Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

BIOLOGISK AVLOPPSVATTENRENING

Biological-Waste-Water-Treatment-2

Leverantörer av biologisk avloppsvattenrening: NCH Europe

leverantör av biologisk avloppsvattenrening du kan lita på? NCH erbjuder system för biologisk avloppsvattenrening som gör att affärsverksamhet runtom i Europa kan fortgå smidigt och effektivt. Vi har ett brett sortiment av lösningar för biologisk avloppsvattenrening som är skräddarsydda efter dina behov. Som ledande leverantörer av biologisk avloppsvattenrening är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar för avloppsvattenrening som passar just din arbetsplats.


LÖSNINGAR FÖR BIOLOGISK AVLOPPSVATTENRENING

Biologisk avloppsvattenrening har använts inom en mängd olika industriella tillämpningar under många år. Dock består utmaningen i att kunna konsekvent leverera en stor bakteriemängd som är både nyttig och kostnadseffektiv: BioAmp är lösningen på denna utmaning.

BioAmp är en datorstyrd mikrobiell fermenteringsenhet som installeras på platsen och skickar en stor mängd aktiva naturligt förekommande bakterier in till avloppen, fettavskiljarna, pumpstationerna och avloppsreningsverken. Våra lösningar för biologisk avloppsvattenrening gör att kunden inte behöver ägna problemet någon tid eller uppmärksamhet. Alla våra BioAmp biologiska avloppsvattensystem övervakas och underhålls av en NCH Waste Water–representant.

 

contact-our-sales-rep

What kind of biological waste water treatment solutions are you looking for?

Check out our range of BioAmp Systems and speak to us about the right solution for you. Reduce downtime, increase efficiency and cut costs with a biological waste water treatment from NCH Europe.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.