Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

INFRASTRUKTURA

Utrzymywanie właściwego funkcjonowania systemów transportowych i budynków przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności energetycznej i oszczędności wody - NCH dostarcza najlepszych w swojej klasie rozwiązań w zakresie utrzymania i konserwacji.

Na infrastrukturze opiera się nasze codzienne życie - komunikacja, transport, budynki i miejsca pracy. Każdy polega na infrastrukturze. NCH od lat wspiera przedsiębiorstwa, którym powierzono zadanie utrzymywania i konserwacji systemów infrastruktury oferując szeroka gamę produktów.

Działanie frachtu i transportu opiera się na naszych rozwiązaniach w zakresie konserwacji pojazdów i sieci trakcyjnych; nasze środki smarne i dodatki do paliw chronią silniki, zapewniają ich bezawaryjne działanie, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. Nasz asortyment wydajnych urządzeń i produktów do mycia pojazdów oraz odtłuszczaczy pozwala utrzymać flotę pojazdów i maszyn w czystości, natomiast nasze rozwiązania z oferty Partsmaster and Parts Cleaning zapewniają wszystko, co potrzebna jest w warsztacie.

Dostawcy wody i energii korzystają z szerokiej gamy odkamieniaczy kwasowych, preparatów odtłuszczających oraz środków biobójczych pozwalających na utrzymanie maksymalnej wydajności i zmniejszających straty energii. Jeśli wystąpiło rozlanie cieczy, NCH posiada absorbenty które służą do szybkiego usunięcia wycieku.

Budynki są także ważną częścią infrastruktury. NCH Maintenance oferuje szeroką gamę powłok i uszczelniaczy do zabezpieczania budynków przed warunkami pogodowymi, jak również szereg uszczelniaczy do dokonywania awaryjnych napraw. Oferujemy także zaprawy szpachlowe do utrzymania bezpiecznego stanu chodników i nawierzchni asfaltowych.

Już dziś omów swoje potrzeby z naszymi wysoko wykwalifikowanymi przedstawicielami handlowymi, aby otrzymać rozwiązanie, które spełnia Twoje oczekiwania.

 

UZDATNIANIE WODY

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się ze

STUDIAMI PRZYPADKÓW

BUDOWNICTWO

FRACHT I TRANSPORT

WYDOBYCIE WĘGLA, ROPY I GAZU

WYTWARZANIE ENERGII

BRANŻA MORSKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

do zabezpieczania budynków przed warunkami pogodowymi, jak również szereg uszczelniaczy do dokonywania awaryjnych napraw. Oferujemy także zaprawy szpachlowe do utrzymania bezpiecznego stanu chodników i nawierzchni asfaltowych.

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.