DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎMPOTRIVA SCLAVIEI MODERNE

Sclavia modernă este un delict grav şi o violare a drepturilor umane fundamentale. Are variate forme, cum sunt: sclavia, servitutea, munca forţată şi coercitivă, traficul uman. Toate acestea au în comun privarea de libertate a persoanelor pentru a le exploata în folos personal sau comercial. NCH Corporation şi subdsidiarele sale (în mod general denumite “NCH”, “noi” sau “noastre”) au toleranţă zero pentru sclavia modernă. Ne angajăm şi ne implicăm să acţionăm cu integritate în toate activităţile şi relaţiile noastre de business, să implementăm şi să impunem sisteme şi metode de control pentru a ne asigura că nu are loc nici un act care să implice sclavia modernă, în nici una din afacerile noastre şi nici pe lanţul nostru de aprovizionare/distribuţie.

NCH se implică de asemenea în asigurarea transparenţei în afacerile sale proprii şi în combaterea sclaviei moderne pe lanţul său de aprovizionare/distribuţie, în concordanţă cu obligaţiile ce-i revin prin Actul 2015 privind Sclavia Modernă. NCH solicită aceleaşi înalte standarde din partea tuturor contractorilor, furnizorilor şi altor parteneri de afaceri. Ca parte din procedura contractuală includem prohibiţii speciale împotriva folosirii muncii forţate, coercitive sau traficate, sau a oricui care menţine în stare de sclavie sau servitute adulţi sau copii. Furnizorii noştri au obligaţia să solicite aceleaşi înalte standarde şi de la propriii lor furnizori.

Această politică se aplică tuturor persoanelor care lucrează pentru noi, colaborează cu noi sau în numele nostru în orice funcţie, inclusiv angajaţi sau colaboratori de la orice nivel ierarhic, directori, funcţionari, lucrători interimari, lucrători detaşaţi, voluntari, interni, agenţi, contractori, consultanţi externi, reprezentanţi ai terţelor părţi şi parteneri de afaceri.

Această politică nu este parte a nici unui contract de angajare şi poate fi ocazional modificată.

RESPONSIBILITATEA PRIVIND POLITICA IMPOTRIVA SCLAVIEI MODERNE

Consiliul de administraţie deţine responsabilitatea integrală de respectare a acestei politici în conformitate cu obligaţiile noastre legale şi etice, precum şi de respectare a acesteia de către toţi cei din subordine.

Echipa de jurişti NCH şi directorii de pe lanţul de aprovizionare/distribuţie au responsabilitatea primară şi zilnică pentru implementarea acestei politici, monitorizarea aplicării şi eficacităţii acesteia, rezolvarea/clarificarea oricaror probleme/suspiciuni legate de această politică, auditarea sistemelor de control intern şi a procedurilor utilizate, pentru a se asigura că acestea sunt eficiente în combaterea sclaviei moderne.

Managementul de la toate nivelurile se va asigura că cei din subordine înţeleg şi se conformează acestei politici şi primesc training adecvat şi regulat privind această politică şi privind sclavia modernă pe lanţul de aprovizionare/distribuţie.

Vă invităm să faceţi observaţii şi sugestii de îmbunătăţire a acestei politici. Incurajăm observaţiile, sugestiile şi întrebările, care pot fi adresate la e-mail: compliance@nch.com.

RESPECTAREA ACESTEI POLITICI

Trebuie să citiţi, să înţelegeţi şi să respectaţi această politică.

Toţi cei care lucrează cu noi sau sub controlul nostru sunt responsabili pentru prevenirea, detectarea şi raportarea oricărei forme de sclavie modernă, identificată în orice activitate a noastra de business sau de pe lanţul nostru de aprovizionare. Trebuie să evitaţi orice activitate care poate induce sau sugera o încălcare a acestei politici.

Trebuie să informaţi managerul direct, contactul relevant de business sau să apelaţi linia confidenţială de ajutor 001-888-471-4033 cât mai curând posibil dacă suspectaţi un conflict existent sau posibil cu această politică.

Vă încurajăm să ne aduceţi la cunoştinţă orice problemă sau suspiciune privind sclavia modernă la orice nivel de activitate al nostru şi de pe lanţul de aprovizionare al nostru sau al furnizorilor noştri, în stadiu cu cât mai incipient, cu atât mai bine.

Dacă suspectaţi o încălcare existentă sau posibilă a acestei politici trebuie să notificaţi cât mai curând posibil responsabilul pentru respectarea regulamentelor, fie prin email, la: compliance@nch.com, fie raportând conform politicii noastre pentru denunţarea infracţiunilor.

Dacă nu sunteţi siguri că un anume act, tratamentul lucrătorilor în general sau condiţiile lor de lucru pe lanţul nostru de aprovizionare au loc sub oricare dintre variatele forme de sclavie modernă, notificaţi pe email responsabilul nostru pentru conformitate globală sau la linia telefonică confidenţială de ajutor.

Ne dorim să încurajăm deschiderea către denunţarea unor astfel de situaţii reprobabile şi sprijinim orice persoană care ne aduce la cunostinţă îngrijorarea sa sinceră şi de bună-credinţă privind respectarea acesti politici, chiar dacă se dovedeşte că situaţiile respective au fost greşit înţelese. Ne angajăm ca nimeni dintre cei ce raportează astfel de situaţii să nu sufere nici un neajuns ca urmare a raportării de bună-credinţă privind situaţii de suspiciune a existenţei sclaviei moderne sub orice formă, la orice nivel de activitate al nostru şi de pe lanţul de aprovizionare al nostru sau al furnizorilor noştri. Neajunsurile includ: concedierea, acţiuni disciplinare, ameninţări sau alt tip de tratament nefavorabil legat de raportarea respectivă. Dacă sunteţi de părere că aţi suferit un astfel de tratament informaţi imediat departamentul Resurse Umane sau responsabilul pentru respectarea regulamentelor. Dacă problema nu se remediază şi sunteţi un angajat, prezentaţi oficial situaţia, folosind procedura pentru reclamaţii interne aplicată în ţara dumneavoastră.

COMUNICAREA ŞI CONŞTIENTIZAREA ACESTEI POLITICI

Trainingul privind această politică şi riscurile pe care le pot întâmpina activităţile noastre de bussiness din cauza sclaviei moderne pe lanţul de aprovizionare face parte din procedura de inducţie/ introducere în organizaţie a tuturor persoanelor care lucrează cu noi. Se va realiza training regulat pe acest subiect, conform necesităţilor.

Politica noastră de toleranţă zero faţă de sclavia modernă în business şi pe lanţul de aprovizionare/distribuţie se va comunica tuturor furnizorilor, contractorilor şi partenerilor de business din momentul în care începem relaţia de business cu ei şi se va insista ulterior asupra acesteia, după cum va fi nevoie.

INCĂLCAREA ACESTEI POLITICI

Orice angajat care încalcă această politică se expune acţiunilor disciplinare oficiale, mergând până la şi incluzând concedierea.

Ne rezervăm dreptul de a rezilia orice contract / a anula orice relaţie cu organizaţii / persoane fizice care acţionează cu noi sau în numele nostru, dacă acestea/aceştia încalcă politica noastră privind sclavia modernă.