Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

UZDATNIANIE WODY NA BAZIE PRODUKTÓW STAŁYCH

solid water treatment

Program NCH Europe uzdatniania wody na bazie produktów stałych

Możliwość obniżenia kosztów konserwacji dzięki Handichem™ – programowi uzdatniania wody na bazie produktów stałych.. Jeżeli chcesz, aby twój system uzdatniania wody zapewniał...

  • wyższą wydajność
  • Minimalne zanieczyszczenie środowiska
  • Minimalne koszty zużycia energii i wody

...musisz wziąć pod uwagę konieczność zainstalowania systemu uzdatniania wody na bazie produktów stałych.

Obejrzyj film „Jak działa system uzdatniania wody Handichem na bazie produktów stałych?” 

Na system uzdatniania wody Handichem™ na bazie produktów stałych składają się koncentraty w stanie stałym Handipak®, zawierające takie same wysokowydajne substancje aktywne jak środki płynne, oraz system mieszający Handifeed™, który umożliwia dozowanie koncentratów Handipak® do wybranej instalacji.

System uzdatniania wody z użyciem produktów stałych Handichem™, którego skuteczność została sprawdzona w setkach instalacji kotłowych, chłodni kominowych i instalacjach wody przemysłowej, doskonale nadaje się do instalacji w trudno dostępnych przestrzeniach, np. na dachu chłodni kominowej.
Nasze koncentraty stałe Handipak® są dostarczane w postaci:

  • zdatnych do recyklingu pojemnikach plastikowych o pojemności 5 kg – niższy poziom narażenia i obsługi,
  • jedna skrzynia (4x5 kg butelek) odpowiada 120 litrom tradycyjnych produktów płynnych

Taka metoda uzdatniania wody z użyciem produktów stałych pozwala obniżyć koszty robocizny i zwolnić dotychczas zajętą przestrzeń magazynową. Cztery opakowania zajmują taką samą przestrzeń jak jedna beczka o pojemności 120 litrów.

KORZYŚCI Z UZDATNIANIA WODY NA BAZIE PRODUKTÓW STAŁYCH

Zmniejszenie:

  • narażenia na kontakt z substancjami chemicznymi
  • wymaganej ilości materiałów opakowaniowych i odpadów składowanych na wysypiskach
  • stężenie wodorotlenku sodu

Eliminacja:

  • problemów związanych z niezamierzonym uwolnieniem do środowiska (rozlanie, wyciek)
  • trudności z usuwaniem beczek

Produkty ekologiczne są również bezpieczniejsze w stosowaniu, szybciej ulegają rozkładowi po odprowadzeniu do środowiska, przy mniejszych wymaganiach dotyczących poziomu zużycia.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach systemu uzdatniania wody Handichem

Studia przypadków:

Solid Water Treatment at a Dairy 

Program uzdatniania wody na bazie produktów stałych w kasynie

UZDATNIANIE WODY NA BAZIE PRODUKTÓW STAŁYCH
contact-our-sales-rep

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PROGRAMACH UZDATNIANIA WODY NA BAZIE PRODUKTÓW STAŁYCH?

Zredukuj czas przestojów, zwiększ wydajność i obniż koszty. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach i usługach NCH Europe z zakresu konserwacji instalacji i urządzeń przemysłowych:

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.