Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski
Studium tematyczne
poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:50 Written by

Jumbo/Comp. Portuguesa de Hipermercados, SA

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp. Portuguesa de Hipermercados, SA

Obecnie Grupa Auchan zarządza hipermarketami Jumbo oraz siecią supermarketów Pão de Açúcar na terenie Portugalii, ma 33 sklepy (23 pod marką Jumbo, a 10 pod marką Pão de Açúcar) o całkowitej powierzchni 197 630 m², 30 sklepów BOX, 23 stacje benzynowe Jumbo, 23 sklepy Saúde & Bem Estar, 1 sklep Parafarmacia, 7 punktów optycznych Jumbo i 1 sklep Jumbo Natureza. Grupa zatrudnia ok. 9 000 pracowników.

{itpsharepoint}

 

Problem

Jumbo w Faro miało bardzo wysokie wartości parametrów ścieków odprowadzanych z piekarni. Po ostrzeżeniu przez lokalny urząd - FAGAR o konieczności dostosowania się do maksymalnych wartości granicznych, Jumbo potrzebowało spójnego, niezawodnego rozwiązania.

Rozwiązanie

W lutym 2012 r. skontaktował się z nami p. Luís Massapina z działu technicznego Jumbo w Faro. Po sprawdzeniu wszystkich kluczowych danych NCH Waste Water zainstalowała 1 urządzenie BioAmp w piekarni; ok. 100 m od separatora tłuszczu, co pozwołiło środkowi biologicznemu na czyszczenie wszystkich rur na długości prawie 100 m kończąc na separatorze tłuszczu.

Wynik

Od marca do maja bakterie FreeFlow™ realizowały kompleksowe czyszczenie wszystkich rur od odpływu do separatora tłuszczu, znacząco zmniejszając ilości zanieczyszczeń w ściekach. We wrześniu wyniki mieściły się w zakresie wartości maksymalnych określonych przez miejscowy urząd FAGAR, tym sam pokazując skuteczne działanie systemu BioAmp™.

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:54 Written by

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

356 sklepów sprawia, że Pingo Doce jest obecnie największą siecią supermarketów w Portugalii, a jej obroty wynoszą ponad 3 mld euro. Pingo Doce zostało założone w 1980 r. i jest częścią Jeŕonimo Martins Group. Pingo Doce, w Peniche, przygotowuje ponad 6000 posiłków dziennie.

{itpsharepoint}

 

Problem

Pingo Doce w Peniche posiada separator tłuszczu o pojemności 10 m3 i średnim dziennym przepływie wynoszącym 33 m3. Biorąc pod uwagę krótki okres retencji, instalacja gromadzi dużą ilość materii organicznej i ma wysokie parametry ścieków.

Rozwiązanie

W celu obniżenia parametrów ścieków zainstalowany został system BioAmpTM. We wrześniu zamontowano 2 urządzenia w początkowej części instalacji (w kuchni przemysłowej) z różnymi czasami dozowania. W marcu 2012 dodano trzecie urządzenie BioAmp™ dla uzyskania lepszej kontroli oczyszczania ścieków.

Wynik

Po dwóch miesiące od rozpoczęcia programu oczyszczania bakterie FreeFlow™ (dozowane za pomocą urządzeń BioAmp) obniżyły parametry ścieków do akceptowalnego poziomu. Ponadto znacznie zredukowano częstotliwość czyszczenia oraz konserwacji separatorów tłuszczu. System BioAmp okazał się bardzo skuteczny w odniesieniu do wartości ChZT (spadek z 1800 do 1200 mg/l), BZT (z 440 do 110 mg/l), zawiesin stałych (z 580 do 330 mg/l), a zawartość olejów i tłuszczów utrzymywana była w zakresie dozwolonych poziomów.

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:56 Written by

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Włochy

le-porte-franche-case-study-italy

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Włochy

Centrum handlowe Le Porte Franche - Botteghe w Franciacorta otwarto 30 listopada 1998 r. Ten kompleks składa się ze 120 sklepów, multipleksu z 6 salami oraz sekcji restauracyjnej zwanej ‘piazza del divertimento’ - placu zabaw, jak również szeregu barów i restauracji. Całkowita powierzchnia to 47 000 m².

{itpsharepoint}

 

Problem

Z powodu warstwy tłuszczu na powierzchni przepompownia ścieków odbierająca ścieki z restauracji na drugim piętrze centrum handlowego wymagała comiesięcznego wypompowywania.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zainstalowała 1 urządzenie BioAmp w maju 2011 r. w ‘Piadineria’ (pizza i kanapki). Zadaniem tego systemu było zmniejszenie ilości tłuszczu w przepompowni ścieków.

Wynik

Po 3 miesiącach działania systemu BioAmp, kierownik ds. utrzymania ruchu potwierdził drastyczne zmniejszenie ilości tłuszczów w przepompowni ścieków; obecnie opróżnianie przepompowni konieczne jest nie co miesiąc, ale co cztery miesiące.

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:13 Written by

Kasyno, Kanada

casino-case-study-canada

Kasyno, Kanada

Duży kurort z kasynem w Ontario, w Kanadzie, wykorzystywał środki chemiczne w płynie w swoich wieżach chłodniczych. Płyny przechowywane były w dużych zbiornikach na piątym piętrze. Beczki ze środkiem chemicznym musiałby być transportowane do stacji uzdatnienia i przelewane do zbiorników. Zbiorniki zajmowały zbyt dużo miejsca, aby umieścić je bliżej instalacji wież chłodniczych. Płyny były wpompowywane do wież chłodniczych przez długie wężyki, które często zatykały się i wymagały regularnego czyszczenia stwarzając problem bezpieczeństwa pracowników.

