Analiza Instalacja chłodnicza z 1 600 ton amoniaku składa się z trzech skraplaczy wyparnych i ośmiu sprężarek. Instalacja kotłowa o mocy 550-HP wytwarza parę technologiczną pod ciśnieniem 85 psi. Niezawodne i wydajne działanie tych instalacji jest kluczowe dla procesu produkcyjnego zakładu. Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; magazynowanie środków chemicznych i ich utylizacja stanowiły istotny problem. Aby rozwiązać ten problem wprowadzony został system uzdatniania wody HandiChem™ środkiem w postaci stałej. HandiChem™ dostarcza środki chemiczne jako koncentraty w formie bloczków lub w butelkach plastikowych o pojemności jednego galona. Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są stosownie do potrzeb w małym plastikowym zbiorniku urządzenia Handifeed™. Środek jest podawany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych preparatów w płynie. Rozwiązanie System HandiChem™ został zainstalowany w miejsce poprzedniego programu uzdatniania wody. Nowy system ze środkiem w postaci stałej gwarantuje wyniki takie same jak poprzedni program oraz: Eliminuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy Zmniejsza emisję spalin i gazów cieplarnianych Wyeliminowano przenoszenie, magazynowanie i utylizację beczek Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zapewniła bardziej przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody i pomogła osiągnąć cele korporacyjne. System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua", "articleBody": "Zakład produkcji napojów gazowanych, USA Dużemu zakładowi produkcji napojów gazowanych o powierzchni 300 000 stóp kwadratowych, z siedzibą w środkowo-zachodniej części USA, postawiono cel zmniejszenia wpływu zakładu na środowisko naturalne. Instalacje chłodnicze oraz kotłowe zostały poddane dokładnemu badaniu, jako główne miejsca zużycia energii i wody.
Analiza Instalacja chłodnicza z 1 600 ton amoniaku składa się z trzech skraplaczy wyparnych i ośmiu sprężarek. Instalacja kotłowa o mocy 550-HP wytwarza parę technologiczną pod ciśnieniem 85 psi. Niezawodne i wydajne działanie tych instalacji jest kluczowe dla procesu produkcyjnego zakładu. Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; magazynowanie środków chemicznych i ich utylizacja stanowiły istotny problem. Aby rozwiązać ten problem wprowadzony został system uzdatniania wody HandiChem™ środkiem w postaci stałej. HandiChem™ dostarcza środki chemiczne jako koncentraty w formie bloczków lub w butelkach plastikowych o pojemności jednego galona. Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są stosownie do potrzeb w małym plastikowym zbiorniku urządzenia Handifeed™. Środek jest podawany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych preparatów w płynie. Rozwiązanie System HandiChem™ został zainstalowany w miejsce poprzedniego programu uzdatniania wody. Nowy system ze środkiem w postaci stałej gwarantuje wyniki takie same jak poprzedni program oraz: Eliminuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy Zmniejsza emisję spalin i gazów cieplarnianych Wyeliminowano przenoszenie, magazynowanie i utylizację beczek Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zapewniła bardziej przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody i pomogła osiągnąć cele korporacyjne. System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua" }
Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

Zakład produkcji napojów gazowanych, USA

Rate this item
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Zakład produkcji napojów gazowanych, USA

Dużemu zakładowi produkcji napojów gazowanych o powierzchni 300 000 stóp kwadratowych, z siedzibą w środkowo-zachodniej części USA, postawiono cel zmniejszenia wpływu zakładu na środowisko naturalne. Instalacje chłodnicze oraz kotłowe zostały poddane dokładnemu badaniu, jako główne miejsca zużycia energii i wody.

 

Analiza

Instalacja chłodnicza z 1 600 ton amoniaku składa się z trzech skraplaczy wyparnych i ośmiu sprężarek. Instalacja kotłowa o mocy 550-HP wytwarza parę technologiczną pod ciśnieniem 85 psi. Niezawodne i wydajne działanie tych instalacji jest kluczowe dla procesu produkcyjnego zakładu. Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; magazynowanie środków chemicznych i ich utylizacja stanowiły istotny problem. Aby rozwiązać ten problem wprowadzony został system uzdatniania wody HandiChem™ środkiem w postaci stałej. HandiChem™ dostarcza środki chemiczne jako koncentraty w formie bloczków lub w butelkach plastikowych o pojemności jednego galona. Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są stosownie do potrzeb w małym plastikowym zbiorniku urządzenia Handifeed™. Środek jest podawany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych preparatów w płynie.

Rozwiązanie

System HandiChem™ został zainstalowany w miejsce poprzedniego programu uzdatniania wody. Nowy system ze środkiem w postaci stałej gwarantuje wyniki takie same jak poprzedni program oraz:

  • Eliminuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy
  • Zmniejsza emisję spalin i gazów cieplarnianych
  • Wyeliminowano przenoszenie, magazynowanie i utylizację beczek
  • Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zapewniła bardziej przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody i pomogła osiągnąć cele korporacyjne.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.