Menu
NorskNorsk

KOKERBEHANDLING

Sikre effektiv operasjon av kokeren din med vannbehandlingsløsninger fra NCH Chem-Aqua.

Vannbehandling er en kritisk del av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet i et hvilket som helst kokesystem. Selv en liten reduksjon i kokeeffektivitet grunnet kalkavleiringer, overflødig utblåsning eller kondensattap kan forårsake store økninger i operasjonskostnader.

Selv om disse kostnadene kan være et problem ved anlegget ditt, kan de fort oppveies av kostnader grunnet produksjonstap eller uvendede systemstopp.

NCH Chem-Aqua beskytter kokesytemet ditt fra de skadelige effektene av korrosjon, og rester. Løsningene våre forsikrer en trygg, pålitelig og kostnadseffektiv dampproduksjon. Vi kan tilby effektiv behandling for alle typer kokesystemer og –applikasjoner, inkludert:

  • Kokere som går på fossile brensler og avfall
  • Elektriske kokere
  • Dampgeneratorer
  • Rengjøringsprogrammer – online og offline
boiler-treatment
water-treatment-boiler
contact-our-sales-rep

INTERESSERT I Å VITE HVA VI KAN GJØRE FOR DEG?

Reduser nedetid, øk effektivitet og kutt kostnader. Finn ut mer om løsningene og tjenestene tilgjenelige for deg fra NCH Europe.

NCH Europa bruker cookies for å kunne måle og forbedre ytelsen til nettstedet.

I understand