Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

Skala pH

 

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu wodnego. Roztwory z pH niższym od 7 są kwasowe, a roztwory z pH wyższym od 7 są zasadowe. Czysta woda ma pH bardzo zbliżone do 7.

Roztwory kwasowe i zasadowe mogą bardzo różnić się pod względem kwasowości i zasadowości. Nie wystarczy tylko wiedzieć czy roztwór jest kwasem czy zasadą, ale jaki jest mocny. Kwasowość i zasadowość mierzone są za pomocą skali pH.

Skala pH mieści się w przedziale o pH 0 do pH 14. Miara kwasowości (0-6) lub zasadowości (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Silny kwas Kwasowe Lekko kwasowe Neutralne Lekko zasadowe Zasadowe Silnie zasadowe

Kwasowe

Substancje chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny, które mają nadmiar jonów wodoru (H+). Gdy mierzone są na skali pH dają odczyt od 0 do 6. Im niższa liczba, tym więcej jonów wodoru (H+) i silniejszy kwas. Kwasy organiczne (owocowe) zwykle mają pH od 4 do 6.

Neutralne

Czysta woda ma neutralne pH.

Ma jeden jon H+ (wodór) i jeden jon OH- (wodorotlenek) = H2O.

Neutralne substancje chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny, gdy jony OH- i H+ są w równowadze. Substancje obojętne mają pH równe 7.

Zasadowe

Substancje chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny, które mają nadmiar jonów wodorotlenku (OH). Gdy mierzone są na skali pH dają odczyt od 8 do 14. Im większa liczba, tym wyższe stężenie jonów. Środki odtłuszczające o wysokim pH są zwykle silnymi środkami czyszczącymi

Silny kwas

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.