pH este măsura acidității sau a alcalinității unei soluții apoase. Soluțiile cu un pH mai mic de 7 sunt acide, iar soluțiile cu un pH mai mare de 7 sunt alcaline. Apa pură are un pH foarte apropiat de 7.

Soluțiile de acizi și baze pot varia foarte mult în aciditate și alcalinitatea lor. E util să se cunoască nu doar dacă o soluție este un acid sau bază, ci și cât de acid sau alcalin este. Aciditatea și alcalinitatea se măsoară cu ajutorul scalei pH-ului.

Scara pH-ului se măsoară de la pH 0 la pH 14. pH Măsura de aciditate (0-6) sau alcalinitate (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
acid puternic acid acid slab neutru alcalin slab alcalin alcalin puternic

Acid

Substanțe chimice, compuși, amestecuri care prezintă un exces de ioni de H+ (Hidrogen). Atunci când se măsoară cu un pH-metru se afișează o valoare de la 0 la 6. Cu cât este mai mică valoarea, cu atât sunt mai mulți ioni H+ și acidul este mai puternic. Acidul organic (fucte) are, de obicei, un pH de 4 - 6.

Neutru

Apa pură are un pH neutru.

Prezintă un ion de H+ (Hidrogen) și un ion de OH- (Hidroxid) = H2O.

Substanțele chimice neutre, compușii, amestecurile sunt atunci când ionii de OH- și de H+ sunt egali. Substanțele neutre au pH-ul 7.

Alcaline

Substanțe chimice, compuși, amestecuri care au un exces de ioni de hidroxid (OH-). Atunci când se măsoară cu un pH-metru se afișează o valoare de la 8 la 14, cu atât mai mare valoarea, cu atât este mai mare concentrația ionilor. Degresanții cu pH-ul mare sunt de obicei produse de curăţare puternice.