Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

Filter Products

Łańcuchy i liny

K Nate Chain & Cable

K Nate Chain & Cable

Półsyntetyczny smar z sulfonianem wapnia.

Głęboko penetrujący smar chroniący przed tarciem, zużyciem i wysokimi temperaturami.

 • Szybko I skutecznie penetruje.
 • Chroni przed rdzą i korozją.
 • Szeroki zakres temperatur pracy (od -40ºC do +140ºC).
 • Zmniejsza tarcie i zużycie.
 • Certyfikat NSF H2.
 • Chroni przed zanieczyszczeniami w trudnych warunkach pogodowych i w zasolonym środowisku.
LUBRA K AHT

LUBRA K AHT

Wysokotemperaturowy olej do łańcuchów i lin.

Skuteczne smarowanie w ekstremalnych warunkach.

 • Zakres temperatur od -20°C do +280°C.
 • Głęboko wnika w rdzenie lin i sworznie łańcuchów.
 • Dodatki przeciwzużyciowe zapewniają zmniejszenie tarcia.
 • Wyjątkowa odporność na korozję i wydłużona żywotność.
 • Syntetyczny, bezsilikonowy olej bazowy.

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.