Menu
NorskNorsk

LEGIONELLA

Chem-Aqua launched its 'Legionella Europe' innovation project in May 2015 with a view to leading and shaping a market in Legionella Control in each country we operate.Legionella bugs uk

As part of this initiative, Chem-Aqua Technical Marketing Managers from across Europe have recently been trained and awarded a UK Water Management Society City and Guilds Accreditation in Legionella Risk Assessment. This examination is the only specific qualification in this subject. The UK has for a long time lead the way in designing control measures to combat the disease known as Legionnaires' disease which can result from water being contaminated with Legionella bacteria. 

We are now in a unique position for a multinational water treatment company to have trained experts embedded in many of the countries we operate in. We now have experts in UK, Ireland, Romania, Czech Republic, Poland and Italy.

Under visse miljøforhold kan alle vannsystemer bli en kilde for Legionellabakterier.

Legionellabakterier er vanlige i innsjøer, dammer og elver, men Legionellautbrudd har sjeldent opphav i disse kildene. Utbrudd av sykdommen forekommer ofte i hensiktssystemer, som: kjøletårn, varmt- og kaldtvannssystemer og spabasseng. Vann i slike systemer holdes ved temperaturer vennlige mot vekst. Luftfuktere, luftrensere, nøddusjer og pyntefontener er også risikoer for Legionellavekst.

Hvis systemet ditt har en temperaturer på mellom 20°C og 45°C, lagrer eller resirkulerer vann, sannsynligvis inneholder kilder til næringsstoffer (slam, kalk eller begroing) eller sprer dråper som kan pustes, som f.eks. aerosoler skapt av kjøletårn eller vannuttak, risikerer ditt system Legionella.

NCH Chem-Aqua har lang erfaring innen bestemmelse og gjennomføring av Legionellakontroll. Vi tilbyr:

  • Risikovurdering
  • Kjemiske tjenesteyting - kjølesystemer
  • Analytiske tjenester: mikrobiologisk og kjemisk
  • Overvåkings- og kontrollprogrammer
Shower Legionella 1
Legionella Cooling Tower
contact-our-sales-rep

INTERESSERT I Å VITE HVA VI KAN GJØRE FOR DEG?

Reduser nedetid, øk effektivitet og kutt kostnader. Finn ut mer om løsningene og tjenestene tilgjenelige for deg fra NCH Europe.

Vi verdsetter ditt privatliv

NCH Europe bruker informasjonskapsler til å analysere besøk og forbedre markedsføring. Du kan lese mer om dette og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler i vår personvernpolicy. Informasjonskapsler hjelper oss med å levere innhold skreddersydd for de besøkende, og forenkle mange forskjellige funksjoner. Cookies hjelper oss også med å forbedre nettsider og deres sikkerhet.