Steve Martin är projektchef för avloppsvatten och biologikalier. Han har över 35 års erfarenhet inom livsmedels-och dryckessektorn och har arbetat på NCH Europe i 11 år. I framtiden förutser Steve en ökad kundfokus på miljöpåverkan och arbetar med plattformen för att utveckla miljövänliga avloppsvattenprodukter.