{itpsharepoint}

 

Analiza

W sierpniu 2006 r. Chem-Aqua przejęła program uzdatniania wody i zasugerowała przejście z płynnych środków na rzecz Systemu HandiChem™ z preparatami w formie stałej. Niewielkie rozmiary systemu HandiChem™ pozwoliły na umieszczenie stacji dozującej tuż obok instalacji wież; znacznie skracając długość wężyków oraz eliminując kłopotliwy transport i magazynowanie beczek. Zamiast pomp dozujących do podawania inhibitora i środka biobójczego zainstalowano pompy strumieniowe. Umożliwiło to szybsze dozowanie oraz obsłużenie większej instalacji, a także pozwoliło na równomierne dozowanie preparatów przy zmianach temperatur w różnych porach roku.

Rozwiązanie

System HandiChem™ i pompa strumieniowa zostały zainstalowane i przyniosły równie dobre wyniki jak program uzdatniania środkiem w postaci płynnej, jednocześnie w zakładzie wyeliminowano szereg problemów i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zalety systemu HandiChem™:

 • Mniejsze problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy
 • Wyeliminowano przenoszenie beczek, ich magazynowanie i utylizację
 • Pojemniki z koncentratami w postaci stałej, które może łatwo przemieszczać w zakładzie za pomocą wózków

System uzdatniania wody Handichem™ oparty na preparatach w formie stałej okazał się technologią innowacyjną, która rozwiązała problem braku miejsca i magazynowania w trudnodostępnym miejscu, jednocześnie poprawiając ogólne wyniki programu uzdatniania wody.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ z preparatami w formie stałej oferowany przez Chem-Aqua

sobota, 28 czerwiec 2014 20:34 Written by

Producent odlewów z wosku

wax-casting-case-study

Producent odlewów z wosku

Nasz klient jest czołowym producentem woskowych odlewów precyzyjnych, zaopatrującym strategiczne gałęzie przemysłu, w tym: przemysł lotniczy, medyczny, motoryzacyjny, obronny i elektroniczy. Gdy Chem-Aqua rozpoczęła program uzdatniania wody w firmie, istniały poważne ograniczenia miejsca na magazynowanie środków chemicznych. To stanowiło wyzwanie związane z wprowadzeniem skutecznego programu uzdatniania wody i problemami bezpieczeństwa pracy.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Szereg aspektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa można było poprawić przechodząc na nowy system HandiChem™:

 • Wyeliminowano problemy związane z przenoszeniem i utylizacją beczek, ponieważ pracownik przenosi jedynie pojemnik ważcy 5kg zamiast beczek 25kg lub 200kg.
 • Zmiejszono ryzyko narażania na działanie chemikaliów oraz ryzyka rozlania. Rozcieńczanie i dozowanie produktu realizowane jest w systemie HandiFeed™.
 • Więcej przestrzeni: preparaty w postaci stałej są bardziej skoncentrowane niż środki w płynie, zatem przestrzeń może zostać zwolniona. Produkty są dostarczane w pojemnikach 4x5kg, które mogą być magazynowane na półce.

Rozwiązanie

Z inicjatywy Chem-Aqua zbudowano specjalne pomieszczenie dla systemu HandiChem, zmiękczacza oraz automatycznego systemu sterowania/dozowania. Nowe rozwiązanie pozwoliło na:

 • Uzyskanie znacznie ulepszonego programu uzdatniania wody.
 • Oszczędność wody, poprawiony skład chemiczny oraz sterowanie automatyczne.
 • Zredukowano do minimum problemy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem

Przed instalacją wieża chłodnicza i program uzdatniania znajdowały się w małym budynku, zdarzały się przypadki rozlania i wycieku cieczy, dostęp był utrudniony, a beczka z płynem zajmowała miejsce.

Po instalacji przedsiębiorstwo przeznaczyło specjalne pomieszczenie na system uzdatniania wody, w tym zmiękczacz, pompy dozujące i sterowanie oraz system HandiChem™.

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej jest prostym, bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem, który pomógł klientowi osiągnąć wysokie standardy zarządzania.

handichem

System oczyszczania wody Handichem™ środkiem w postaci zawiesin oferowany przez Chem-Aqua

%MCEPASTEBIN%
sobota, 28 czerwiec 2014 22:05 Written by

Producent tworzyw sztucznych, Zjednoczone Królestwo

case-study-plastic-manufacturer-uk

Producent tworzyw sztucznych, Zjednoczone Królestwo

Nasz klient jest czołowym producentem tworzyw sztucznych w UK, specjalizującym się w produkcji foremek. Przedsiębiorstwo angażuje się w poprawę jakości systemów zarządzania oraz bhp. Nowy system HandiChem™ od Chem-Aqua, stwarza możliwość poprawienia dotychczasowego sposobu uzdatniania wody, jako część działań firmy w kierunku promowania bezpieczniejszych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; szereg aspektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa można było poprawić przechodząc na nowy system HandiChem™:

 • Wyeliminowano problemy związane z przenoszeniem i utylizacją beczek, ponieważ pracownik przenosi jedynie pojemniki ważące 5kg zamiast beczki o wadze 25kg lub 200kg.
 • Mniejsze ryzyko kontaktu ze środkami chemicznymi oraz ryzyko wycieku, produkt jest zamknięty w pojemniku. Rozcieńczanie i dozowanie produktu realizowane jest w systemie HandiFeed™.
 • Więcej wolnej przestrzeni: produkty w postaci stałej są znacznie bardziej skoncentrowane niż płyny, a zatem uzyskano zwolnienie przestrzeni. Produkty są dostarczane w pojemnikach 4x5kg, które mogą być magazynowane na półce.

