O problemă în creștere

In iulie 1976 o boală necunoscută pâna atunci a tulburat Convenția Legiunii Americane de la Philadephia, provocând 29 de decese și îmbolnăvirea a numeroși membri. De atunci cercetarea științifică a reușit să elucideze natura bolii legionarului - și anume o specie a bacteriei Legionella (Fig.1).

Chiar în mediul tehnologic avansat de astăzi conștientizarea și sensibilizarea populației față de Legionella și legioneloză pot fi semnificativ îmbunătățite. In prea multe țări amenințarea bolii legionarului este mult subestimată. Acest fapt este îngrijorător mai ales acum, când lumea trebuie să înfrunte realitatea unei rezistențe tot mai mari a microorganismelor față de diversele tratamente antimicrobiene.

Fig.1. 3D ilustrează bacteria Legionella pneumophila, care provoacă boala legionarului (Kateryna Kon, Shutterstock.com).

figure1

Cazurile raportate de legioneloză escaladează în ultimii ani. In Europa, între 2016 și 2017, s-a evidențiat o creștere anuală de 30% a numărului de cazuri. Totuși doar 4 țări au cumulat aproximativ 50% din numărul de cazuri raportate pentru populația din UE / SEE : Franța, Germania, Italia și Spania (Fig.2).

Monitorizarea și răspândirea

Deși bacteriile Legionella sunt larg răspândite în natură, ele se găsesc în număr mic acolo unde numărul altor microorganisme le surclasează. In shimb bacteriile Legionella spp. prevalează în mediile artificiale, cum sunt: turnurile de răcire, fântânile, epuratoarele de aer etc. In interiorul acestora bacteriile Legionella prosperă, la temperaturi între 20 °C și 45 °C și colectează nutrienți de la alte microorganisme, cum sunt algele.

Fig.2. Distribuția cazurilor de legioneloză pe țări, la 100.000 persoane, pentru zona UE/SSE, 2017

figure2

Instrucțiuni și legislație europene

In Europa monitorizarea Legionellei este un efort comun al statelor membre UE, Islandei, Norvegiei și Elveției. Rețeaua Europeană de supraveghere a bolii legionarilor (ELDSNet) este responsabil ă pentru detectarea, controlul și prevenția epidemiilor de legioneloză.

Introducerea Directivei Europene 2000/54/EC (18/09/2000) a fost instrumentul pentru crearea culturii privind prevenția bolii legionarului. Pentru prima dată angajatorii au fost obligați să efectueze evaluări de risc pentru a-si proteja angajații și vizitatorii.

Pe lângă Directiva Europeană 2000/54/EC, în 2017 s-a elaborat o nouă ediție a “Ghidului de instrucțiuni tehnice la nivel european pentru prevenția, controlul și investigarea infecțiilor cauzate de speciile bacteriei Legionella” (ESGLI, 2017). Acest ghid are drept scop instruirea autorităților privind evaluările de risc, metodele de prevenire și gestionarea unor noi surse de infectare.

Marea Britanie posedă una dintre primele și cele mai coerent aplicate legislații pentru controlul Legionellei și prevenirea infectării cu aceasta din Europa. Codul aprobat de practici L8 (ACOP) există pentru utilitatea responsabililor (adică angajatorii), care trebuie să se conformeze sarcinilor ce le revin în mod legal privind Legionella, pe teritoriul Marii Britanii. ACOP L8 este susținut de documentul “Boala legionarului: Ghid tehnic” elaborat prin HSG274 de către Comisia Executivă pentru Sănătate și Securitate în muncă. Acesta oferă instrucțiuni suplimentare privind operarea și managamentul sistemelor de răcire cu evaporare, sistemelor de apă caldă și rece și altor sisteme aflate sub potențial risc.

Spania de asemenea are reglementări stricte privind Legionella. Decretul regal 865/2003 obligă companiile să notifice autoritățile competente privind sistemele de răcire a apei și trebuie să pună la dispoziția autorităților de sănătate registrele aferente.

In Germania nu au existat reglementări privind înregistrarea și inspectarea turnurilor de răcire până în 2017. In acel an în orașul Bremen a izbucnit o epidemie de legioneloză care a condus la 3 decese. Investigația a durat 5 luni, deoarece autoritaățile au făcut mari eforturi să identifice sursa infecției, în condițiile în care nu existau înregistrări ale nici unui turn de răcire. Alte focare ale bolii începând cu 2009 au făcut imperios necesară aprobarea de către Cabinetul German a regulamentului 42, care implementa “Actul Federal privind Poluarea”, în iulie 2017 (42.BlmSchV). Inregistrarea turnurilor de răcire a devenit obligatorie pentru a preveni pe viitor astfel de focare de îmbolnăvire cu Legionella.

In Italia decretul nr.81/2008 stipulează că orice companie care încalcă legislația privind sănătatea și securitatea ocupaționale poate fi definitiv închisă. A devenit obligatorie raportarea cazurilor de legioneloză către Institutul Național al Sănătvții (ISS), prin decretul ministerial 07/02/1983. ISS a emis ulterior “Ghidul de instrucțiuni pentru prevenirea și controlul legionelozei” (Monitor oficial nr. 103 din 05/05/2000) din 2000. Acesta a fost acutalizat în mai 2015, pentru o mai mare utilitate în combaterea Legionellei în hoteluri, școli, spitale etc. și pentru a integra informațiile anterior cumulate în instrucțiunile internaționale curente și literatura științifică din domeniu.

Ungaria a introdus legislația privind controlul Legionellei în noiembrie 2015 (49/2015.(XI.6.) decret EMMI), împreună cu ghidul de instrucțiuni tehnice (ediția a 3-a, 2018) emis de Institutul Național de Sănătate Publică (NPHI). Fiecare turn de răcire este acum înregistrat la autoritatea guvernamentală competentă.

Cu risc mai ridicat au fost identificate sistemele de răcire deschise și cele pentru apa caldă menajeră, unde persoanele pot fi expuse la stropiri cu apă. Este necesară o evaluare de risc la clădirile publiece, cum sunt: hotelurile, zonele de spa etc. sau dacă locația respectivă conține un sistem de răcire deschis. Ghidul de instrucțiuni explică procedurile pentru evaluarea concentrației specifice de Legionella în sistemele de apă caldă și sistemele de răcire deschise.

Pași către progres


Cea mai probabilă explicație pentru creșterea numărului de cazuri raportate de legioneloză este îmbunătățirea metodelor de detecție și diagnoză. Este clar că Europa, în întregimea ei, poate fi mult mai eficientă în a-și optimiza protocoalele de sănătate și siguranță a muncii. Tot mai multe țări europene adoptă acum politici proactive și au început să își adapteze legislația și instrucțiunile la necesitățile actuale. Companiile de tratare a apei au de aceea un rol esențial în educarea responsabililor din companii și în implementarea celor mai bune practici, pentru a reduce la minim riscurile datorate Legionellei.