Gregor gorencGregor Gorenc är teknisk applikationsförvaltare på innovationsplattformen Wastewater på NCH Europe. Han har studerat mikrobiologi, bioteknik, genetik och internationell ekonomi. Under de senaste 7 åren på NCH Europe har han varit involverad i kvalitetskontrollen (QC) samt forskningen och utvecklingen av innovativa kemiska produkter, kosmetika, biologiska lösningar och beredningar. Gregor fokuserar på att utveckla unika miljövänliga produkter, innovativa biologiska lösningar och överlägsna avloppsvattenlösningar för användning inom industri, infrastruktur, den kommunala sektorn samt hotell- och restaurangbranschen.

Läs mer på Gregors LinkedIn-profil.