Rozwiązanie

System HandiChem™ zastępuje wcześniejsze uzdatnianie środkiem w płynie Nowy system gwarantuje takie same wyniki jak poprzedni program uzdatniania, pozwalając firmie osiągnąć cele korporacyjne:

 • Mniej ręcznej obsługi, bezpiecznejsze i bardziej niezawodne dozowanie
 • Wyeliminowano problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlaniem cieczy
 • Wyeliminowano konieczność magazynowania i utylizacji beczek
 • Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska

HandiChem™ poprawił stan bhp oraz pozwolił zredukować problemy związane z magazynowaniem środków chemicznych w Zakładzie Produkcji Tworzyw Sztucznych w UK.

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej od Chem-Aqua jest prostym, bezpiecznym i niezawodnym programem uzdatniania wody, który pomógł Klientowi osiągnąć wysokie standardy zarządzania.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:17 Written by

Formowanie wtryskowe, Irlandia

injection-molding-case-study-ireland

Formowanie wtryskowe, Irlandia

Zakład formowania wtryskowego w Irlandii posiadający 15 maszyn do formowania zatrudniał dwie firmy zajmujące się uzdatnieniem wody na terenie zakładu. Chem-Aqua zajmowała się wodą chłodniczą, a firma konkurencyjna wodą technologiczną. Klient zdecydował się skorzystać z jednego dostawcy rozwiązań uzdatniania wody.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Główne problemy związane z uzdatnieniem wody w tym zakładzie spowodowane były ograniczeniami miejsca. Pomimo tego, że jest to mały zakład, zawsze stosowane były 3-4 różne środki chemiczne. Niezawodne i wydajne działanie instalacji chłodniczych jest kluczowe dla procesu produkcyjnego zakładu. Środki chemiczne do uzdatniania wody zajmowały cenne miejsce oraz konieczne było dostarczanie ich w trudno dostępne miejsca.

Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody chłodniczej środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; magazynowanie preparatów, postępowanie z nimi i utylizacja stanowiły znaczące problemy. System oczyszczania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej został zaproponowany przez Chem-Aqua w odpowiedzi na te problemy.

W systemie uzdatniania wody Handichem™ środki chemiczne dostarczane są jako koncentraty w postaci stałej w butelkach plastikowych 5 kg lub jako HandiPak® Solid Sticks (STX). Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są, stosownie do potrzeb, w małym plastikowym zbiorniku w urządzeniu Handifeed™. Środek jest podawany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych środków chemicznych w płynie. Preparaty HandiPak® Solid Sticks (STX) z osłoną rozpuszczalną w wodzie można dozować za pomocą podajnika bocznikowego Aquapass.

Rozwiązanie

System HandiChem™ zastępujący wcześniejszy program uzdatniania wody chłodniczej środkiem w płynie został teraz zainstalowany na panelu obok sterownika wieży, co zapewnia łatwiejszy dostęp oraz lepsze sterowanie składem chemicznym wody.

Preparat w płynie do uzdatniania wody technologicznej firmy konkurencyjnej został zastąpiony środkiem HandiPak® STX podawanym za pomocą urządzenia Aquapass. Oprócz dozowania środka chemicznego Aquapass pozwala także na filtrowanie bocznikowe dzięki wbudowanemu zestawowi filtrującemu, eliminując problemy spotykane wcześniej we wtryskarkach.

Nowy system HandiChem™ dostarczany przez Chem-Aqua najlepiej odpowiadał potrzebom klienta:

 • Radykalnie zredukował zagrożenia związane się z chemikaliami oraz poprawił bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Rozwiązał problem dostępu do płynnych środków chemicznych oraz konieczności zalewania pompy w trudno dostępnych miejscach
 • Zagwarantował lepsze rozwiązanie dla instalacji technologicznej (filtrowanie bocznikowe) oraz zmniejszenie czasu przestojów wymaganych do przeprowadzenia czyszczenia
 • Wyeliminowano koszty utylizacji wynoszące do 30 euro za beczkę po preparacie w płynie

System HandiChem™ jest prostą, bezpieczną i skuteczną alternatywą dla płynnych środków chemicznych do uzdatniania wody.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

czwartek, 08 maj 2014 00:00 Written by

Vodafone, Irlandia

NCH Waste Water - Bioamp Waste Water Treatment

For more information contact: customer.services@nch.com

telecommunications-vodafone-case-study

Vodafone, Irlandia

Vodafone Group Plc. jest wiodącym światowym przedsiębiorstwem telefonii komórkowej, posiadającym znaczące udziały na rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Stanach Zjednoczonych. Grupa posiada ponad 315 mln klientów, a jej akcje notowane są na giełdach Zjednoczonego Królestwa i USA, przy czym wartość firmy w czerwcu 2009 wyniosła ponad 63 mld funtów.

Vodafone Ireland ma ponad 2,2 mln klientów z ok. 45% udziałem w rynku. Zatrudnia 1650 osób w swoich obiektach w Dublinie i Dundalk zapewniając całodobową obsługę klienta 7 dni w tygodniu.

Vodafone Ireland, tak jak wszystkie inne oddziały Vodafone, realizuje strategię w zakresie ochrony środowiska w celu zmniejszenia wpływu ścieków na środowisko naturalne.

{itpsharepoint}

 

Problem

Vodafone Ireland było nieustanie narażone na wysokie koszty odprowadzania ścieków, ponieważ ich parametry były często poza wartościami granicznymi wyznaczonymi przez lokalny urząd. Skutkowało to wysokimi opłatami za oczyszczanie ścieków.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zaleciła zastosowanie urządzenia BioAmp. Opatentowany system BioAmp stanowi doskonałą alternatywę dla innych sposobów oczyszczania ścieków. System wytwarza dostateczną ilość bakterii, aby oczyścić każdą instalację kanalizacyjną.

