Även om det ofta förbises, så vet vi alla att ordentlig smörjning av industriell utrustning och maskineri gör att allt löper på smidigare, mer effektivt och minimerar problem som är associerade med hög temperatur, friktion, slitage, rost, korrosion och extremt tryck. Trots det att åtminstone 70 procent av smörjfetten är litiumbaserade, erbjuder nyare smörjfetter på kalciumsulfonat överlägsen prestanda. Men med en mängd av produkter på marknaden, hur väljer du mellan dem?

1. Säkerställ att ditt smörjfett stannar kvar under tung belastning

Vi behöver många allsidiga smörjfetter numera. Från ultrarena och torra luftkonditionerade miljöer och generella maskiner inom industriella anläggningar, till tuffa utomhustillämpningar där transportband, remskivor och skophjul utövar tung belastning på maskineriet, så måste ditt smörjfett fungera.

När de utsetts för dessa belastningar, kommer mindre smörjfetter snabbt förlora deras strukturella integritet och klämmas ut från utrustningen under tung belastning. Oavsett om det är kullagren på en industriell pump eller skopan på en industriell grävare, kan tunga belastningar orsaka att smörjfett läcker och pressas ut av gravitationskraften och högt tryck.

För att komma förbi detta, har NCH utvecklat K NATE, ett smörjfett med kalciumsulfonat och unika egenskaper. Skapad genom att använda en blandning av klibbmedelsadditiv, innehåller K NATE vidhäftande polymerer som tillåter K NATE att fästa på omgivande metall, liksom vidhäftande polymerer som möjliggör att den klibbar fast på sig själv. Denna formel betyder att smörjfettet kan minimera effekterna av onödigt slitage och minimera effekterna av situationer där tung last med skakningar förekommer, motstå en svetslast överstigande 800 kg på en fyrkulemaskin.

2. Säkerställ att ditt smörjfett kan hantera extrem hetta och friktion

De flesta av oss vet att över 70 procent av maskinslitage uppstår vid kallstarter. Innan ditt smörjfett får en chans att cirkulera och täcka de interna ytorna, skapas metall-mot-metall-friktion och temperaturerna kan väldigt snabb gå över 1 000 grader och svetsa samman kärnkomponenterna.

Extrema kontakttempraturer kombinerat med hetta från driften och från omgivningen i tillämpningar såsom stålverk, där utrustning såsom masugnar, ljusbågsugnar, gjutmaskiner, kranar, lastbilar och kvarnmotorer kan orsaka katastrofiska fel. Till slut leder detta till längre driftstopp, förkolnat smörjfett och oskyddade kullager.

Vid valet av smörjfett som kan fungera såsom du vill under hetta och friktion, titta efter ett smörjfett som har en hög arbetstemperatur och droppunkt, tillsammans med andra extrema tryckmedel. Exempelvis erbjuder K NATE effektiv smörjning från -30 till 200 grader celcius kontinuerligt och upp till maximalt 230 grader periodvis. Dessutom, erbjuder K NATE en droppunkt – punkten av vilken ett smörjfett går från halvfast till fast form – på 288 grader celcius. Denna höga droppunkt reducerar åtgången av smörjfett, vilket ger skydd för en längre period.

Hög belastning, kombinerat med höga temperaturer och friktion leder till extremt tryck (EP). Detta är varför vi utvecklade vårt smörjfett med EP-agenter som reagerar på hetta, frigör tryck genom att tillämpa en tunn smörjande film. Denna film överbryggar skrovligheter (de grova ojämnheterna som finns närvarande på metallytor på atomnivå) även på ytor som är polerade till en spegelyta. Denna smörjande film tillåter ytorna att glida mot varandra, reducerar slitage och förlänger komponenternas livslängd.

3. Säkerställ att ditt smörjfett kan hantera föroreningar

Vatten, dam och korrosion är de tre största dödarna av industriell utrustning och oavsett hur mycket du försöker att minimera att de kommer åt, så kommer ditt smörjfett över tid att möta dessa problem.

Om du någonsin reparerat, utfört service på, eller ersatt en motor, så kommer du att vara bekant med skadan som kan orsakas av damm och luftburna partiklar. Speciellt mottagliga är tillämpningar såsom förpackningar, kort- och pappershanteringsanläggningar, där det trots det bästa ventilations- och genomträngningsskyddet, kan damm ändå tränga in i motorhus och på sikt, blockera luftfilter och överhetta lindningar.

På samma sätt kan smuts och annat organiskt material bli blandat med fett för att bli ett slipmedel som är kraftigt nog att repa kullagren, orsaka gropfrätning på växelkuggar och leda till mikrobiell tillväxt på sikt.

Kombinerat med utsättning för utomhusmiljöer, eller ånga samt kondensation på inomhusanläggningar, sköljer vattnet iväg smörjfett som aldrig förr och lämnar ytor oskyddade. Detta är en annan orsak till varför produktionsanläggningar som körs kontinuerligt aldrig riktigt kan stängas ned, utan istället bli servade i processer som körs i etapper. Om anläggningen stängs ned helt, avdunstar smörjmedlet, korrosion börjar angripa och utrustningen kärvar när systemet startas om

För att undvika dessa problem, är K NATE speciellt formulerad med utmärkt vattenresistens som begränsar vattenavsköljning till bara 0,5 procent, där standardsmörjfett har över fem procent. Tillsammans med korrosionshämmare formas en skyddande barriär mot externa och interna föroreningar.

Även om du inte försummar det regelbundna underhållet och reparationen av dina industriella maskiner och utrustning, är användningen av ett högkvalitativt smörjfett det som kommer göra skillnaden. Från högre temperatur och extrema tryck till en mer sofistikerad förmåga att bekämpa föroreningar, så gör ett bra smörjfett hela skillnaden. Så kom ihåg, välj ett fett som kan hantera trycket, tåla hettan och föroreningarna.