Vårt HR team består av personal med bred allmänkompetens och specialister som arbetar tillsammans med organisationen i hela Europa för att se till att vår personal är bäst positionerade för att leverera vår affärsstrategi.

Som en del av det här teamet skulle du bli involverad i att leverera och utveckla vår personalstrategi och bidra till vår företagskultur. Det här kan involvera allt från organisationsutformning, stödja de anställdas aktiviteter, belöna och ge erkännanden, coacha och utbilda, tilldela resurser till talanger med hög kaliber och ge daglig vägledning.

Det ultimata målet för HR teamen över hela Europa är att stödja affärsverksamheten och attrahera, behålla och utveckla vår personal då vi bygger vårt ledarskap och vår tekniska förmåga inför framtiden.

Intresserad av möjligheter inom NCH?   Jobba för oss >>