Wynik

Opłaty za wodę zostały obniżone o ponad 50% od grudnia 2008 r. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i o 50% w 2009 r. Wszystkie parametry ścieków także mieściły się w przepisowych granicach. Vodafone Ireland uzyskało zwrot nakładów inwestycyjnych po zaledwie 7,5 miesiącach. Kierownik obiektu zaleca stosowanie systemu BioAmp we wszystkich przyszłych instalacjach kanalizacyjnych.

sobota, 28 czerwiec 2014 22:10 Written by

Uniwersytet, Zjednoczone Królestwo

case-study-university-uk

Uniwersytet, Zjednoczone Królestwo

W ważnym przedsiębiorstwie zarządzania obiektami w UK wprowadzono nowy system uzdatniania wody preparatami w formie stałej HandiChem™ od Chem-Aqua. Został on zainstalowany w 2-letnim budynku - siedzibie prestiżowej jednostki badawczej Uniwersytetu w UK. System HandiChem™ umożliwił zbadanie możliwości wprowadzenia pionierskiego programu uzdatniania wody w tym reprezentacyjnym budynku, aby sprawić, by był bezpieczniejszy i bardziej niezawodny.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Instalacja chłodnicza dla tego budynku składa się z dwóch głównych wież chłodniczych o mocy 1550 kW i 3450 kW. Instalacje odpowiadają za chłodzenie sprzętu badawczego i klimatyzacji.

Instalacja w budynku posiadała tradycyjny, lokalny system uzdatniania wody preparatami w płynie. Magazynowanie i utylizacja beczek oraz środków chemicznych, zapobieganie rozpryskiwaniu cieczy i wyciekom, awarie pomp, itd. stanowiły znaczące problemy związane z prowadzeniem działalności. Dzięki szczegółowej analizie gospodarki wodnej i dostępnych opcji na terenie zakładu Chem-Aqua zidentyfikowała możliwość osiągnięcia oszczędności energii i wody proponując najnowocześniejsze rozwiązanie uzdatniania chemicznego. System uzdatniania wody Handichem™ preparatami w postaci stałej został wprowadzony aby rozwiązać problemy.

W systemie uzdatniania wody Handichem™ preparaty dostarczane są w postaci stałej. Produkty są pakowane w 5 kg pojemniki podlegające recyklingowi. Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są stosownie do potrzeb w małym plastikowym zbiorniku urządzenia Handifeed™. Preparat jest następnie wprowadzany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych środków chemicznych w płynie.

Rozwiązanie

System HandiChem™ zastępujący wcześniejszy program uzdatniania środkiem w płynie jest obecnie instalowany na panelu i zasila obie instalacje. System zajmuje znacznie mniej miejsca, jest czystszy i schludniejszy, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa pracowników w maszynowni.

Nowy system HandiChem™ dostarczany przez Chem-Aqua najlepiej odpowiadał potrzebom klienta:

 • Ostatecznie eliminuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy
 • Czystsza i tańsza stacja uzdatniania i obszar magazynowania
 • Krótszy czas obsługi, brak konieczności ponownego zalewania pompy, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne dozowanie
 • Mniejsze zużycie wody i energii przez zwiększenie zatężenia z 2,3 do 3
 • Bardziej nowoczesne stosowanie środków chemicznych

System uzdatniania wody Handichem™ preparatami w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zagwarantowała znaczną poprawę bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych oraz obniżenia kosztów w kompaktowym pakiecie rozwiązań

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ preparatami w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

sobota, 28 czerwiec 2014 19:52 Written by

Producent lodów, Zjednoczone Królestwo

ice-cream-case-study

Producent lodów, Zjednoczone Królestwo

Ten zakład produkcji lodów z siedzibą w UK jest jednym z największych producentów lodów w Europie. Firma posiada i produkuje wiele znanych marek lodów. Tak jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, dla tego zakładu kluczową sprawą jest zminimalizowanie wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zaangażowanie w stałą poprawę oddziaływania na środowisko pozwoliło zmniejszyć ilość odpadów oraz oczyszczać ścieki za pomocą nowoczesnego systemu.

{itpsharepoint}

 

Problem

Ścieki oczyszczane są za pomocą procesów odwróconej osmozy (OS) oraz ultrafiltracji (UF), ale zakład borykał się z bardzo wysokim poziomem ChZT przed oczyszczaniem - do 50 000 mg/l, powodującym problem w szczególności z membranami UF. Konieczne były przestoje zakładu, podczas których następowało czyszczenie membran. To powodowało konieczność magazynowania dużych ilości ścieków przed oczyszczaniem, podczas gdy produkcja w zakładzie była prowadzona nieprzerwanie, co skutkowało ryzykiem przestojów w produkcji w przypadku gdyby stacja oczyszczalnia ścieków była odłączana na zbyt długi okres czasu.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zainstalowała urządzenie BioAmp 5000 CCU w marcu 2013 r. w celu obniżenia o co najmniej 10% średniego poziomu ChZT oraz zmniejszenia warstwy tłuszczu o grubości 35 cm (7 m średnicy) powstałej w zbiornikach ściekowych oczyszczania wstępnego również o 10% lub więcej, BioAmp 5000 CCU, który codziennie dostarcza bardzo dużą ilość bezpiecznych, aktywnych bakterii został zaprojektowany do rozkładania odpadów organicznych (ChZT i smary, oleje i tłuszcze) w dużych obiektach.

