Problem Ścieki oczyszczane są za pomocą procesów odwróconej osmozy (OS) oraz ultrafiltracji (UF), ale zakład borykał się z bardzo wysokim poziomem ChZT przed oczyszczaniem - do 50 000 mg/l, powodującym problem w szczególności z membranami UF. Konieczne były przestoje zakładu, podczas których następowało czyszczenie membran. To powodowało konieczność magazynowania dużych ilości ścieków przed oczyszczaniem, podczas gdy produkcja w zakładzie była prowadzona nieprzerwanie, co skutkowało ryzykiem przestojów w produkcji w przypadku gdyby stacja oczyszczalnia ścieków była odłączana na zbyt długi okres czasu. Rozwiązanie NCH Waste Water zainstalowała urządzenie BioAmp 5000 CCU w marcu 2013 r. w celu obniżenia o co najmniej 10% średniego poziomu ChZT oraz zmniejszenia warstwy tłuszczu o grubości 35 cm (7 m średnicy) powstałej w zbiornikach ściekowych oczyszczania wstępnego również o 10% lub więcej, BioAmp 5000 CCU, który codziennie dostarcza bardzo dużą ilość bezpiecznych, aktywnych bakterii został zaprojektowany do rozkładania odpadów organicznych (ChZT i smary, oleje i tłuszcze) w dużych obiektach. Wynik Po pierwszych 13 tygodniach klient stwierdził, że poziomy ChZT oraz olejów, tłuszczów i smarów znacznie spadły. Skoki poziomu ChZT zostały wyeliminowane (żadna wartość nie przekroczyła ok. 18 000 mg/l), a instalacja wykazuje także wyższe tempo odzyskiwania pełnej wydajności po nagłym zrzucie tłuszczów. We wrześniu 2013 r. klient potwierdził, że BioAmp 5000 CCU ma znaczący wpływ podczas niezwykle intensywnych miesięcy letnich - gdy produkowana jest cała dodatkowa ilość lodów. Do października wszystkie problemy związane z tłuszczami, olejami i smarami mające negatywny wpływ na membrany UF zanikły lub nastąpiło ich znaczne zredukowanie, przepływ przez membrany był zadowalający, co pozwoliło na uniknięcie czyszczenia i przestojów. Koszt magazynowania mocno obciążonych ścieków poza terenem zakładu został zmniejszony o 5%.", "articleBody": "Producent lodów, Zjednoczone Królestwo Ten zakład produkcji lodów z siedzibą w UK jest jednym z największych producentów lodów w Europie. Firma posiada i produkuje wiele znanych marek lodów. Tak jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, dla tego zakładu kluczową sprawą jest zminimalizowanie wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zaangażowanie w stałą poprawę oddziaływania na środowisko pozwoliło zmniejszyć ilość odpadów oraz oczyszczać ścieki za pomocą nowoczesnego systemu.
Problem Ścieki oczyszczane są za pomocą procesów odwróconej osmozy (OS) oraz ultrafiltracji (UF), ale zakład borykał się z bardzo wysokim poziomem ChZT przed oczyszczaniem - do 50 000 mg/l, powodującym problem w szczególności z membranami UF. Konieczne były przestoje zakładu, podczas których następowało czyszczenie membran. To powodowało konieczność magazynowania dużych ilości ścieków przed oczyszczaniem, podczas gdy produkcja w zakładzie była prowadzona nieprzerwanie, co skutkowało ryzykiem przestojów w produkcji w przypadku gdyby stacja oczyszczalnia ścieków była odłączana na zbyt długi okres czasu. Rozwiązanie NCH Waste Water zainstalowała urządzenie BioAmp 5000 CCU w marcu 2013 r. w celu obniżenia o co najmniej 10% średniego poziomu ChZT oraz zmniejszenia warstwy tłuszczu o grubości 35 cm (7 m średnicy) powstałej w zbiornikach ściekowych oczyszczania wstępnego również o 10% lub więcej, BioAmp 5000 CCU, który codziennie dostarcza bardzo dużą ilość bezpiecznych, aktywnych bakterii został zaprojektowany do rozkładania odpadów organicznych (ChZT i smary, oleje i tłuszcze) w dużych obiektach. Wynik Po pierwszych 13 tygodniach klient stwierdził, że poziomy ChZT oraz olejów, tłuszczów i smarów znacznie spadły. Skoki poziomu ChZT zostały wyeliminowane (żadna wartość nie przekroczyła ok. 18 000 mg/l), a instalacja wykazuje także wyższe tempo odzyskiwania pełnej wydajności po nagłym zrzucie tłuszczów. We wrześniu 2013 r. klient potwierdził, że BioAmp 5000 CCU ma znaczący wpływ podczas niezwykle intensywnych miesięcy letnich - gdy produkowana jest cała dodatkowa ilość lodów. Do października wszystkie problemy związane z tłuszczami, olejami i smarami mające negatywny wpływ na membrany UF zanikły lub nastąpiło ich znaczne zredukowanie, przepływ przez membrany był zadowalający, co pozwoliło na uniknięcie czyszczenia i przestojów. Koszt magazynowania mocno obciążonych ścieków poza terenem zakładu został zmniejszony o 5%." }
Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

