförtroende – Bra intryck med välunderhållen utrustning på anläggningsplatsen. Delarna kan målas efter rostborttagningen.

lördag, 28 juni 2014 22:00

Kontorsbyggnad, Storbritannien

case-study-office-block-uk

Kontorsbyggnad, Storbritannien

Den här 11 våningar höga kontorsbyggnaden ligger i Londons östra utkant. Då den byggdes hade den det längsta fönsterpartiet i Storbritannien och är nu listad som en nivå 2 byggnad.

{itpsharepoint}

 

Analyser

Kontorsbyggnaden hade redan en bra doseringsinrättning vilket innebar att det enda element som krävde modifiering var det kemiska doseringssystemet. HandiChem™ systemet var det perfekta valet tack vare sina innovativa och miljömässiga faktorer.

Anläggningens tekniker såg även ett problem vid transport och förvaring av kemikalierna (i källaren). HandiChem™ systemet eliminerar hälso- och säkerhetsproblemen.

Lösning

HandiChem™ solid system installerades; man använde mycket av den doseringsutrustning som redan fanns. Det nya solida systemet:

 • Reducerar risk för spill och skvätt
 • Reducerade utsläpp av bränsle och växthusgaser som förknippas med produktleveranser
 • Eliminerar hanteringen av fat, förvaring och avyttring
 • Reducerade kraven på paketering och deponiavfall

Chem-Aqua HandiChem™ Solid vattenbehandlingsprogram visade sig vara en innovativ teknologi som ger en miljömässigt ansvarsfull vattenbehandling och hjälpte företaget att uppfylla sina målsättningar.

handichem

HandiChem™ Solid Vattenbehandlingssystem från Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.