Wynik

Po pierwszych 13 tygodniach klient stwierdził, że poziomy ChZT oraz olejów, tłuszczów i smarów znacznie spadły. Skoki poziomu ChZT zostały wyeliminowane (żadna wartość nie przekroczyła ok. 18 000 mg/l), a instalacja wykazuje także wyższe tempo odzyskiwania pełnej wydajności po nagłym zrzucie tłuszczów. We wrześniu 2013 r. klient potwierdził, że BioAmp 5000 CCU ma znaczący wpływ podczas niezwykle intensywnych miesięcy letnich - gdy produkowana jest cała dodatkowa ilość lodów.

Do października wszystkie problemy związane z tłuszczami, olejami i smarami mające negatywny wpływ na membrany UF zanikły lub nastąpiło ich znaczne zredukowanie, przepływ przez membrany był zadowalający, co pozwoliło na uniknięcie czyszczenia i przestojów. Koszt magazynowania mocno obciążonych ścieków poza terenem zakładu został zmniejszony o 5%.

sobota, 28 czerwiec 2014 21:36 Written by

Mleczarnia, Włochy

case-study-dairy

Mleczarnia, Włochy

Klient wybudował nową mleczarnię do produkcji słynnego sera z prowincji Parma, Modena i Reggio Emilia. Zainstalowano nowy generator pary ze zmiękczoną wodą uzupełniającą, magazynowaną w specjalnym zbiorniku. Kocioł pracuje tylko przez kilka godzin dziennie, we wczesnych godzinach porannych.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Klient prowadzi niewielką działalność z krytycznym, ale raczej małym zapotrzebowaniem na parę. Pracownicy produkcji muszą także obsługiwać kocioł. Zajmując się produkcją żywności klient mógł łatwo dostrzec korzyści programu uzdatniania środkiem w postaci stałej pod względem bezpieczeństwa, łatwości obsługi i braku bezpośredniego kontaktu ludzi ze środkami chemicznymi.

Ponadto klient skorzystał z systemu HandiChem™ ze środkiem w postaci stałej ponieważ system eliminuje ryzyko potencjalnych wycieków chemikaliów w zakładzie przetwórstwa żywności.

Rozwiązanie

Chem-Aqua stworzyła indywidualne rozwiązanie stosując system uzdatniania wody Handichem™ ze środkami w postaci stałej. Produkty stosowane w zakładzie to pochłaniacz tlenu i inhibitor, oba dopuszczone do branży produkcji żywności. Jako część rozwiązania oraz w celu obniżenia kosztów uzdatniania zasugerowano skierowanie części pary do zbiornika wody zasilającej w celu zwiększenia jej temperatury do +60 - 85°C.

System HandiChem™ od Chem-Aqua zapewnia:

 • Brak kontaktu pracowników ze środkami chemicznymi
 • Kotłownia jest zawsze czysta i uporządkowana
 • Automatyczne dozowanie, dzięki regulatorowi czasowemu systemu HandiFeed™
 • Niższy koszt produktów oraz lepszą ochronę instalacji trwałego dzięki zwiększonej temperaturze wody zasilającej

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

Klient prowadzi niewielką działalność z krytycznym, ale raczej małym zapotrzebowaniem na parę. Pracownicy produkcji muszą także obsługiwać kocioł. Zajmując się produkcją żywności klient mógł łatwo dostrzec korzyści programu uzdatniania środkiem w postaci stałej pod względem bezpieczeństwa, łatwości obsługi i braku bezpośredniego kontaktu ludzi ze środkami chemicznymi.
sobota, 28 czerwiec 2014 21:45 Written by

Producent żywności, UK

case-study-food-manufacture

Producent żywności, UK

Nasz klient jest dużym producentem mięsa mającym swoją siedzibę w środkowej Anglii.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Beczki ze środkami chemicznymi do uzdatniania wody kotłowej i chłodniczej magazynowane były we współdzielonym obszarze działu technicznego. Porusza się tam wiele osób oraz wózki widłowe

Urządzenia do magazynowania i dozowania środków chemicznych do uzdatniania wody chłodniczej częściowo blokowały dostęp wózkom widłowym, istniało zatem ryzyko uszkodzenia beczek i rozlania się środków chemicznych.

W ramach działań proekologicznych przedsiębiorstwa na terenie zainstalowano zbiornik do mycia o pojemności 6 m3, przez co wolna przestrzeń stała się jeszcze cenniejsza.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu inspekcji przez Chem-Aqua zainstalowano HandiFeed™ ze środkiem w postaci stałej, który całkowicie wyeliminował potrzebę magazynowania środków chemicznych w płynie.

Zbiorniki ze środkiem chemicznym do uzdatniania chłodniczej zastąpiono urządzeniem umocowanym na ścianie. Dzięki temu usunięto wszystko z podłogi, a ponieważ stacja dozowania znajduje się tuż za drzwiami, nastąpiło zwolnienie bardzo potrzebnej dodatkowej przestrzeni, jednocześnie eliminując ryzyko przypadków rozlania cieczy podczas przechodzenia ludzi lub przejazdu wózków widłowych.