Producent lodów, Zjednoczone Królestwo

Rate this item
(0 votes)

ice-cream-case-study

Producent lodów, Zjednoczone Królestwo

Ten zakład produkcji lodów z siedzibą w UK jest jednym z największych producentów lodów w Europie. Firma posiada i produkuje wiele znanych marek lodów. Tak jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, dla tego zakładu kluczową sprawą jest zminimalizowanie wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zaangażowanie w stałą poprawę oddziaływania na środowisko pozwoliło zmniejszyć ilość odpadów oraz oczyszczać ścieki za pomocą nowoczesnego systemu.

 

Problem

Ścieki oczyszczane są za pomocą procesów odwróconej osmozy (OS) oraz ultrafiltracji (UF), ale zakład borykał się z bardzo wysokim poziomem ChZT przed oczyszczaniem - do 50 000 mg/l, powodującym problem w szczególności z membranami UF. Konieczne były przestoje zakładu, podczas których następowało czyszczenie membran. To powodowało konieczność magazynowania dużych ilości ścieków przed oczyszczaniem, podczas gdy produkcja w zakładzie była prowadzona nieprzerwanie, co skutkowało ryzykiem przestojów w produkcji w przypadku gdyby stacja oczyszczalnia ścieków była odłączana na zbyt długi okres czasu.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zainstalowała urządzenie BioAmp 5000 CCU w marcu 2013 r. w celu obniżenia o co najmniej 10% średniego poziomu ChZT oraz zmniejszenia warstwy tłuszczu o grubości 35 cm (7 m średnicy) powstałej w zbiornikach ściekowych oczyszczania wstępnego również o 10% lub więcej, BioAmp 5000 CCU, który codziennie dostarcza bardzo dużą ilość bezpiecznych, aktywnych bakterii został zaprojektowany do rozkładania odpadów organicznych (ChZT i smary, oleje i tłuszcze) w dużych obiektach.

Wynik

Po pierwszych 13 tygodniach klient stwierdził, że poziomy ChZT oraz olejów, tłuszczów i smarów znacznie spadły. Skoki poziomu ChZT zostały wyeliminowane (żadna wartość nie przekroczyła ok. 18 000 mg/l), a instalacja wykazuje także wyższe tempo odzyskiwania pełnej wydajności po nagłym zrzucie tłuszczów. We wrześniu 2013 r. klient potwierdził, że BioAmp 5000 CCU ma znaczący wpływ podczas niezwykle intensywnych miesięcy letnich - gdy produkowana jest cała dodatkowa ilość lodów.

Do października wszystkie problemy związane z tłuszczami, olejami i smarami mające negatywny wpływ na membrany UF zanikły lub nastąpiło ich znaczne zredukowanie, przepływ przez membrany był zadowalający, co pozwoliło na uniknięcie czyszczenia i przestojów. Koszt magazynowania mocno obciążonych ścieków poza terenem zakładu został zmniejszony o 5%.

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.