Problem Mechaniczna oczyszczalnia ścieków przestała radzić sobie z wysoką zawartością zanieczyszczeń w ściekach, co skutkowało nieskutecznym oczyszczaniem. Przekraczane dopuszczalne poziomy ChZT, BZT i azotu powodowały naliczanie wysokich kar. Rozwiązanie NCH Waste Water zaleciła zainstalowanie 4 urządzeń BioAmp, aby wspomóc oczyszczanie ścieków i poprawić ich parametry. Po pewnym czasie liczbę urządzeń BioAmp zwiększono do 7, aby zagwarantować obniżenie poziomów ChZT, BZT i azotu nawet przy zwiększonej produkcji zakładu. Wynik 8 miesięcy działania systemu przyniosło znaczną poprawę jakości ścieków oraz obniżenie poziomów CHzT i BZT, pomimo wzrostu ilość przetwarzanego drobiu o 40%. Wartości ustabilizowały się w granicach norm wyznaczonych przepisami o ściekach. Ponadto stężenie azotu zmiejszyło się o 77%. Przedsiębiorstwo, dzięki technologii BioAmp, jest obecnie w stanie zapewnić wymagane, stabilne stężenia ChZT, BZT i azotu w ściekach. Jedyną alternatywną metodą dla uzyskania takiego rezultatu byłoby wybudowanie nowej oczyszczalnii ścieków za kwotę ok. 70 mln czeskich koron.", "articleBody": "Drůbežářský závod Klatovy a.s W latach 2001-2006 obiekty produkcyjne firmy Drůbežářský závod Klatovy a.s. były gruntownie modernizowane czyniąc ten 40-letni zakład jednym z najnowocześniejszych zakładów spożywczych w Republice Czeskiej. Zwiększone zapotrzebowanie na drób spowodowało wzrost ilości ścieków.
Problem Mechaniczna oczyszczalnia ścieków przestała radzić sobie z wysoką zawartością zanieczyszczeń w ściekach, co skutkowało nieskutecznym oczyszczaniem. Przekraczane dopuszczalne poziomy ChZT, BZT i azotu powodowały naliczanie wysokich kar. Rozwiązanie NCH Waste Water zaleciła zainstalowanie 4 urządzeń BioAmp, aby wspomóc oczyszczanie ścieków i poprawić ich parametry. Po pewnym czasie liczbę urządzeń BioAmp zwiększono do 7, aby zagwarantować obniżenie poziomów ChZT, BZT i azotu nawet przy zwiększonej produkcji zakładu. Wynik 8 miesięcy działania systemu przyniosło znaczną poprawę jakości ścieków oraz obniżenie poziomów CHzT i BZT, pomimo wzrostu ilość przetwarzanego drobiu o 40%. Wartości ustabilizowały się w granicach norm wyznaczonych przepisami o ściekach. Ponadto stężenie azotu zmiejszyło się o 77%. Przedsiębiorstwo, dzięki technologii BioAmp, jest obecnie w stanie zapewnić wymagane, stabilne stężenia ChZT, BZT i azotu w ściekach. Jedyną alternatywną metodą dla uzyskania takiego rezultatu byłoby wybudowanie nowej oczyszczalnii ścieków za kwotę ok. 70 mln czeskich koron." }
Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

Przetwórstwo drobiu

Rate this item
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

W latach 2001-2006 obiekty produkcyjne firmy Drůbežářský závod Klatovy a.s. były gruntownie modernizowane czyniąc ten 40-letni zakład jednym z najnowocześniejszych zakładów spożywczych w Republice Czeskiej. Zwiększone zapotrzebowanie na drób spowodowało wzrost ilości ścieków.

 

Problem

Mechaniczna oczyszczalnia ścieków przestała radzić sobie z wysoką zawartością zanieczyszczeń w ściekach, co skutkowało nieskutecznym oczyszczaniem. Przekraczane dopuszczalne poziomy ChZT, BZT i azotu powodowały naliczanie wysokich kar.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zaleciła zainstalowanie 4 urządzeń BioAmp, aby wspomóc oczyszczanie ścieków i poprawić ich parametry. Po pewnym czasie liczbę urządzeń BioAmp zwiększono do 7, aby zagwarantować obniżenie poziomów ChZT, BZT i azotu nawet przy zwiększonej produkcji zakładu.

Wynik

8 miesięcy działania systemu przyniosło znaczną poprawę jakości ścieków oraz obniżenie poziomów CHzT i BZT, pomimo wzrostu ilość przetwarzanego drobiu o 40%. Wartości ustabilizowały się w granicach norm wyznaczonych przepisami o ściekach. Ponadto stężenie azotu zmiejszyło się o 77%.

Przedsiębiorstwo, dzięki technologii BioAmp, jest obecnie w stanie zapewnić wymagane, stabilne stężenia ChZT, BZT i azotu w ściekach. Jedyną alternatywną metodą dla uzyskania takiego rezultatu byłoby wybudowanie nowej oczyszczalnii ścieków za kwotę ok. 70 mln czeskich koron.

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.