Wanna, gdzie wcześniej składowano beczki 25kg ze środkiem chemicznym w płynie, została zlikwidowana. Pojemniki ze środkiem w postaci stałej HandiPak® przechowywane są na półkach w miejscu magazynowania części technicznych. Korzyści, jakie dało zastosowanie HandiChem™ dla zakładu:

 • Wyeliminowano ryzyko rozlania cieczy poprzez usunięcie zbiorników płynnych środków chemicznych oraz wanny do ich składowania
 • Wyeliminowano problemy związane z obsługą (czasami zbiorniki itd. musiały być przesuwane, aby umożliwić dostęp)
 • Zwiększono dostępną powierzchnię
 • Firma wykorzystuje nowy produkt przyjazny dla środowiska

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ ze środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

sobota, 28 czerwiec 2014 21:53 Written by

Zakład przetwórstwa mięsnego, Zjednoczone Królestwo

case-study-meat-processing-plant-uk

Zakład przetwórstwa mięsnego, Zjednoczone Królestwo

Nasz klient jest wiodącym producentem i dostawcą świeżej żywności, w tym: wieprzowiny, kiełbas i boczku. Posiada oddziały w wielu miejscach w Anglii i Walii i dostarcza dobrze znane marki świeżych produktów żywnościowych do supermarketów w Zjednoczonym Królestwie.

Kilka lat temu, nasz klient zapoczątkował program pro-ekologiczny „Green Thinking”. Powołano specjalny Zespół ds. Zarządzania Projektem Ochrony Środowiska. Cele postawione przed zespołem obejmowały: Wdrożenie we wszystkich lokalizacjach firmy normy ISO 14001 dotyczącej ochrony środowiska oraz wartości docelowe redukcji ilości zużywanej wody technologicznej i emisji CO2 na tonę produktu.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Gdy zaprezentowano nowy system HandiChem™ od Chem-Aqua, kierownictwo zauważyło potencjał, jaki mógłby przynieść w realizacji programu „Green Thinking”:

 • Zmniejszona waga w porównaniu do środków w płynie, a zatem niższa emisja gazów cieplarnianych związana z dozowaniem produktu
 • Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska
 • 100% zużycia środka chemicznego w miejscu jego stosowania, co oznacza, że nie jest wymagane mycie beczek

Dogłębna analiza wykazała dalsze znaczące korzyści. Instalacja chłodnicza obejmuje 5 skraplaczy wyparnych. Woda uzdatniana była środkami chemicznymi w płynie, które należało ręcznie przenosić na drugie piętro, co powodowało problemy oraz ryzyko urazów i rozlania cieczy. Woda kotłowa uzdatniana była uniwersalnym produktem w płynie. Zbiornik na środki chemiczne ważący 200kg umieszczony był na wannie. Powodowało to problemy z obsługą oraz brak elastyczności sterowania składem chemicznym wody kotłowej.

Rozwiązanie

System HandiChem™ oferowany przez Chem-Aqua został zainstalowany w miejsce poprzedniego programu uzdatniania. Nowy system ze środkiem w postaci stałej pomógł osiągnąć cele ekologiczne stawiane przed firmą. Ponadto system zapewnił:

 • Mniej ręcznej obsługi, bezpiecznejsze i bardziej niezawodne dozowanie
 • Praktyczne wyeliminowanie ryzyka rozpryskiwania i rozlania się cieczy
 • Oszczędność miejsca

Dzięki systemowi HandiChem™ od Chem-Aqua wyeliminowano problemy związane z obsługą i utylizacją beczek, ponieważ pracownik przenosi pojemnik ważący 5kg zamiast ciężkich beczek z płynem. Ponadto istnieje mniejsze narażenie na kontakt ze środkami chemicznymi oraz ryzyko wycieku, ponieważ rozcieńczanie i dozowanie produktu realizowane jest w systemie HandiFeed™.

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej jest prostym, bezpiecznym i niezawodnym programem uzdatniania wody, który pomógł Klientowi osiągnąć wysokie standardy zarządzania.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:09 Written by

Zakład produkcji napojów gazowanych, USA

soft-drink-case-study-usa

Zakład produkcji napojów gazowanych, USA

Dużemu zakładowi produkcji napojów gazowanych o powierzchni 300 000 stóp kwadratowych, z siedzibą w środkowo-zachodniej części USA, postawiono cel zmniejszenia wpływu zakładu na środowisko naturalne. Instalacje chłodnicze oraz kotłowe zostały poddane dokładnemu badaniu, jako główne miejsca zużycia energii i wody.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Instalacja chłodnicza z 1 600 ton amoniaku składa się z trzech skraplaczy wyparnych i ośmiu sprężarek. Instalacja kotłowa o mocy 550-HP wytwarza parę technologiczną pod ciśnieniem 85 psi. Niezawodne i wydajne działanie tych instalacji jest kluczowe dla procesu produkcyjnego zakładu. Pomimo tego, że program Chem-Aqua uzdatniania wody środkami w płynie przynosił dobre rezultaty; magazynowanie środków chemicznych i ich utylizacja stanowiły istotny problem. Aby rozwiązać ten problem wprowadzony został system uzdatniania wody HandiChem™ środkiem w postaci stałej. HandiChem™ dostarcza środki chemiczne jako koncentraty w formie bloczków lub w butelkach plastikowych o pojemności jednego galona. Koncentraty w postaci stałej Handipak® rozpuszczane są stosownie do potrzeb w małym plastikowym zbiorniku urządzenia Handifeed™. Środek jest podawany do instalacji za pomocą pompy, tak jak w przypadku tradycyjnych preparatów w płynie.

Rozwiązanie

System HandiChem™ został zainstalowany w miejsce poprzedniego programu uzdatniania wody. Nowy system ze środkiem w postaci stałej gwarantuje wyniki takie same jak poprzedni program oraz:

 • Eliminuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy
 • Zmniejsza emisję spalin i gazów cieplarnianych
 • Wyeliminowano przenoszenie, magazynowanie i utylizację beczek
 • Mniejsze zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zapewniła bardziej przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody i pomogła osiągnąć cele korporacyjne.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:33 Written by

Consorzio Grossisti Industria, Włochy

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Włochy

Consorzio Grossisti jest ubojnią, której właścicielem jest miasto Turyn we Włoszech. Zakład dokonuje uboju krów w różnym wieku, działa 5 dni w tygodniu. Zakład produkuje ponad 50 ton mięsa dziennie (200 zwierząt dziennie, 44000 rocznie).

Ścieki odprowadzane z pomieszczenia i sprzętu czyszczącego przechodzą przez kraty wstępnego oczyszczania (rozmiar mniejszy niż 6 mm), a następnie odprowadzane są do miejskiej kanalizacji ściekowej wewnętrzną rurą o długości 300 metrów. Dzienna wielkość zrzutu ścieków: ok. 200 m³. Roczna wielkość zrzutu ścieków: ok. 50000 m³.

{itpsharepoint}

 

Problem

Tłuszcz gromadzący się w rurach i włazach inspekcyjnych wymagał codziennego usuwania. Pracę tą wykonywali ręcznie pracownicy zatrudnieni w firmie. Co 2 miesiące, aby zapobiec zatykaniu rur, wyspecjalizowana firma musiała wykonywać także mycie pod wysokiem ciśnieniem (płukanie kanału strumieniem).

Rozwiązanie

Zapoznawszy się z problemem NCH Waste Water zasugerowała zainstalowanie biogeneratora BioAmp oraz po 3 miesiącach kolejnego urządzenia BioAmp w celu eliminacji gromadzenia się tłuszczu. Oba urządzenia BioAmp zostały zainstalowane pod ziemią w pobliżu miejsca uboju, tam gdzie ścieki mieszają się w wodą z mycia. To pozwala na dozowanie FreeFlow™ w pobliżu miejsca oczyszczania wstępnego przy pomocy kraty.

Wynik

Pierwszy biogenerator został zainstalowany w lutym 2012 i po 3 miesiącach klient zauważył obniżenie ilości tłuszczu w separatorach. Drugie urządzenie BioAmp zainstalowano w czerwcu 2012 r. We wrześniu 2012 r. ilość tłuszczu w rurach i separatorach została znacznie zmniejszona. Klient nie musi już przeprowadzać płukania ciśnieniowego instalacji; nie jest także konieczne ręczne usuwanie tłuszczu z 2 włazów.

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:40 Written by

Browar, Wielka Brytania

brewery-case-study-uk

Browar, Wielka Brytania

Ten duży, niezależny browar mieści się na terenie Wielkiej Brytanii. Browar znajduje się w centrum miasta i sąsiaduje z terenami handlowymi, przemysłowymi i mieszkaniowymi. Działalność browaru obejmuje warzenie piwa oraz kondycjonowanie piw jasnych i ciemnych. Firma przez dwa stulecia rozwinęła się, stając się jedynym z czołowych 10 browarów na terenie Wielkiej Brytanii.

Jednym z typowych problemów w browarach jest to, że ilość ścieków, którą należy oczyścić waha się znacznie w określonych przedziałach czasu w zależności od wielkości produkcji. To stawia duże wyzwanie przed każdym procesem inżynieryjnym i programem oczyszczania chemicznego.

{itpsharepoint}

 

Problem

Ścieki zawierały wysokie poziomy ChZT i zawiesin stałych. Powodowało to naliczanie wysokich opłat przez miejscową oczyszczalnię ścieków. Na firmę nakładane były także kary, jeżeli poziomy zanieczyszczeń w ściekach przekraczały dopuszczalne normy.

Rozwiązanie

Współpracując ściśle z Kierownikiem ds. Projektów w browarze, NCH Waste Water zainstalowała w lipcu 2009r. cztery urządzenia BioAmp. System, który wytwarza ponad 30 trylionów żywych i aktywnych bakterii, umożliwia rozkład odpadów organicznych z browaru.

Wynik

Oczyszczalnia ścieków pobiera co tydzień próbki z 24 godzinnego próbnika kompozytowego. W zimie występuje zwykle sezonowy spadek poziomu ChZT i taka też sytuacja wystąpiła ponownie. Zwykle trend ten utrzymuje się do wiosny, czego nie można było zaobserwować w 2008 r. Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku zawiesin stałych. Koszty tygodniowe z tytułu opłat znacznie zmniejszyły się w październiku 2009 r. Pomimo ogólnego wzrostu opłat pobieranych przez oczyszczalnię ścieków, browar płacił za ścieki w 2010 r. znacznie mniej niż w 2009 r. Pod koniec roku oszczędności wyniosły łącznie 63 578 funtów po odliczeniu kosztu instalacji systemu BioAmp.

poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:43 Written by

Producent makaronu, Włochy

pasta-producer-case-study-italy

Producent makaronu, Włochy

Ten producent makaronu jest liderem na rynku europejskim. Swoją pozycję osiągnął dzięki stałym innowacjom, doskonałej jakości oraz konsolidacji siły marki przez dziesięciolecia, dzięki czemu zdobył zaufanie milionów klientów.

Łączy tradycje z nowinkami, oferując wiele specjałów, w tym: gnocchi, ravioli, tagliatelle, świeże sosy, lasagne i cannelloni

{itpsharepoint}

 

Problem

Ścieki z urządzeń myjących powodowały częste zatykanie instalacji z powodu gromadzenia się osadów materii organicznej oraz olejów i smarów w przepompowni ścieków i w 2 separatorach tłuszczu. W celu utrzymania wartości ChZT, BZT i zawiesin stałych w wyznaczonych limitach, zatrudniono zewnętrzną firmę do kosztownego, cotygodniowego czyszczenia separatorów tłuszczu i przepompowni ścieków.

Rozwiązanie

Po dokładnej analizie schematu kanalizacji, NCH Waste Water zaleciła instalację urządzenia BioAmp na wejściu pierwszego separatora w celu rozkładu olejów i tłuszczów oraz utrzymywania wartości BZT, ChZT i zawiesin stałych w granicach normy.

Wynik

Po 3 miesiącach stosowania BioAmp, opróżnianie przepompowni ścieków i 2 separatorów tłuszczu jest obecnie wykonywane co 3 tygodnie, co gwarantuje oszczędność 12 500 euro rocznie. Zatory i przykre zapachy w rurach zostały wyeliminowane, a wartości ChZT, BZT i zawiesin stałych pozostają poniżej wyznaczonych limitów, oddalając ryzyko grzywien i opłat. Tradycyjne produkty biologiczne nie są już używane, co daje oszczędność rzędu 3 000 euro rocznie.

Rozwiązanie
poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:46 Written by

Przetwórstwo drobiu

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

W latach 2001-2006 obiekty produkcyjne firmy Drůbežářský závod Klatovy a.s. były gruntownie modernizowane czyniąc ten 40-letni zakład jednym z najnowocześniejszych zakładów spożywczych w Republice Czeskiej. Zwiększone zapotrzebowanie na drób spowodowało wzrost ilości ścieków.

{itpsharepoint}

 

Problem

Mechaniczna oczyszczalnia ścieków przestała radzić sobie z wysoką zawartością zanieczyszczeń w ściekach, co skutkowało nieskutecznym oczyszczaniem. Przekraczane dopuszczalne poziomy ChZT, BZT i azotu powodowały naliczanie wysokich kar.

Rozwiązanie

NCH Waste Water zaleciła zainstalowanie 4 urządzeń BioAmp, aby wspomóc oczyszczanie ścieków i poprawić ich parametry. Po pewnym czasie liczbę urządzeń BioAmp zwiększono do 7, aby zagwarantować obniżenie poziomów ChZT, BZT i azotu nawet przy zwiększonej produkcji zakładu.

Wynik

8 miesięcy działania systemu przyniosło znaczną poprawę jakości ścieków oraz obniżenie poziomów CHzT i BZT, pomimo wzrostu ilość przetwarzanego drobiu o 40%. Wartości ustabilizowały się w granicach norm wyznaczonych przepisami o ściekach. Ponadto stężenie azotu zmiejszyło się o 77%.

Przedsiębiorstwo, dzięki technologii BioAmp, jest obecnie w stanie zapewnić wymagane, stabilne stężenia ChZT, BZT i azotu w ściekach. Jedyną alternatywną metodą dla uzyskania takiego rezultatu byłoby wybudowanie nowej oczyszczalnii ścieków za kwotę ok. 70 mln czeskich koron.

środa, 21 styczeń 2015 11:29 Written by

Construction Industry, UK

For more information contact: customer.services@nch.com

Rust Corrosion Case study

Construction Industry, UK

Established over 60 years ago, and now one of the most recognised names in the building and civil engineering industry with a turnover in excess of £650m, the company are integral to the UK's infrastructure and increasingly part of the foundations of international markets.

The company has a large amount of costly heavy lifting equipment used to lift everything from building materials through to porta cabins and even man lifters carrying workers. This lifting gear is subject to extreme weather conditions and therefore rust and corrosion.

{itpsharepoint}

 

Problem

After use, all lifting gear must be inspected to ensure the structural integrity of the metal before re-use. The consequences of a failure of lifting gear can be catastrophic.

The inspection regime was a manual operation using wire brushes and visual inspection of the chains, shackles and pulleys. This inspection regime was time consuming and inefficient as many parts were scrapped prematurely due to the inability to inspect thoroughly.

Solution

Immersion of the lifting gear in X-Rust 7 for 24 hours allows for a much more accurate visual inspection. X-Rust 7 removes rust from all crevices to clearly reveal any structural faults.

Result

Improved inspection regime

Cost reduction on chain and equipment wastage

Time saving - no more manual scrubbing to remove rust with wire brushes

Image & user confidence - impression of well maintained equipment on site. Parts could be painted following de-rusting.

sobota, 28 czerwiec 2014 22:00 Written by

Biurowiec, Zjednoczone Królestwo

case-study-office-block-uk

Biurowiec, Zjednoczone Królestwo

Ten 11-piętrowy biurowiec mieści się na wschodnich obrzeżach Londynu. W czasie, gdy został wybudowany miał nadłuższą elewację szklaną w UK, a obecnie posiada status na poziomie II.

{itpsharepoint}

 

Analiza

Biurowiec miał już odpowiedni program uzdatniania, co oznaczało, że jedynym elementem wymagającym modyfikacji była instalacja dozowania środka chemicznego. System HandiChem™ był doskonałym wyborem ze względu na jego innowacyjny i pro-ekologiczny charakter.

Problemem było transportowanie środków chemicznych i ich magazynowanie (w piwnicy). System HandiChem™ eliminuje problemy związane z zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwem.

Rozwiązanie

Zainstalowany został system HandiChem™ ze środkiem w postaci stałej, wykorzystujący większość ustawień istniejącego dozowania. Nowy system:

 • Ostateczne rozwiązuje problemy związane z rozpryskiwaniem i rozlewaniem cieczy
 • Zmniejsza emisję spalin i gazów cieplarnianych
 • Eliminuje przenoszenie, magazynowanie i utylizację beczek
 • Zmniejsza zapotrzebowanie na opakowania i ilość odpadów przekazywanych na wysypiska

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej okazał się być innowacyjną technologią, która zapewniła bardziej przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody i pomogła osiągnąć cele firmy.

handichem

System uzdatniania wody Handichem™ środkiem w postaci stałej oferowany przez Chem-Aqua

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.